Програми управління

Про затвердження Обласної програми розвитку дорожнього руху та його безпеки «Нульова смертність на дорогах Київщини» на 2017-2019 роки

https://kor.gov.ua/robota_rady/rishennia/pro_zatverdzhennia_oblasnoi_prohramy_rozvytku_dorozhnoho_rukhu_ta_yoho_bezpeky_nulova_smertnist_na_dorohakh_kyivshchyny___na_2017-2019_roky.html

Про внесення змін до Обласної цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Київській області на 2017-2020 роки Безпечна Київщина

https://kor.gov.ua/robota_rady/rishennia/rishennia_pro_vnesennia_zmin_do_oblasnoi_tsilovoi_kompleksnoi_prohramy_profilaktyky_ta_protydii_zlochynnosti_u_kyivskii_oblasti_na_2017_2020_roky__bezpechna_kyivshchyna10.html