Новини

26 січня 2018 року

ДО УВАГИ ВЛАСНИСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

На підставі наказу начальника управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації від 24 січня 2018 року № 2-од, у відповідності до пункту 36 Постанови Кабінету Міністрів України  № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та в зв’язку з тим  що при опублікуванні оголошення  у випуску суспільно-політичного видання «Час Київщини» № 1 [295] від 19 січня 2018 року було допущено друкарські помилки, Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує зміни до обов’язкових та додаткових умов конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації, що відбудеться 20 лютого 2018 року. Зважаючи на вищевикладене, просимо вважати чинним дану редакцію оголошення.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 20 лютого 2018 року. Початок роботи о 11:00 год. у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740 (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 2500,00 (дві тисячі п’ятсот) грн. 00 коп. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок 31257296116412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі 20 лютого 2018 року».

Детальну інформацію про конкурс та характеристику об’єктів конкурсу можна отримати за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Вимоги до перевізників, які прийматимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування:

1.наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за классом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання) не нижче ЄВРО – 2 та надати відповідні копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів що пропонуються до використання на об’єкті конкурсу;

2. транспортні засоби, які пропонуються перевізником-претендентом для використання на автобусному маршруті, що є об’єктом конкурсу, мають бути подані до Укртрансбезпеки, як засоби провадження господарської діяльності ліцензіата, що відповідають ліцензійним умовам;

3. наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

4. наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (для приміських маршрутів один транспортний засіб для одного об’єкту конкурсу);

5. наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів.

Документи на участь у конкурсі, який відбудеться 20 лютого 2018 року, подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах), з надписом «На конкурс 20 лютого 2018 року» за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у робочі дні за графіком прийому документів: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:30, обідня перерва з 13:00 до 13:45. Кінцевий строк подачі документів 12:30 5 лютого 2018 року.

Для участі в конкурсі необхідно подати на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, і такі документи:

1.нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2.перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою “з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3.документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

4.копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

5.копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

6.перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

7.анкету;

8.копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали;

9.копії попередніх договорів (дозволів) про обслуговування маршруту, який є об’єктом конкурсу (за наявності);

10.довідку щодо укладення договорів та діючих дозволів на здійснення перевезень пасажирів на міських, приміських, міжміських внутрішньорайонних, внутрішньообласних, міжобласних та міжнародних маршрутах загального користування у відповідності до таблиці.

Таблиця

№ з/п Назва маршруту № договору/дозволу Замовник перевезень Термін дії договору або дозволу (від…до…) Кількість оборотних рейсів Кількість задіяного рухомого складу на маршруті (з урахуванням резерву) Наявність інвестиційного зобов’язання (кількість т/з) Кількість транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які задіяні на об’єкті (державний реєстраційний номер або інвестиційне зобов’язання)*

*Перевізник вказує кількість транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвестиційне зобов’язання), які було зазначено відповідно до конкурсних пропозицій попередніх конкурсів на перевезення пасажирів на яких підприємство-перевізника було визнано переможцем.

11.заява довільної форми про зобов’язання претендента у разі перемоги в конкурсі самостійно облаштувати у заявлених транспортних засобах – GPS та GRPS системи моніторингу, які будуть працювати із запропонованим Організатором програмним забезпеченням для контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту;

12.відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником;

13.відомості про додаткові умови обслуговування маршруту; Форму заяви та анкети затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах N 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Нагадуємо, що при підрахунку сумарної пасажиромісткості автобусів (не нижче ЄВРО-2), для міжміських перевезень (враховуються тільки місця для сидіння автобусів категорії М3 класу В, ІІІ) та перевізники – претенденти, які відповідно до прийнятих рішень отримають договори на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, зобов’язані:

 • здійснювати перевезення пасажирів, яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд;
 • здійснювати перевезення пасажирів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
 • у тритижневий термін після підписання договору надати Організатору затверджений паспорт автобусного маршруту загального користування.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу Ви можете отримати в управлінні інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою 01196, м. Київ пл. Л.Українки, 1, кабінет 1012, контактний телефон: (044) 286-81-22.

Перелік об’єктів, обов’язкових та додаткових умов конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації

19 січня 2018 року

ДО УВАГИ ВЛАСНИСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ 

Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування:

Засідання конкурсного комітету відбудеться 20 лютого 2018 року. Початок роботи о 11:00 год. у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740 (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 2500,00 (дві тисячі п’ятсот) грн. 00 коп. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок 31257296116412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі 20 лютого 2018 року».

Детальну інформацію про конкурс та характеристику об’єктів конкурсу можна отримати за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Вимоги до перевізників, які прийматимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування:

1. наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за классом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання) не нижче ЄВРО – 2 та надати відповідні копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів що пропонуються до використання на об’єкті конкурсу;

2.     транспортні засоби, які пропонуються перевізником-претендентом для використання на автобусному маршруті, що є об’єктом конкурсу, мають бути подані до Укртрансбезпеки, як засоби провадження господарської діяльності ліцензіата, що відповідають ліцензійним умовам;

3. наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

4. наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (для приміських маршрутів один транспортний засіб для одного об’єкту конкурсу);

5. наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів.

Документи на участь у конкурсі, який відбудеться 20 лютого 2018 року, подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах), з надписом «На конкурс 20 лютого 2018 року» за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у робочі дні за графіком прийому документів: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:30, обідня перерва з 13:00 до 13:45. Кінцевий строк подачі документів 12:30 5 лютого 2018 року.

Для участі в конкурсі необхідно подати на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, і такі документи:

1. нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2. перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою “з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

4. копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

5. копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

6. перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

7. анкету;

8. копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали;

9. копії попередніх договорів (дозволів) про обслуговування маршруту, який є об’єктом конкурсу (за наявності);

10. довідку щодо укладення договорів та діючих дозволів на здійснення перевезень пасажирів на міських, приміських, міжміських внутрішньорайонних, внутрішньообласних, міжобласних та міжнародних маршрутах загального користування у відповідності до таблиці.

 Таблиця

№ з/п Назва маршруту № договору/дозволу Замовник перевезень Термін дії договору або дозволу (від…до…) Кількість оборотних рейсів Кількість задіяного рухомого складу на маршруті (з урахуванням резерву) Наявність інвестиційного зобов’язання (кількість т/з) Кількість транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які задіяні на об’єкті (державний реєстраційний номер або інвестиційне зобов’язання)*

*Перевізник вказує кількість транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвестиційне зобов’язання), які було зазначено відповідно до конкурсних пропозицій попередніх конкурсів на перевезення пасажирів на яких підприємство-перевізника було визнано переможцем. 11.         заява довільної форми про зобов’язання претендента у разі перемоги в конкурсі самостійно облаштувати у заявлених транспортних засобах – GPS та GRPS системи моніторингу, які будуть працювати із запропонованим Організатором програмним забезпеченням для контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту;12.         відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником;13.         відомості про додаткові умови обслуговування маршруту; Форму заяви та анкети затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах N 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Нагадуємо, що при підрахунку сумарної пасажиромісткості автобусів (не нижче ЄВРО-2), для міжміських перевезень (враховуються тільки місця для сидіння автобусів категорії М3 класу В, ІІІ) та перевізники – претенденти, які відповідно до прийнятих рішень отримають договори на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, зобов’язані:

 • здійснювати перевезення пасажирів, яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд;
 • здійснювати перевезення пасажирів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
 • у тритижневий термін після підписання договору надати Організатору затверджений паспорт автобусного маршруту загального користування.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу Ви можете отримати в управлінні інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою 01196, м. Київ пл. Л.Українки, 1, кабінет 1012, контактний телефон: (044) 286-81-22.

Перелік об’єктів, обов’язкових та додаткових умов конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації

3 листопада 2017 року

ДО УВАГИ ВЛАСНИСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

 

Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування:

Засідання конкурсного комітету відбудеться 18 грудня 2017 року. Початок роботи о 10:00 год. у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740 (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 2500,00 (дві тисячі п’ятсот) грн. 00 коп. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок 31257296116412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі 18 грудня 2017 року».

Одержати бланки документів для участі в конкурсі та детальну інформацію про характеристику об’єктів конкурсу можна за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Вимоги до перевізників, які прийматимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування:

1.наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання) не нижче ЄВРО – 2 та надати відповідні копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів що пропонуються до використання на об’єкті конкурсу;

2. транспортні засоби, які пропонуються перевізником-претендентом для використання на автобусному маршруті, що є об’єктом конкурсу, мають бути подані до Укртрансбезпеки, як засоби провадження господарської діяльності ліцензіата, що відповідають ліцензійним умовам; 3. наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу; 4. наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (для приміських маршрутів один транспортний засіб для одного об’єкту конкурсу); 5. наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів.

Документи на участь у конкурсі, який відбудеться 18 грудня 2017 року, подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах), з надписом «На конкурс 18 грудня 2017 року» за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у робочі дні за графіком прийому документів: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:30, обідня перерва з 13:00 до 13:45. Кінцевий строк подачі документів 12:30 13 листопада 2017 року.

Для участі в конкурсі необхідно подати на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, і такі документи:

1.нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2. перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою “з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;3.     документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;4.     копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті; 5.     копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації); 6. перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність; 7. анкету; 8. копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.9.     копії попередніх договорів (дозволів) про обслуговування маршруту, який є об’єктом конкурсу (за наявності); 10. довідку щодо укладення договорів та діючих дозволів на здійснення перевезень пасажирів на міських, приміських, міжміських внутрішньорайонних, внутрішньообласних, міжобласних та міжнародних маршрутах загального користування у відповідності до таблиці.

 Таблиця

№ з/п Назва маршруту № договору/дозволу Замовник перевезень Термін дії договору або дозволу (від…до…) Кількість оборотних рейсів Кількість задіяного рухомого складу на маршруті (з урахуванням резерву) Наявність інвестиційного зобов’язання (кількість т/з) Кількість транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які задіяні на об’єкті (державний реєстраційний номер або інвестиційне зобов’язання)*

*Перевізник вказує кількість транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвестиційне зобов’язання), які було зазначено відповідно до конкурсних пропозицій попередніх конкурсів на перевезення пасажирів на яких підприємство-перевізника було визнано переможцем. 11.         заява довільної форми про зобов’язання претендента у разі перемоги в конкурсі з 01.01.2018 року самостійно облаштувати у заявлених транспортних засобах – GPS та GRPS системи моніторингу, які будуть працювати із запропонованим Організатором програмним забезпеченням для контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту;12.         відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником;13.         відомості про додаткові умови обслуговування маршруту; Форму заяви та анкети затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах N 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Наголошуємо, що перевізники-претенденти, які прийматимуть участь у конкурсі повинні надати підтверджувальні документи на автобуси які були враховані при підрахунку сумарної пасажиромісткості автобусів (не нижче ЄВРО-2), для міжміських перевезень (враховуються тільки місця для сидіння автобусів категорії М3 класу В, ІІІ) та які відповідно до прийнятих рішень отримають договори на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, зобов’язані:

 • здійснювати перевезення пасажирів, яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд;
 • здійснювати перевезення пасажирів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
 • у тритижневий термін після підписання договору надати Організатору затверджений паспорт автобусного маршруту загального користування.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу Ви можете отримати в управлінні інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою 01196, м. Київ пл. Л.Українки, 1, кабінет 1012, контактний телефон: (044) 286-81-22.

Перелік об’єктів, обов’язкових та додаткових умов конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації

4 серпня 2017 року

ДО УВАГИ ВЛАСНИСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування:

 

Засідання конкурсного комітету відбудеться 20 вересня 2017 року. Початок роботи о 10:00 год. у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740                 (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 2500,00 (дві тисячі п’ятсот) грн. 00 коп. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок 31257296116412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі 20 вересня 2017 року».

Одержати бланки документів для участі в конкурсі та детальну інформацію про характеристику об’єктів конкурсу можна за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Вимоги до перевізників, які прийматимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування:

1. наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за классом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання) не нижче ЄВРО – 2 та надати відповідні копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів що пропонуються до використання на об’єкті конкурсу;

2. транспортні засоби, які пропонуються перевізником-претендентом для використання на автобусному маршруті, що є об’єктом конкурсу, мають бути подані до Укртрансбезпеки, як засоби провадження господарської діяльності ліцензіата, що відповідають ліцензійним умовам;

3. перевізники-претенденти зобов’язуються з 01.01.2018 року самостійно облаштувати у заявлених транспортних засобах – GPS та GRPS системи моніторингу, які будуть працювати із запропонованим Організатором програмним забезпеченням для контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту;

4. наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

5. наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (для приміських маршрутів один транспортний засіб для одного об’єкту конкурсу);

6. середньооблікова кількість працівників за період протягом до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, для забезпечення належного виконання обов’язків підприємства щодо здійснення пасажирських перевезень відповідно до діючих договорів та дозволів;

7. наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів.

Документи на участь у конкурсі, який відбудеться 20 вересня 2017 року, подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах), з надписом «На конкурс 20 вересня 2017 року» за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у робочі дні за графіком прийому документів: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:30, обідня перерва з 13:00 до 13:45. Кінцевий строк подачі документів 12:30 21 серпня 2017 року.

Для участі в конкурсі необхідно подати на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, і такі документи:

1. нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2. перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою “з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

4. копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

5. копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

6. перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

7. анкету;

8. копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали;

9. копії попередніх договорів (дозволів) про обслуговування маршруту, який є об’єктом конкурсу (за наявності);

10. довідку щодо укладення договорів та діючих дозволів на здійснення перевезень пасажирів на міських, приміських, міжміських внутрішньорайонних, внутрішньообласних, міжобласних та міжнародних маршрутах загального користування у відповідності до таблиці.

Таблиця

№ з/п Назва маршруту № договору/дозволу Замовник перевезень Термін дії договору або дозволу (від…до…) Кількість оборотних рейсів Кількість задіяного рухомого складу на маршруті (з урахуванням резерву) Наявність інвестиційного зобов’язання (кількість т/з) Кількість транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які задіяні на об’єкті (державний реєстраційний номер або інвестиційне зобов’язання)*

*Перевізник вказує кількість транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвестиційне зобов’язання), які було зазначено відповідно до конкурсних пропозицій попередніх конкурсів на перевезення пасажирів на яких підприємство-перевізника було визнано переможцем. 11.         заява довільної форми про зобов’язання претендента у разі перемоги в конкурсі з 01.01.2018 року самостійно облаштувати у заявлених транспортних засобах – GPS та GRPS системи моніторингу, які будуть працювати із запропонованим Організатором програмним забезпеченням для контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту;12.         відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником;13.         відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;14.         довідку за підписом суб’єкту господарювання щодо розрахунку аргументованого та граничного тарифу на автобусний маршрут, що є об’єктом конкурсу, розрахований у відповідності до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009      № 1175;Форму заяви та анкети затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах N 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Наголошуємо, що перевізники-претенденти, які прийматимуть участь у конкурсі та які відповідно до прийнятих рішень отримають договори на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, зобов’язані:

 • здійснювати перевезення пасажирів, яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд;
 • здійснювати перевезення пасажирів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу Ви можете отримати в управлінні інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою 01196, м. Київ пл. Л.Українки, 1, кабінет 1012, контактний телефон: (044) 286-81-22.

Перелік об’єктів, обов’язкових та додаткових умов конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації

22 червня 2017 року

ДО УВАГИ АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації публікує проект обов’язкових та додаткових вимог до перевізників, які будуть приймати участь у конкурсі на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації.

Просимо вас ознайомитись та надати свої пропозиції і зауваження до вищезазначеного проекту в термін до 29 червня 2017 року до відділу пасажирського транспорту управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, та на e-mail: pas-transport_koda@ukr.net

Обовязкові вимоги:

 • наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання) не нижче ЄВРО–2;
 • наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;
 • наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (для приміських маршрутів);
 • наявність свідоцтва відповідності автобуса параметрам комфортності (зірочки комфортності для міжміського перевезення);
 • строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);
 • наявність та характеристика виробничої бази;
 • умови щоденного контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом , заїздом (наявність фахівців, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом ТЗ);
 • досвід роботи перевізника-претендента;
 • умови щоденного контролю та огляду стану здоров’я водіїв (наявність фахівців, які проводять щоденний огляд стану здоров’я з відповідними сертифікатами);
 • середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку;
 • наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів;
 • умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;
 • наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.

Додаткові вимоги:

 • екіпірувати транспортні засоби відповідними логотипами автомобільних перевізників;
 • забезпечувати наявність однотипної форми одягу (світла сорочка та темна краватка) для водіїв автобусів у весняний, літній та осінній період;
 • перевізники-претенденти зобов’язуються з 01.01.2018 року самостійно облаштувати у заявлених транспортних засобах – GPS та GRPS системи моніторингу (відповідного зразка, які будуть працювати із запропонованим Організатором програмним забезпеченням) для контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту та правил дорожнього руху;
 • з метою забезпечення безпеки та культури обслуговування пасажирів, дотримання водіями правил дорожнього руху, наявність у автобусах двох камер відеоспостереження (відео-реєстатори) в салон та на дорогу;
 • запланований аргументований тариф на автобусний маршрут, що є об’єктом конкурсу, розроблений у відповідності до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 та заяву встановленого організатором зразка про зобов’язання претендента, у разі перемоги в конкурсі, самостійно не змінювати тариф без узгодження з організатором перевезень;
 • наявність у перевізника – претендента договору про обов’язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 року № 959);
 • надати зразок квитків у відповідно Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.05.2006 № 503 «Про затвердження Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального користування» , які використовуються перевізником;
 • заяву встановленого організатором зразка про зобов’язання претендента забезпечувати належний санітарний стан, впорядкування та облаштування зупинок та стоянок автобусів, майданчиків для відстою та розвороту транспорту на кінцевих та початкових зупинках, упорядковувати та встановлювати вивіски з розкладом руху транспортних засобів;
 • надати відповідні копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів що пропонуються до використання на об’єкті конкурсу;
 • транспортні засоби, які пропонуються перевізником-претендентом для використання на автобусному маршруті, що є об’єктом конкурсу, мають бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців як засоби провадження господарської діяльності ліцензіата, та відповідають ліцензійним умовам (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001).

 

24 квітня 2017 року

До уваги перевізників Київської області! 

Управління інфраструктури  Київської обласної державної адміністрації просить вас ознайомитись із остаточним проектом Маршрутної мережі приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування Київської області (з усіма внесеними змінами та зауваженнями станом на 24.04.2017).

Прохання в термін до 05.05.2017 року ознайомитись, та надати свої пропозиції і зауваження до відділу пасажирського транспорту управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою:
01196 м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, та на e-mail: pas-transport_koda@ukr.net

Проект маршрутної мережі (з усіма правками) знаходиться за посиланням:

http://data.gov.ua/passport/fcfdb1cb-efcb-42a5-94d2-e27b538217c8

або тут: Маршрутна мережа Київської області станом на 24.04.2017

7 квітня 2017 року

До уваги перевізників Київської області!

Просимо вас ознайомитись із узагальненим проектом маршрутної мережі автобусних маршрутів загального користування Київської області  та надати свої пропозиції і зауваження в термін до 11 квітня 2017 року до відділу пасажирського транспорту управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації.

Контактний телефон:       (044)286-82-37,

електронна пошта:      pas-transport_koda@ukr.net

Проект маршрутної мережі за посиланням:

http://data.gov.ua/passport/8b8929c9-38d8-4caa-a7b1-64d3daa1fe94

або тут: Проект маршрутної мережі