Управління молоді та спорту

01196, м.Київ, площа Лесі Українки, 1
факс – 286-81-80, e-mail: fkskoda@ukr.net

 

Начальник управління
Приймальня 286-84-52

 

Заступник начальника управління

 

Приймальня 286-81-80

 

Заступник начальника управління – начальник відділу молодіжної політики, планово-економічної та організаційної роботи

 

 

 

Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері фізичної культури і спорту;
здійснення разом із головними управліннями, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, громадянами, об’єд¬нан¬нями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;
забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя;
сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1. готує пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів з питань фізичної культури і спорту;
2. розробляє разом із головними управліннями, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації за участю об’єднань громадян проекти програм з питань фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд облдерж¬адміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм;