Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

04074, м.Київ, вул.Вишгородська, 21

430-96-51, 430-01-10

Факс: 430-96-52

E-mail: unskoda_zv@ukr.net

Директор департаменту
АКСЕНОВ Ігор Миколайович

Приймальня:                                                                430-96-51, 430-01-10

Заступник директора департаменту

ЗАГВОЙСЬКИЙ Василь Йосифович

П О Л О Ж Е Н Н Я

про департамент з питань цивільного захисту

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Київської обласної державної адміністрації

 1. Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, входить до її складу, підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Департамент є бюджетною, неприбутковою установою.

 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, прийнятими у межах її компетенції, а також цим Положенням.

Згідно з Кодексом цивільного захисту України, постановами Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 „Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, від 11 березня 2015 року № 101 „Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 25 грудня 2015 року № 494 „Про затвердження положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Київської області” Департамент є постійно діючим органом управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області (далі – територіальна підсистема).

Відповідно до розпоряджень голови Київської облдержадміністрації від 25 грудня 2015 року № 494 „Про затвердження положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Київської області”, виконуючого обов’язки голови Київської облдержадміністрації від 23 вересня 2016 року № 384 „Про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області” орган управління територіальною спеціалізованою службою цивільного захисту зв’язку та оповіщення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області (далі – Служба) створено на базі Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації, а його директор, за посадою, є начальником Служби.

 1. Основними завданнями Департаменту є:

3.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Київської області;

3.2. здійснення функцій постійно діючого органу управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області для забезпечення її функціонування в мирний час і в особливий період;

3.3. кординація створення та функціонування місцевих ланок територіальної підсистеми у районах, містах обласного і районного значення, органах місцевого самоврядування після їх об’єднання;

3.4. забезпечення створення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми та її місцевих ланок;

3.5. забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, її місцевих ланок та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту до дій за призначенням;

3.6. забезпечення розроблення та подання на затвердження в установленому законом порядку планів діяльності територіальної підсистеми, інших планів у сфері цивільного захисту для забезпечення функціонування територіальної підсистеми та її ланок в мирний час і в особливий період, здійснення контролю за їх виконанням;

3.7. здійснення заходів щодо забезпечення функціонування регіональної та місцевих систем централізованого оповіщення керівного складу цивільного захисту та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми, її місцевих ланок про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації їх наслідків;

3.8. здійснення заходів щодо забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній формі для осіб з вадами зору та слуху;

3.9. організація та здійснення заходів із питань створення, збереження і використання регіонального, місцевих та об’єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. організовує виконання Конституції, Кодексу цивільного захисту і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту та здійснює контроль за їх реалізацією;

4.2. забезпечує в межах своїх повноважень захист законних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4.4. забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

4.5. кординує реалізацію заходів щодо організації та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

4.6. аналізує в межах повноважень стан та тенденції розвитку територіальної підсистеми, її місцевих ланок та вживає заходів до усунення недоліків;

4.7. забезпечує розроблення проектів регіональних програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання цих програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення моніторингу їх реалізації;

4.8. забезпечує підготовку пропозицій щодо утворення регіональних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;

4.9. здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

4.10. забезпечує планування та організацію заходів рятування людей на водних об ̓єктах області, кординує діяльність Комінального підприємства Київської обласної ради Київської рятувально-водолазної служби „Київської обласної служби порятунку” та вирішення питань матеріально-тенячного забезпечення діяльності служби;

4.11. забезпечує функціонування регіональної системи централізованого оповіщення цивільного захисту та її реконструкцію (модернізацію);

4.12. кординує створення та функціонування місцевих систем централізованого оповіщення райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення) та органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад;

4.13. забезпечує здійснення заходів щодо оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній формі для осіб з вадами зору та слуху;

4.14. забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснює функції робочого органу (секретаріату) комісії;

4.15. здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень обласної комісії з питань евакуації, здійсненює функції робочого органу (секретаріату) комісії;

4.16. надає методичну допомогу органам з евакуації щодо планування та організації проведення евакуації, підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

4.17. координує діяльність структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій (цивільного захисту) районних державних адміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення), органів місцевого самоврядування, сил територіальної підсистеми щодо планування, організації запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

4.18. розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми в територіальній обороні;

4.19. бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні анти-терористичних заходів;

4.20. забезпечує планування, організацію та реалізацію заходів щодо радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

4.21. готує пропозиції щодо виконання заходів із питань радіологічного, хімічного, медичного та соціально-психологічного захисту, а також реабілітації радіаційно забруднених територій;

4.22. формує потреби у видатках на проведення робіт з радіологічного захисту територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, що реалізуються у межах видатків державного бюджету, розпорядником яких є
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;

4.23. здійснює контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій;

4.24. здійснює контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань радіологічного, хімічного, медичного та соціально-психологічного захисту, а також реабілітації радіаційно забруднених територій;

4.25. кординує і спрямовує діяльність Київської обласної інспекції радіологічного контролю щодо виконання робіт з визначення стану радіаційної обстановки на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, інформування громадян, які проживають на цих територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя;

4.26. забезпечує організацію та здійснення заходів із визначення потреби та організації завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

4.27. забезпечує організацію та здійснення заходів із питань створення, збереження і використання регіонального, місцевих та об’єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

4.28. забезпечує функціонування складів регіонального матеріального резерву Київської області у м. Кагарлик, що обліковуються на балансі Департаменту;

4.29. організовує заходи для виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту області;

4.30. здійснює кординацію заходів щодо визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організації роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організації його укриття;

4.31. забезпечує підготовку проектів рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

4.32. здійснює документальний облік фонду захисних споруд цивільного захисту області;

4.33. організовує заходи щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд;

4.34. забезпечує надання на запити замовників вихідних даних та вимог до завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та участь у підготовці вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації;

4.35. забезпечує підтримання у готовності та функціонування позаміського і міського запасних пунктів управління обласної державної адміністрації, їх обладнання засобами управління, зв’язку та оповіщення, організацію оперативно-чергової служби в цілодобовому режимі та матеріально-технічне забезпечення;

4.36. планує та координує формування, ведення та використання страхового фонду документації відповідно до затверджених програм Страхового фонду документації Київської області;

4.37. забезпечує організацію навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

4.38. забезпечує організацію підготовки органів управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми до дій за призначенням, проведення командно-штабних навчань та штабних тренувань;

4.39. координує діяльність територіальних курсів, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, погоджує робочі навчальні програми з функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

4.40. здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

4.41. готує та подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

включення до проекту обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування територіальної підсистеми, фінансування обласних галузевих програм;

проектів державних і регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, створення страхового фонду документації;

включення до проекту Державного бюджету України, обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

розроблення та вжиття заходів забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період;

4.42. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

4.43. як орган управління територіальної підсистеми у режимі підвищеної готовності здійснює заходи:

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування мобільних оперативних груп обласної державної адміністрації та інших сліжб області для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

підготовки розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, де існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організації функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, підготовка пропозицій для організації і здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

участі у реалізації завдань із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовки пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

4.44. як орган управління територіальної підсистеми у режимі надзвичайної ситуації здійснює заходи:

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, її місцевих ланок, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

підготовки розпорядчих документів щодо переведення територіальної підсистеми, її місцевих ланок у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

підготовки матеріалів і проектів рішень обланої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо визначення маштабів надзвичайної ситуації, її класифікації, затвердження заходів для її ліквідації, потребу сил і засобів та додаткове залучення у разі необхідності;

організація робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

організація роботи мобільної оперативної групи обласної державної адміністрації в зоні надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

участь в організації (у разі потреби) і проведення евакуаційних заходів;

участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організація безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечення інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

4.45. як орган управління територіальної підсистеми у режимі надзвичайного стану – забезпечує виконання завдань відповідно до Закону України „Про правовий режим надзвичайного стану”;

4.46. готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів цивільного захисту в межах території області;

4.47. вносить пропозиції до проекту видатків з обласного бюджету для забезпечення виконання заходів цивільного захисту населення і територій області;

4.48. бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку та забезпечення цивільного захисту населення і територій області;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

4.49. виконує, у межах визначених повноважень, функції з управління майном, що передано до сфери його управління;

4.50. здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції;

4.51. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

4.52. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.53. готує проекти рішень Київської обласної ради про затвердження, внесення змін до обласних програм, розробником і відповідальним виконавцем яких є Департамент;

4.54. здійснює повноваження, делеговані Київською обласною радою;

4.55. розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень і визначені законом проекти документів для керівництва обласної державної адміністрації;

4.56. розглядає у межах своєї компетенції в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

4.57. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;

4.58. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

4.59. готує (бере участь підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій в складі робочих груп у межах свої повноважень;

4.60. бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури обласної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення граничної чисельності працівників, фонду оплати їх праці;

4.61. аналізує діяльність структурних підрозділів з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій, виконавчих органів рад міст обласного значення і готує, у разі необхідності, пропозиції щодо її вдосконалення;

4.62. організовує роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи у Департаменті;

4.63. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

4.64. постійно інформує населення про стан здійснення Департаментом визначених чинним законодавством повноважень;

4.65. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення і територій, дотримання вимог законодавства з охороні праці та пожежної безпеки;

4.66. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

4.67. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4.68. забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Департаменті;

4.69. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

4.70. забезпечує захист персональних даних;

4.71. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;

4.72. здійснює інші передбачені законом повноваження у сфері цивільного захисту, пов’язані з виконанням покладених на Департамент завдань.

 1. Департамент має право:

5.1. одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, інших державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, з питань планування, організації та забезпечення цивільного захисту в області, що належать до компетенції Департаменту;

5.2. залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області,
підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань забезпечення цивільного захисту;

5.4. користуватися в установленому порядку інформаційними базами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту;

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Інші питання діяльності Департаменту:

7.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій в установленому законодавством порядку.

7.2. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту згідно із законодавством про державну службу.

У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту, який не очолює управління, або особа призначена розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

 1. Директор Департаменту:

8.1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

8.2. здійснює визначені Законом України „Про державну службуˮ повноваження керівника державної служби у Департаменті;

8.3. подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;

8.4. розподіляє і координує роботу структурних підрозділів Департаменту, затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

8.5. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

8.6. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

8.6. звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8.7. може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

8.8. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8.9. представляє інтереси Департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами обласної та районних державних адміністрацій, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови обласної державної адміністрації;

8.10. видає у межах своєї компетенції накази, організовує здійснення  контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області;

8.11. подає на затвердження першому заступнику голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

8.12. розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису на утримання Департаменту;

8.13. підписує господарські й цивільно-правові договори та угоди в межах повноважень Департаменту;

8.14. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, заступників та інших державних службовців Департаменту, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, виконує інші повноваження з питань державної служби;

8.15 приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8.16. погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення), органів місцевого самоврядування;

8.17. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

8.18. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

8.19. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

8.20. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації, Державною службою України з надзвичайних ситуацій.
 1. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції, утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення).

Склад колегії затверджується головою Київської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії вводяться в дію наказами директора Департаменту.

 1. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету України.
 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.
 1. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує керівництво облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
 1. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.