Департамент цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами

04074, м.Київ, вул.Вишгородська, 21

430-96-51, 430-01-10

Факс: 430-96-52

E-mail: dczovpo@koda.gov.ua

Директор департаменту
АКСЕНОВ Ігор Миколайович

Приймальня:                                                                430-96-51, 430-01-10

Заступник директора департаменту

ЗАГВОЙСЬКИЙ Василь Йосифович

Заступник директора департаменту – начальник управління цивільного захисту

ГАРКУША Олександр Іванович

Заступник директора департаменту – начальник управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

ХІМЧЕНКО Світлана Василівна 

ПОЛОЖЕННЯ

про ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОБОРОНИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 1. ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОБОРОНИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, входить до її складу, підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) та в межах області забезпечує виконання завдань, покладених на облдержадміністрацію у сфері цивільного захисту, оборони та забезпечення законності і правопорядку, прав і свобод громадян.

Департамент  цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації є новим найменуванням департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації та є правонаступником управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації.

 1. Повне найменування Департаменту – Департамент цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування – ДЦЗО ВПО Київської ОДА.

 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, а також Положенням про Департамент (далі – Положення).
 2. Основними завданнями Департаменту є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, оборони, взаємодії з правоохоронними органами щодо забезпечення законності і правопорядку, захисту прав і свобод громадян:

4.1. з питань цивільного захисту:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Київської області;

2) здійснення функцій постійно діючого органу управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області для забезпечення її функціонування в мирний час і в особливий період;

3) координація створення та функціонування місцевих ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області  (далі – територіальна підсистема ЦЗ) у районах, містах обласного і районного значення, органах місцевого самоврядування після їх об’єднання;

4) забезпечення створення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми ЦЗ та її місцевих ланок;

5) забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми ЦЗ, її місцевих ланок та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту до дій за призначенням;

6) забезпечення розроблення та подання на затвердження в установленому законом порядку планів діяльності територіальної підсистеми ЦЗ, інших планів у сфері цивільного захисту для забезпечення функціонування територіальної підсистеми та її ланок у мирний час і в особливий період, здійснення контролю за їх виконанням;

7) планування, організація і здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;

8) здійснення заходів щодо забезпечення функціонування регіональної та місцевих систем централізованого оповіщення керівного складу цивільного захисту та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми ЦЗ, її місцевих ланок про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації їх наслідків;

9) здійснення заходів щодо забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній формі для осіб з вадами зору та слуху;

10) організація та здійснення заходів із питань створення, збереження і використання регіонального, місцевих та об’єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

4.2. з питань оборони:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері територіальної оборони в Київській області;

2) організація і проведення заходів з питань територіальної оборони Київської області;

3) здійснення виконання визначених для облдержадміністрації повноважень щодо керівництва підготовкою території області до оборони;

4) організація та проведення в межах компетенції заходів щодо надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України;

5) сприяння в межах компетенції:

проведенню заходів щодо підготовки молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом;

створенню належних умов для функціонування місцевих пунктів пропуску через державний кордон України;

4.3. з питань взаємодії з правоохоронними органами:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки та громадського порядку, боротьби зі злочинністю на території Київської області;

2) координація діяльності територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади, на які законами України покладено обов’язки забезпечення громадської безпеки та громадського порядку, боротьби зі злочинністю, її організованими формами та сприяння у виконанні покладених на ці органи завдань;

3) комплексний аналіз стану додержання правоохоронними органами вимог законодавства України, здійснення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм профілактики і боротьби зі злочинністю, внесення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;

4) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів щодо зміцнення законності і правопорядку в області;

5) участь у підготовці та опрацюванні проєктів розпоряджень і доручень голови Київської обласної державної адміністрації з питань діяльності правоохоронних органів;

6) внесення пропозицій щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів з питань забезпечення правопорядку на території області;

7) сприяння в межах компетенції:

здійсненню заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

практиці залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері забезпечення правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій, висвітлення їх роботи у засобах масової інформації;

8) забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади у питаннях здійснення спільно з правоохоронними органами області цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню;

9) організація в межах компетенції проведення спільних з правоохоронними органами області міжвідомчих нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, заходів за участю громадськості з актуальних проблем боротьби із злочинністю, незаконною міграцією, пошуку шляхів їх вирішення та механізму взаємодії.

 1. Департамент відповідно до визначених основних завдань:

1) організовує виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує планування заходів цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами;

3) аналізує стан та тенденції розвитку цивільного захисту, оборони, протидії та профілактики злочинності, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян в межах області та вживає заходів з усунення недоліків;

4) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5) вносить пропозиції до проєктів державних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, оборони, протидії та профілактики злочинності, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян в області;

6) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо включення до проєкту обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту, оборони, протидії та профілактики злочинності, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян в області;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) розробляє проєкти регіональних програм та планів заходів з питань цивільного захисту, оборони, протидії та профілактики злочинності, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян та здійснює контроль за їх виконанням;

9) розробляє проєкти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень з питань цивільного захисту, оборони, протидії та профілактики злочинності, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян;

10) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Департаменту;

13) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

14) готує проєкти рішень Київської обласної ради про затвердження, внесення змін до обласних програм, розробником і відповідальним виконавцем яких є Департамент;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проєкти (проєктів) угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством та цим Положенням повноважень Департаменту;

21) здійснює моніторинг діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань віднесених до компетенції Департаменту;

22) здійснює повноваження, делеговані Київською обласною радою;

23) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції і визначені законом проєкти документів для керівництва обласної державної адміністрації щодо прийняття відповідних рішень;

29) ініціює розгляд на засіданнях колегії облдержадміністрацій питань цивільного захисту, оборони та стану боротьби із злочинністю та правопорушеннями, забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;

5.1. у сфері цивільного захисту:

1) забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми до дій за призначенням;

2) розробляє та подає на затвердження голові облдержадміністрації плани діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;

3) взаємодіє з ДСНС у разі виконання завдань забезпечення цивільного захисту;

4) готує пропозиції щодо утворення регіональних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює координацію та контроль їх готовності до дій за призначенням;

5) здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

6) створює за погодженням з ДСНС та підтримує в постійній готовності до застосування територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення, здійснює її модернізацію та забезпечує функціонування;

7) здійснює оповіщення керівного складу облдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій області, а також оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує готовність пунктів управління облдержадміністрації;

8) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми у вищі ступені готовності;

9) забезпечує підтримання у готовності та функціонування позаміського і міського запасних пунктів управління обласної державної адміністрації, їх обладнання засобами управління, зв’язку та оповіщення, організацію оперативно-чергової служби в цілодобовому режимі та матеріально-технічне забезпечення;

10) здійснює збирання, обробку, аналіз і оприлюднення інформації та обмін нею у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру;

11) здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Київської області;

12) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, здійснює контроль за виконанням її рішень, здійснює функції робочого органу (секретаріату) такої комісії,

13) організовує методичне керівництво роботою місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

14) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо створення у разі виникнення надзвичайних ситуацій спеціальних комісій (штабів) з ліквідації їх наслідків (за потреби), забезпечує їх функціонування;

15) організовує роботу спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;

16) бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

17) бере участь у підготовці експертних висновків щодо рівня надзвичайної ситуації для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету на виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного і соціального характеру;

18) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

19) бере участь у проведенні аналізу та здійснює розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій;

20) здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи обласної комісії з питань евакуації;

21) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань обласної комісії з питань евакуації, здійснює контроль за виконанням її рішень, здійснює функції робочого органу (секретаріату) такої комісії;

22) організовує методичне керівництво роботою місцевих комісій з питань евакуації;

23) здійснює планування, бере участь в організації та проведенні евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

24) забезпечує надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

25) координує діяльність структурних підрозділів з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

26) забезпечує у межах своїх повноважень організацію визначених законодавством заходів радіаційного та хімічного захисту населення і територій та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій, бере участь в організації заходів медичного захисту населення та біологічного захисту населення, тварин і рослин;

27) розглядає та погоджує завдання на розроблення розділу інженерно- технічних заходів цивільного захисту в складі проєктної документації об’єкта та розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі містобудівної документації;

28) готує пропозиції щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подає їх ДСНС;

29) готує пропозиції щодо віднесення відповідно до основних показників суб’єктів господарювання до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

30) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту, в зонах можливого хімічного забруднення, працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, а також щодо місць зберігання таких засобів;

31) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту, в зонах можливого хімічного забруднення, працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту;

32) організовує виконання вимог законодавства із створення, використання, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту щодо:

обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організації роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організації його укриття;

підготовки рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з ДСНС з фонду таких споруд;

33) бере участь в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

34) бере участь в організації навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, здійсненні перевірок щодо підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

35) координує діяльність територіальних курсів, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, погоджує робочі навчальні програми з функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

36) забезпечує організацію підготовки органів управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми ЦЗ до дій за призначенням, проведення командно-штабних навчань та штабних тренувань;

37) готує організаційно-методичні вказівки облдержадміністрації з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

38) бере участь у перевірці готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;

39) здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

40) створює, здійснює накопичення, зберігання та утримує на балансі матеріально-технічні ресурси регіонального матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

41) забезпечує функціонування складів регіонального матеріального резерву Київської області у м. Кагарлик, що обліковуються на балансі Департаменту;

42) здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення виконання райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями заходів щодо створення, накопичення, використання та відновлення місцевих матеріальних резервів для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

43) забезпечує надання на запити замовників вихідних даних та вимог до завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та участь у підготовці вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проєктній документації;

44) готує та подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

включення до проєкту обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування територіальної підсистеми ЦЗ, фінансування обласних галузевих програм;

проєктів державних і регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

включення до проєкту Державного бюджету України, обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми ЦЗ, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

розроблення та вжиття заходів забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період;

45) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

46) як орган управління територіальної підсистеми ЦЗ у режимі підвищеної готовності здійснює заходи:

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми ЦЗ, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування мобільних оперативних груп обласної державної адміністрації та інших служб області для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

підготовки розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, де існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організації функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, підготовки пропозицій для організації і здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

участі у реалізації завдань із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовки пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

47) як орган управління територіальної підсистеми ЦЗ у режимі надзвичайної ситуації здійснює заходи:

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми ЦЗ, її місцевих ланок, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

підготовки розпорядчих документів щодо переведення територіальної підсистеми ЦЗ, її місцевих ланок у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

підготовки матеріалів і проєктів рішень обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо визначення масштабів надзвичайної ситуації, її класифікації, затвердження заходів для її ліквідації, потреби сил і засобів та додаткове залучення у разі необхідності;

організації робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

організації роботи мобільної оперативної групи обласної державної адміністрації в зоні надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

участі в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництва за проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участі в організації життєзабезпечення постраждалого населення;

участі в організації (у разі потреби) і проведенні евакуаційних заходів;

участі в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організації безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих територіях;

забезпечення інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

48) як орган управління територіальної підсистеми ЦЗ у режимі надзвичайного стану – забезпечує виконання завдань відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

49) взаємодіє у межах компетенції з військовими частинами Збройних Сил України, Національною Гвардією України та іншими військовими формуваннями, що розташовані на території області, з правоохоронними органами та іншими органами державної влади щодо забезпечення виконання заходів цивільного захисту в області;

50) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів цивільного захисту в межах території області;

51) вносить пропозиції до проєкту видатків з обласного бюджету для забезпечення виконання заходів цивільного захисту населення і територій області;

52) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку та забезпечення цивільного захисту населення і територій області;

погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

у розробленні проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

53) виконує у межах визначених повноважень функції з управління майном, що передано до сфери його управління;

54) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо погодження проєкту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за умови присутності цивільного населення, організовує під час розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління;

55) бере участь у межах компетенції у забезпеченні виконання вимог чинного законодавства щодо боротьби з тероризмом;

56) у межах повноважень бере участь у здійсненні антитерористичних заходів;

5.2. у сфері оборони:

1) бере участь у плануванні та координації дій районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з підготовки і ведення територіальної оборони в області, а також під час проведення навчань та тренувань з питань оборонної роботи;

2) у межах повноважень бере участь у проведенні заходів територіальної оборони Київської області;

3) забезпечує організацію проведення засідань Ради оборони області;

4) сприяє організації підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу та відбору на військову службу за контрактом;

5) здійснює контроль за виконанням законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

6) координує діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування з питань взаємодії з військовими формуваннями Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями, розташованих на території області, а також правоохоронними органами;

7) координує роботу з організації шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та підрозділами Державної прикордонної служби України;

8) сприяє відповідним структурним підрозділам апаратів районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у налагодженні дієвої взаємодії з військовими частинами та установами, розташованими на території області;

9) сприяє виконанню законодавства про військовий обов’язок і військову службу посадовими та службовими особами, громадянами, підприємствами, установами і організаціями області;

10) вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України, розташованих на території Київської області.

5.3. у сфері взаємодії з правоохоронними органами, протидії та профілактики злочинності, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян:

1) бере участь в організації взаємодії на території області між правоохоронними, контролюючими органами, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями з питань профілактики правопорушень, посилення боротьби зі злочинністю, зміцнення законності і правопорядку;

2) бере участь у розробці та реалізації заходів щодо запобігання злочинності та зміцнення правопорядку;

3) сприяє здійсненню заходів щодо охорони публічної безпеки, громадського порядку, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю;

4) взаємодіє з питань охорони публічної безпеки, громадського порядку, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю в частині обміну інформацією, планування та проведення спільних заходів з іншими державними та правоохоронними органами;

5) здійснює збирання, аналіз, узагальнення та інформування голови облдержадміністрації та центральних органів виконавчої влади про стан боротьби зі злочинністю на території області;

6) сприяє взаємодії структурних підрозділів облдержадміністрації з територіальними підрозділами правоохоронних органів, органами прокуратури та юстиції в області;

7) надає інформацію правоохоронним органам про необхідність організації належного громадського порядку та громадської безпеки під час проведення облдержадміністрацією суспільно-політичних заходів;

8) здійснює моніторинг за виконанням в області законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня щодо дотримання законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю та її організованими формами;

9) надає допомогу районним державним адміністраціям та виконавчим органам місцевого самоврядування з питань координації їх дій з правоохоронними органами у забезпеченні правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю;

5.4. Департамент здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, майно яких є спільною власністю територіальних громад області, а саме:

готує у встановленому порядку пропозиції для винесення їх на розгляд сесії обласної ради про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ і організацій; про укладання, продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, здійснює контроль за їх виконанням;

погоджує штатні розписи, Статути підприємств, установ і організацій; річні фінансові та інвестиційні плани (за наявності), кошториси (за наявності), плани асигнувань (за наявності) підприємств, установ і організацій та проводить моніторинг їх фінансової діяльності з наступним затвердженням заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

розробляє та затверджує переліки показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів підприємств, установ і організацій; погоджує преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій;

здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій;

погоджує підтверджуючі документи щодо списання майна та належного контролю за використанням коштів, які отримані від продажу; надає відповідні звіти;

вживає заходів щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств;

розглядає в межах компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів;

здійснює методичне керівництво з питань діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до його компетенції;

здійснює інші передбачені законодавством функції з управління підприємствами, установами і організаціями;

5.5. Забезпечує планування та організацію заходів рятування людей на водних об’єктах області, координує діяльність Комунального підприємства Київської обласної ради Київської рятувально-водолазної служби «Київської обласної служби порятунку» та вирішення питань матеріально-технічного забезпечення діяльності служби;

5.6. Координує і спрямовує діяльність Київської обласної інспекції радіологічного контролю щодо виконання робіт з визначення стану радіаційної обстановки на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, інформування громадян, які проживають на цих територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя.

5.7. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 1. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені законодавством та цим положенням, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) порушувати клопотання перед головою облдержадміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із реалізацією повноважень з питань цивільного захисту, функціонування територіальної підсистеми ЦЗ, оборони, попередження та профілактики злочинності, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян, залучати для виконання окремих завдань спеціалістів (фахівців) інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, їх особам з питань цивільного захисту, оборони, попередження та профілактики злочинності, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян;

4) брати участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних із діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми ЦЗ та її ланок;

5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у сфері цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами;

6) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенцій Департаменту, визначених цим Положенням.

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Працівники Департаменту повинні знати і дотримуватися:

Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, нормативних документів, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів;

Правил службового та внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, пожежної безпеки, цього Положення, положень про управління, відділи та вимог посадових інструкцій.

Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність згідно із законами.

 1. Департамент очолює директор, який є керівником державної служби в Департаменті.

Директор Департаменту призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації за погодженням з ДСНС.

На період відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує один із заступників директора згідно з розподілом обов’язків.

 1. Директор Департаменту повинен:

знати Конституцію України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, акти Президента України, Кабінету Міністрів України,  Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, інші  нормативно-правові акти, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

дотримуватися основних принципів професійної діяльності та правил поведінки, визначених Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вимагати їх дотримання від підлеглих;

запобігати виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих, а у разі виникнення – сприяти його оперативному вирішенню.

 1. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби;

3) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент;

4) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Подає накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, на державну реєстрацію до територіального органу юстиції;

13) подає на затвердження у встановленому порядку проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

17) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В» , звільняє з таких посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає у межах наданих повноважень рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає у межах наданих повноважень рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку;

21) входить до складу Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій як заступник голови комісії;

22) бере участь у роботі Ради оборони області, штабу зони територіальної оборони, координаційної групи Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ України у м. Києві та Київській області;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Директор Департаменту може мати заступників. Заступники директора Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.
 2. Департамент є неприбутковою бюджетною установою.
 3. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, іншим центральним органом виконавчої влади.
 4. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту в межах відповідних бюджетних призначень визначає голова Київської обласної державної адміністрації.

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджується за пропозицією директора Департаменту у встановленому порядку.

 1. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Київській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.