Завдання Упраління

Основними завданнями управління є:

Основними завданнями управління є:

 1. забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового, міського електричного), дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку;
 2. організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сферах транспорту, дорожнього господарства, зв’язку;
 3. участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики та політики державних закупівель;
 4. організація роботи з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку Київської області на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку;
 5. забезпечення у встановленому порядку представлення та захисту інтересів Київської облдержадміністрації в судах та інших органах під час розгляду справ, пов’язаних зі здійсненням облдержадміністрацією повноважень з організації пасажирських перевезень на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування в межах області.

 

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1. організовує в межах компетенції виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;
 3. бере участь у визначенні пріоритетів розвитку інфраструктури, формуванні напрямів інвестиційної політики, підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку Київської області та організацію надання якісних та конкурентоспроможних послуг;
 4. отримує інформацію, аналізує стан і тенденції розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку регіону;
 5. готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку, спрямованих на виконання законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, та забезпечує здійснення заходів для їх реалізації;
 6. готує в межах своєї компетенції пропозиції до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України та здійснює заходів щодо їх виконання;
 7. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку Київської області;
 8. готує пропозиції до проектів державного та обласного бюджетів;
 9. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 10. розробляє проекти розпоряджень голови Київської облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 11. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головним розробником яких є інші структурні підрозділи;
 12. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розробленими іншими органами виконавчої влади;
 1. здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;
 2. здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських пасажирських перевезень;
 3. сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту;
 4. з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг організує проведення конкурсів перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;
 5. розробку маршрутної мережі області та реєстру автобусних пасажирських маршрутів;
 6. організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту та зв’язку;
 7. організовує роботу щодо міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодії між підприємствами галузей транспорту, поштового зв’язку та споживачами їх послуг;
 8. здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;
 9. організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;
 10. сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій рівня надання послуг, їх якості і конкурентоспроможності;
 11. у межах повноважень координує роботу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань розвитку інфраструктури територій;
 12. бере участь у підготовці інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції управління;
 13. бере участь у підготовці звітів голови Київської облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської облдержадміністрації;
 15. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів робочих груп в межах своїх повноважень;
 16. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 17. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 18. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 19. забезпечує захист персональних даних;
 20. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 1. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 2. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 3. здійснює контроль за органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 4. забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 5. здійснює документування управлінської інформації та забезпечує організацію роботи з документами з моменту надходження або створення документів до їх відправлення або передачі в архів відповідно до вимог чинного законодавства України та Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації;
 6. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.