Оголошення про проведення конкурсу

18.06.2020

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області.

Київська обласна державна адміністрація (далі – Організатор), відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі – Порядок), запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області (внутрішньо обласних маршрутах), у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації.

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області, затвердженні розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 03 жовтня 2018 року № 555 та зареєстровані в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 09 жовтня 2018 року за № 124/1151:

 1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області (далі – Умови) розроблено відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами та доповненнями), наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями), і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.
 2. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, дотримання вимог законодавства України на автомобільному транспорті.
 3. Терміни в цих Умовах вживаються в значеннях, наведених у законодавстві в сфері автомобільного транспорту.
 4. Конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області, у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва (далі – Конкурс) проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування та цих Умов.
 5. Організатором Конкурсу є Київська обласна державна адміністрація (далі – Організатор).
 6. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення визначення автомобільних перевізників для обслуговування на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального коритування, які не виходять за межі території Київської області, перевізників-претендентів та Організатора.
 7. На Конкурс виносяться маршрут (кілька маршрутів), які входять до затвердженої маршрутної мережі (реєстру) міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території Київської області, у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва. На Конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.
 8. Перевізники – претенденти, які братимуть участь у Конкурсі, повинні мати достатню кількість автобусів, які відповідають цим Умовам та категорії не нижче ЄВРО – 2.
 9. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на автобусному маршруті загального користування, має відповідати таким критеріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями), на приміських автобусних маршрутах – автобусів категорії М2 та М3 класу А, В, І, ІІ, ІІІ, на міжміських автобусних маршрутах (протяжністю до 150 км) – автобусів категорії М2 та М3 класу А, В, ІІ, ІІІ, а на міжміських автобусних маршрутах (протяжністю понад 150 км) – автобусів категорії М3 класу В, ІІ, ІІІ;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником – претендентом для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

3) на об’єкті Конкурсу, що являє собою приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 01 січня 2020 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування особами з інвалідністю з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

 1. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюється відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
 2. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством України.
 3. Перевізник – претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкта Конкурсу та перевезень, що повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, що становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.
 4. Автобуси, які пропонуються перевізником ‒ претендентом для резерву (автобуси для заміни рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних транспортних засобів, передбаченими цими Умовами та Порядком.
 5. До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника – претендента GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.
 6. У разі відсутності в перевізників – претендентів транспортних засобів, що відповідають Умовам, вони мають право подавати заяву на участь у Конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник – претендент пропонує використовувати на даному об’єкті Конкурсу, а також інвестиційний проект – зобов’язання щодо оновлення парку транспортних засобів на даному об’єкті на визначений період до п’яти років.
 7. У разі відсутності перевізників – претендентів, які мають автобуси, що відповідають Умовам, Конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному об’єкті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів – зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.
 8. Організатор укладає з переможцем Конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності у переможця Конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір терміном на 1 рік.
 9. Не допускаються до участі у Конкурсі перевізники – претенденти, які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та в пункті 12 Порядку.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 13 липня 2020 року. Початок проведення засідання конкурсного комітету о 10:00 год. у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740  (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 5000 (п’ять тисяч) грн. Кошти перераховуються на рахунок UA768201720313241001201016412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі 13 липня 2020 року.

УВАГА! Для отримання необхідної інформації про об’єкти конкурсу та одержання бланків документів для участі в конкурсі звертатись до управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно з дати публікації оголошення до 22 червня 2020 року включно, у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 286-81-22, (044) 286-86-43, (044) 286-86-45, e-mail: 34694993@mail.gov.ua.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у робочі дні за графіком: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45 за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк прийняття документів 18:00 22 червня 2020 року.

Для участі в Конкурсі перевізникам – претендентам необхідно подати окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», за формою згідно з додатками 1 – 4 Порядку, а саме:

 1. заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування за формою згідно з додатком 1 до Порядку;
 2. відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
 3. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
 4. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
 5. анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів за формою згідно з додатком 4 до Порядку;
 6. копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за останній квартал.

Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

ОБ’ЄКТИ КОНКУРСУ з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласних маршрутах), у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації

06.03.2020

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області.

Київська обласна державна адміністрація (далі – Організатор), відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі – Порядок), запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області, у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації.

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області, затвердженні розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 03 жовтня 2018 року № 555 та зареєстровані в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 09 жовтня 2018 року за № 124/1151:

 1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області (далі – Умови) розроблено відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами та доповненнями), наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями), і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.
 2. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, дотримання вимог законодавства України на автомобільному транспорті.
 3. Терміни в цих Умовах вживаються в значеннях, наведених у законодавстві в сфері автомобільного транспорту.
 4. Конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області, у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва (далі – Конкурс) проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування та цих Умов.
 5. Організатором Конкурсу є Київська обласна державна адміністрація (далі – Організатор).
 6. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області, перевізників-претендентів та Організатора.
 7. На Конкурс виносяться маршрут (кілька маршрутів), які входять до затвердженої маршрутної мережі (реєстру) міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території Київської області, у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва. На Конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.
 8. Перевізники – претенденти, які братимуть участь у Конкурсі, повинні мати достатню кількість автобусів, які відповідають цим Умовам та категорії не нижче ЄВРО – 2.
 9. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на автобусному маршруті загального користування, має відповідати таким критеріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями), на приміських автобусних маршрутах – автобусів категорії  М2 та М3 класу А, В, І, ІІ, ІІІ, на міжміських автобусних маршрутах (протяжністю до 150 км) – автобусів категорії М2 та М3 класу А, В, ІІ, ІІІ, а на міжміських автобусних маршрутах (протяжністю понад 150 км) – автобусів категорії М3 класу В, ІІ, ІІІ;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником – претендентом для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

3) на об’єкті Конкурсу, що являє собою приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 01 січня 2020 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування особами з інвалідністю з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

 1. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюється відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
 2. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством України.
 3. Перевізник – претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкта Конкурсу та перевезень, що повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, що становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.
 4. Автобуси, які пропонуються перевізником ‒ претендентом для резерву (автобуси для заміни рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних транспортних засобів, передбаченими цими Умовами та Порядком.
 5. До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника – претендента GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.
 6. У разі відсутності в перевізників – претендентів транспортних засобів, що відповідають Умовам, вони мають право подавати заяву на участь у Конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник – претендент пропонує використовувати на даному об’єкті Конкурсу, а також інвестиційний проект – зобов’язання щодо оновлення парку транспортних засобів на даному об’єкті на визначений період до п’яти років.
 7. У разі відсутності перевізників – претендентів, які мають автобуси, що відповідають Умовам, Конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному об’єкті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів – зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.
 8. Організатор укладає з переможцем Конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності у переможця Конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір терміном на 1 рік.
 9. Не допускаються до участі у Конкурсі перевізники – претенденти, які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та в пункті 12 Порядку.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 10 квітня 2020 року. Початок проведення засідання конкурсного комітету о 10:00 год. у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740  (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 5000 (п’ять тисяч) грн. Кошти перераховуються на рахунок UA768201720313241001201016412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі 10 квітня 2020 року.

УВАГА! Для отримання необхідної інформації про об’єкти конкурсу та одержання бланків документів для участі в конкурсі звертатись до управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно з дати публікації оголошення до 19 березня 2020 року включно, у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 286-81-22, (044) 286-86-43, (044) 286-86-45, e-mail: 34694993@mail.gov.ua.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

 Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у робочі дні за графіком: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45 за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк прийняття документів 18:00 19 березня 2020 року.

Для участі в Конкурсі перевізникам – претендентам необхідно подати окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», за формою згідно з додатками 1 – 4 Порядку, а саме:

 1. заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування за формою згідно з додатком 1 до Порядку;
 2. відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
 3. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
 4. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
 5. анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів за формою згідно з додатком 4 до Порядку;
 6. копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за останній квартал.

Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами

.

ОБ ҆ ЄКТИ КОНКУРСУ

з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації

 

№  Об’єкту  № маршруту
або № рейсу
Назва маршруту
(початковий та кінцевий
пункт призначення)
Довжина маршруту, км. Кількість оборотних рейсів, од.
у режимі руху
Час відправлення з початкового пункту Час відправлення з кінцевого пункту Режим
перевезень
Структура парку
Прямий Зворотний Звичайний Маршрутного таксі Експресний Самостійно Паритет щоденний Періодичність (за днями тижня) сезонний Категорія та клас автобусів за конструкцією рекомендована кількість зірочок за параметрами комфортності Кількість одиниць рухомого складу для роботи на маршруті Мінімальна кількість місць для сидіння  в автобусі Наявність резерву (необхідна кількість) од. Кількість рухомого складу пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21
1 335 Русанів – Київ АС «Дарниця» 47,0 47,0 2 2 +  – +  – М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ 2 19 1 1
2 346 Глеваха – Малютянка 9,8 9,8 7 + + М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ 1 19 1 1
3 778 Яблунівка – Київ АС «Дачна» 50,0 50,0 8  –  – +  – +  – М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ 1 19 1 1
4 799 Новосілки – Київ АС «Полісся», ч/з Вишгород 34,4 34,4 18 + + М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ 4 19 1 1
5 808 Проліски  – Київ АС «Видубичі» 17,2 17,2 13 + + М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ 1 19 1 1
6 848 Софіївська Борщагівка (ЖК «Софія Київська») – Київ АС «Південна» 13,0 13,6 10 10 + + М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ 4 19 1 1
7 1075/1076 1107/1108 Розумниця – Київ АС «Південна» 153,0 153,0 2 08:50

15:35

07:30

15:00

+  –  +  –  – М3, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1
8 1323/1324 1325/1326

1327/1328 1329/1330

Кодра – Київ АС «Дачна» 75,0 75,0 4 06:45

08:30
13:20

15:00

10:30

13:00

17:10

18:30

+ + М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 2 19 1
9 7123/7124 Леляки – Київ АС «Дарниця», через Борщів 78,0 78,0 1  –  – 06:00 08:00 +  – +  – М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1
10 7483/7484

7485/7486

7487/7488

Войтове – Київ АС «Видубичі» 101,0 101,2 3 06:50

12:00

17:30

09:00

15:00

19:50

+ + М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1
 • Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення повинні входить в загальну кількість рухомого складу для роботи на маршруті
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління Сергій РИБЧЕНКО

08.04.2019

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області: 

Київська обласна державна адміністрація (Організатор), відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі – Порядок), запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області на наступних умовах за наступними об’єктами конкурсу:

Вимоги до перевізників, які прийматимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області (далі – Конкурс):

Відповідно до п. 10 Порядку та ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» Організатор затвердив обов’язкові та додаткові умови Конкурсу, відповідно до яких перевізник – претендент зобов’язаний:

 1. 1. Мати достатню кількість автобусів для участі у Конкурсі, які відповідають нормам екологічної безпеки не нижче ЄВРО – 2.
 2. 2. Рухомий склад, що пропонується перевізником – претендентом для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.
 3. 3. На об’єкті Конкурсу, що являє собою приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків від загальної кількості автобусів, але не менше одного транспортного засобу на об’єкті конкурсу.

4.Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

 1. Перевізник – претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкту Конкурсу та перевезень, що повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, що становить 10 відсотків від необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.
 2. 6. Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву (автобуси для заміни рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних транспортних засобів, передбаченими цими умовами та Порядком.
 3. 7. До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника – претендента GPS системи встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 07 травня 2019 року. Початок роботи о 11:00 год. у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740  (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 5000 (п’ять тисяч) грн. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок 31257296116412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі 07 травня 2019 року».

УВАГА! Для отримання інформації щодо характеристики об’єктів Конкурсу, отримання  бланків документів для участі у Конкурсі, прохання звертатись до відділу пасажирського транспорту управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 286-81-22, (044) 286-86-43, (044) 286-86-47

e-mail: pas-transport_koda@ukr.net.

 

Документи на участь у Конкурсі, який відбудеться 07 травня 2019 року, подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах)*, з позначками на кожному конверті «№1» та «№2» відповідно, із зазначенням дати конкурсу та назви перевізника-претендента, який подає документи для участі у Конкурсі. Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у робочі дні за графіком: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:30, обідня перерва з 13:00 до 13:45 за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк подачі документів 12:30  15 квітня 2019 року.

*документи для участі в конкурсі подаються перевізником – претендентом у закритих конвертах: з позначкою №1,  який повинен містити документи для участі в Конкурсі (документи мають бути надруковані, пронумеровані, прошиті та завірені перевізником-претендентом із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами) та № 2, який повинен містити лише заяву встановленого згідно з додатком 1 до Порядку зразка, на участь у конкурсі  з інформацією про те, на який об’єкт та автобусний маршрут конкурсу подає документи перевізник – претендент.

Для участі в Конкурсі перевізникам – претендентам необхідно подати окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», за формою згідно з додатками 1 – 4 Порядку, а саме:

 

 1. заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент за формою згідно з додатком 1 до Порядку;
 2. відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
 3. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
 4. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
 5. анкету про участь у конкурсі з перевезення пасажирів за формою згідно з додатком 4 до Порядку;
 6. копії попередніх договорів (дозволів) про обслуговування маршруту, який є об’єктом конкурсу (за наявності);
 7. копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за останній квартал.

Вимога щодо мінімальної кількості місць для сидіння в автобусі 19 пасажиромісць не поширюється на транспортні засоби, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Роз’яснення які стосуються подання для участі у конкурсі сертифікатів відповідності та екологічності транспортного засобу, можна ознайомитись на  офіційному сайті Міністерства Інфраструктури України за посиланням https://mtu.gov.ua/news/30429.html та https://mtu.gov.ua/news/30083.html

Перелік об’єктів, обов’язкових та додаткових умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області

01.03.2019

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області:

Київська обласна державна адміністрація (Організатор), відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі – Порядок), запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області на наступних умовах за наступними об’єктами конкурсу:

Вимоги до перевізників, які прийматимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області (далі – Конкурс):

Відповідно до п. 10 Порядку та ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» Організатор затвердив обов’язкові та додаткові умови Конкурсу, відповідно до яких перевізник – претендент зобов’язаний:

 1. 1. Мати достатню кількість автобусів для участі у Конкурсі, які відповідають нормам екологічної безпеки не нижче ЄВРО – 2.
 2. 2. Рухомий склад, що пропонується перевізником – претендентом для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.
 3. 3. На об’єкті Конкурсу, що являє собою приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків від загальної кількості автобусів, але не менше одного транспортного засобу на об’єкті конкурсу.

4.Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

 1. Перевізник – претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкту Конкурсу та перевезень, що повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, що становить 10 відсотків від необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.
 2. 6. Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву (автобуси для заміни рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних транспортних засобів, передбаченими цими умовами та Порядком.
 3. 7. До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника – претендента GPS системи встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 29 березня 2019 року. Початок роботи о 10:00 год. у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740  (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 5000 (п’ять тисяч) грн. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок 31257296116412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі 29 березня 2019 року».

УВАГА! Для отримання інформації щодо характеристики об’єктів Конкурсу, отримання  бланків документів для участі у Конкурсі, прохання звертатись до відділу пасажирського транспорту управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 286-81-22, (044) 286-86-43, (044) 286-86-47

e-mail: pas-transport_koda@ukr.net. 

Документи на участь у Конкурсі, який відбудеться 29 березня 2019 року, подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах)*, з позначками на кожному конверті «№1» та «№2» відповідно, із зазначенням дати конкурсу та назви перевізника-претендент, який подає документи для участі у Конкурсі. Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у робочі дні за графіком: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:30, обідня перерва з 13:00 до 13:45 за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк подачі документів 12:30  14 березня 2019 року.

*документи для участі в конкурсі подаються перевізником – претендентом у закритих конвертах: з позначкою №1,  який повинен містити документи для участі в Конкурсі (документи мають бути надруковані, пронумеровані, прошиті та завірені перевізником-претендентом із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами) та № 2, який повинен містити лише заяву встановленого згідно з додатком 1 до Порядку зразка, на участь у конкурсі  з інформацією про те, на який об’єкт та автобусний маршрут конкурсу подає документи перевізник – претендент.

 

Для участі в Конкурсі перевізникам – претендентам необхідно подати окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», за формою згідно з додатками 1 – 4 Порядку, а саме:

 1. заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент за формою згідно з додатком 1 до Порядку;
 1. відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності, за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
 1. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
 1. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
 1. анкету про участь у конкурсі з перевезення пасажирів за формою згідно з додатком 4 до Порядку;
 1. копії попередніх договорів (дозволів) про обслуговування маршруту, який є об’єктом конкурсу (за наявності);
 1. копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за останній квартал.

Вимога щодо мінімальної кількості місць для сидіння в автобусі 19 пасажиромісць не поширюється на транспортні засоби, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Роз’яснення які стосуються подання для участі у конкурсі сертифікатів відповідності та екологічності транспортного засобу, можна ознайомитись на  офіційному сайті Міністерства Інфраструктури України за посиланням https://mtu.gov.ua/news/30429.html та https://mtu.gov.ua/news/30083.html

Перелік об’єктів, обов’язкових та додаткових умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області