Управління молоді та спорту

01196, м. Київ, пл. Лесі Українки,1

тел./факс – 286-81-80, 286-83-97

E-mail: fkskoda@ukr.net

Начальник управління

ТИМОФЄЄВ Сергій Олександрович

(044) 286-84-52

Заступник начальника управління – начальник відділу фізичної культури та спорту

СТЕЦЕНКО Володимир Григорович

(044) 286-64-69

Заступник начальника управління – начальник відділу молодіжної політики та національно-патріотичного виховання

НАЗАРУК Світлана Сергіївна

(044) 285-58-86

Контактні дані:

Facebook: https://www.facebook.com/SPORTKODA/?ref=aymt_homepage_panel

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUo9iU6gc0Wb0LEGC84Y1fg?view_as=subscriber

Twitter: https://twitter.com/SportKODA

Instagram: https://www.instagram.com/sport_koda_/?hl=uk

Основними завданнями Управління молоді та спорту:

 

 • забезпечення реалізації на території Київської області державної молодіжної політики, державної політики у сфері фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;
 • розроблення і виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціальної і правової підтримки молоді, сприяння становленню і розвитку молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;
 • здійснення державного контролю за додержанням законодавства з питань молоді та спорту;
 • здійснення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики стосовно молодіжної політики, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання.

ПОЛОЖЕННЯ

про УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 1. УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Управління) утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації є новим найменуванням Управління фізичної  культури і спорту Київської обласної державної адміністрації та є правонаступником Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації.

 1. Управління підпорядковане голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству молоді та спорту України.

Управління є бюджетною неприбутковою установою.

 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації та цим Положенням.
 1. Основними завданнями Управління є:

забезпечення реалізації на території Київської області державної молодіжної політики, державної політики у сфері фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

розроблення  і виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціальної і правової підтримки молоді, сприяння становленню і розвитку молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

здійснення державного контролю за додержанням законодавства з питань молоді та спорту;

здійснення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики стосовно молодіжної політики, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання.

 1. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. надає адміністративні послуги у визначених сферах;

5.4. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.5. аналізує стан та тенденції розвитку сфери фізичної культури та спорту у межах Київської області та вживає заходів щодо усунення недоліків у цій сфері;

5.6. бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області;

5.7. вносить пропозиції щодо проєкту бюджету Київської області;

5.8. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.9. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.10. розробляє проєкти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації державної молодіжної політики, політики у сфері фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

5.11. бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.12. бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.13. бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

5.14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали відповідно до компетенції Управління для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

5.15. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень;

5.16. готує (бере участь у підготовці) проекти (проєктів) угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.17. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.18. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.19. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником
якої є Управління;

5.20. постійно інформує населення про стан здійснення визначених повноважень;

5.21. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.22. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.23. забезпечує у межах наданих повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.24. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.25. забезпечує у межах наданих повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.26. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.27. забезпечує захист персональних даних;

5.28. організовує та проводить заходи з формування громадянської позиції, національно-патріотичного виховання, підтримки консультативно-дорадчих органів з питань молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, популяризації, утвердження здорового та безпечного способу життя, культури здоров’я, розвитку неформальної освіти, створення умов для працевлаштування молоді, забезпечення партнерської підтримки внутрішньо переміщених осіб з числа молоді, забезпечення міжнародного співробітництва;

5.29. здійснює організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

5.30. сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні, олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

5.31. забезпечує підготовку і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

5.32. сприяє міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

5.33. сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань, що належать до компетенції Управління;

5.34. координує роботу місцевих органів з фізичної культури  та спорту, центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

5.35. розробляє і подає на розгляд Київської обласної державної адміністрації пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища та розвитку фізичної культури та спорту;

5.36. забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

5.37. здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;

5.38. сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

5.39. затверджує положення про змагання та проводить регіональні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

5.40.  здійснює комплектування складу збірних команд регіону за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє вирішенню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських та  дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

5.41. вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;

5.42. здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

5.43. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;

5.44. здійснює реєстрацію в регіоні спортивних рекордів і досягнень, встановлених спортсменами, та вносить в установленому порядку Міністерству молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;

5.45. організовує та бере участь у проведенні міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходах різних форматів проведення (форуми, фестивалі, акції, ігри, конкурси, засідання, дебати, семінари, олімпіади, семінари, тренінги, вишколи, планери, змагання, наметові таборівки, походи, зльоти тощо) у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

5.46. організовує видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та реклами, що належать до сфери реалізації молодіжної політики, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

5.47. порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту, молодіжної сфери та сфери національно-патріотичного виховання державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді, відзначення преміями голови Київської облдержадміністрації молоді та громадян у сфері національно-патріотичного виховання, про призначення стипендії кращим студентам області;

5.48. вивчає потреби у фахівцях для організації роботи з питань молоді,  фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

5.49. надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

5.50. сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку фізичної культури та спорту;

5.51. взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

5.52. сприяє регіональним центрам «Інваспорт» та їх структурним підрозділам, громадським організаціям осіб з інвалідністю фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед осіб з інвалідністю, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

5.53. вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів з інвалідністю та їх тренерів;

5.54. забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

5.55. здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління структурного підрозділу, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них осіб з інвалідністю, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

5.56. проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

5.57. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в Управлінні;

5.58. сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпеченню контролю за організацією навчально-тренувального процесу, створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту в регіоні;

5.59. забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення заходів молодіжного та національно-патріотичного спрямування, спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами, у межах виділених коштів;

5.60. здійснює в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів з інвалідністю, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

5.61. сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

5.62. здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в регіоні, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;

5.63. сприяє роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою Київської облдержадміністрації з питань реалізації державної молодіжної політики та у сфері фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;

5.64. сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проєктів),  розроблених молодіжними, дитячими, громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, розвитку неформальної освіти молоді;

5.65. сприяє залученню молоді до волонтерської діяльності;

5.66. здійснює виховання та формування патріотичної свідомості, сприяє популяризації української культури і народних традицій, розвитку почуття особистої та національної гідності, бережного становлення до навколишнього середовища, правової культури та правової поведінки молоді;

5.67. сприяє залученню інвестицій та створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжних програм та програм у сфері національно-патріотичного виховання, та надає організаційну і консультаційно-методичну допомогу  інститутам громадянського суспільства з питань молодіжної політики та національно-патріотичної діяльності;

5.68. забезпечує популяризацію серед молоді знань з безпеки життєдіяльності, формування культури репродуктивного здоров’я молоді та культури взаємовідносин у сім̓ї, здорового і безпечного способу життя;

5.69. сприяє формуванню та реалізації механізму підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштування, стажування на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності;

5.70. організовує і удосконалює систему пошуку та відбору талановитої та творчо обдарованої молоді, сприяє їх підтримці;

5.71. здійснює інші передбачені законом повноваження.

 1. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Київської обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління.

 1. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на Управління завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Працівники Управління повинні знати і дотримуватися:

Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, нормативних документів, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів;

правил службового та внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, пожежної безпеки, цього Положення, положень про відділи та вимог посадових інструкцій.

Начальник та працівники Управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 1. Управління очолює начальник, який є керівником державної служби в Управлінні.

Начальник Управління призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством молоді та спорту України в установленому законодавством порядку.

 1. Начальник Управління повинен:

знати Конституцію України, закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

дотримуватись основних принципів професійної діяльності та правил поведінки, визначених Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вимагати їх дотримання від підлеглих;

запобігати виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих, а у разі виникнення – сприяти його оперативному вирішенню.

 1. Начальник Управління:

11.1. здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

11.2. затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

11.3. планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;

11.4. вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

11.5. звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

11.6. може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

11.7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

11.8. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11.9. представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;

11.10. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

11.11. подає на затвердження в установленому порядку проєкти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11.12. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису Управління;

11.13. здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Управлінні;

11.14. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

11.15. забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

11.16. призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому чинним законодавством про державну службу, державних службовців, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;

11.17. здійснює інші, визначені Законом України «Про державну службу», повноваження керівника державної служби в Управлінні;

11.18. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації, Міністерством молоді та спорту України.
 1. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Управління відповідно до законодавства про державну службу.

На період відсутності начальника Управління його обов’язки виконує один із заступників начальника згідно з розподілом обов’язків.

 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 1. Штатний розпис та кошторис Управління затверджуються у встановленому порядку за пропозицією начальника Управління.
 1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.