СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА КИЇВЩИНІ

Важливою складовою частиною державної соціально-економічної політики є розвиток фізичної культури і спорту.

Останні роки гостро стоїть проблема погіршення стану здоров’я населення області, збільшилася кількість людей які вживають алкоголь, наркотики та палять. До основних причин, що негативно впливають на стан здоров’я населення слід віднести погіршення умов праці, навчання, відпочинку, стану навколишнього середовища, якості та структури харчування, збільшення надмірних стресових навантажень та зниження рівня фізичної підготовленості та фізичного розвитку всіх соціально-демографічних груп населення.

Самою гострою проблемою є низька фізична підготовленість та фізичний розвиток учнівської молоді. Реальний об’єм рухової активності учнів та студентів не забезпечує повноцінний розвиток та укріплення здоров’я підростаючого покоління. Збільшується число учнів та студентів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи з якими із за відсутності належного фінансування в деяких районах та містах області взагалі не проводиться фізкультурно-оздоровча робота. Також викликає занепокоєння згортання позакласної та гурткової роботи з фізичної культури і спорту в закладах системи освіти.

Незадовільним залишається нинішній стан утримання та використання матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту. Велика кількість спортивних споруд сьогодні не відповідає елементарним санітарно-гігієнічним вимогам. Не відповідає нормативам забезпеченості спортивними об’єктами населення сільської місцевості, де на 25 районів припадає 8 стадіонів, 8 майданчиків з синтетичним покриттям та близько 400 спортивних залів, майже 340 сільських населених пунктів узагалі не мають спортивних споруд.

Потребує сьогодні великої уваги питання фінансового забезпечення галузі для реалізації заходів Державних та регіональних програм розвитку фізичної культури і спорту.

На сьогоднішній день одним з головних завдань, яке стоїть перед управлінням з питань фізичної культури і спорту та усією фізкультурною громадою області, це ефективне використання можливостей фізичної культури і спорту в оздоровленні жителів Київщини, сприяння укріпленню їхнього здоров’я, підвищення працездатності, формування високих моральних якостей, виховання здорового підростаючого покоління, створення необхідних умов для організації фізкультурно-масової та спортивної роботи в сільській місцевості та досягнення високих результатів спортсменів області на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Для реалізації цих важливих завдань першочерговими кроками буде створення організаційно-управлінських, матеріально-технічних, соціально-педагогічних і медико-біологічних умов для залучення різних категорій і груп населення області до регулярних занять фізичною культурою і спортом, підготовка спортсменів високого класу, забезпечення міжвідомчого та багаторівневого підходу в питанні формування здорового способу життя населення, створення постійно діючої інформаційно-пропагандистської системи, яка направлена на залучення до активних занять фізичною культурою і спортом на всіх етапах життєдіяльності людини.

Державним органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту спільно з громадськими фізкультурно-спортивними організаціями необхідно звернути увагу на те, як вирішуються питання на місцях фінансування дитячих спортивних клубів за місцем проживання, дитячих масових змагань, заходів по зміцненню фізичної підготовленості та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, зміцнення матеріальної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та форм власності, матеріального стимулювання праці дитячих тренерів, педагогів та спеціалістів, підготовки фахівців дошкільного фізичного виховання, громадських організаторів та волонтерів.

Потребує уваги органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування робота по реалізації заходів Київської обласної програми „Сільські стадіони Київщини” на 2008-2011 роки. Всього в рамках Програми планується будівництво стадіонів та футбольних полів в кожному селі та селищі області, Програма дасть змогу збудувати у кожному селі області сучасний стадіон із стандартним футбольним полем, біговою доріжкою, баскетбольною та волейбольною майданчиками, роздягальнями та обладнаними місцями для глядачів. В ході реалізації Програми в регіонах області планується будівництво близько 400 та реконструкцію 200 спортивних об’єктів, які розташовані в сільській місцевості. Навіть у кризові часи на реалізацію заходів програми виділено понад 3 млн.грн з місцевих бюджетів та 8 млн.грн позабюджетних надходжень. За останній рік на території області здано в експлуатацію 23 футбольних поля та 25 спортивних майданчиків із них 12 з синтетичним покриттям.

Тільки спільними зусиллями фізкультурно-спортивної громади Київщини при всебічній підтримці органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вдасться досягти значних позитивних зрушень в реалізації стратегії розвитку галузі фізичної культури і спорту на Київщині.

Начальник управління
з питань фізичної культури і спорту
Київської обласної державної адміністрації                                     Володимир Григорович Стеценко