Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

04074, м.Київ, вул.Вишгородська, 21

430-96-51, 430-01-10

Факс: 430-96-52

E-mail: unskoda_zv@ukr.net

 

Директор департаменту
АКСЕНОВ Ігор Миколайович

Приймальня:                                                                430-96-51, 430-01-10

Заступник директора департаменту

ЗАГВОЙСЬКИЙ Василь Йосифович

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Київської обласної державної адміністрації

  

1. Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації (далі – департамент) утворюється головою Київської облдержадміністрації, входить до її складу і в межах Київської області забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

2. Департамент є бюджетною неприбутковою організацією. Департамент підпорядкований голові Київської облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також  цим положенням.

4. Основними завданнями департаменту є завдання, визначені законо­давством, щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

5. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, розпоряджень голови облдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

5.4. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життє­забезпечення постраждалого населення.

5.5. Здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи постійної комісії облдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

5.6. Здійснює оповіщення керівного складу облдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій області, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує готовність пунктів управління голови облдержадміністрації.

5.7. Створює, накопичує, зберігає, розподіляє матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги;

5.8. Здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організацію роботи обласної евакуаційної комісії.

5.9. Готує пропозиції щодо виконання заходів з питань радіологічного, медичного та соціально-психологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації радіаційно забруднених територій.

5.10. Формує потреби у видатках на проведення робіт з радіологічного захисту територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, та комплексного медико-санітарного забезпечення постраждалих громадян, що реалізуються у межах видатків державного бюджету, розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

5.11. Здійснює контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях та у місцях їх компактного переселення.

5.12. Здійснює контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань радіологічного, медичного та соціально-психологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації радіаційно забруднених територій.

5.13. Здійснює координацію робіт з визначення стану радіаційної обстановки на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.14. Проводить інформування громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя.

5.15. Забезпечує утримання та функціонування запасних пунктів управління голови облдержадміністрації.

5.16. Координує діяльність структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій (цивільного захисту) районних державних адміністрацій, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, діяльність комунальних аварійно – рятувальних служб.

5.17. Координує діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та обласної радіологічної інспекції.

5.18. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.

5.19. Бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів.

5.20. Планує та координує формування, ведення та використання обласних страхових фондів документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації, розробляє, координує та контролює здійснення заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Київській області відповідно до затверджених планів.

5.21. Бере участь:

– в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

– реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарю­вання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

5.22. Готує та подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

– включення до проекту обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту Київської області;

– проектів державних програм та проектів соціально-економічного та культурного розвитку Київської області щодо удосконалення організації цивільного захисту;

– включення до проекту Державного бюджету України, обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

– віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

5.23. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5.24. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

5.25. Розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

5.26. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

5.27. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

5.28. Бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

5.29. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації.

5.30. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.31. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

5.32. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.33. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

5.34. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

5.35. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.36. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих йому законом повноважень.

5.37. Здійснює повноваження, делеговані Київською обласною радою.

5.38. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

5.39. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.40. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.41. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

5.42. Забезпечує захист персональних даних.

5.43. Здійснює інші, передбачені законом повноваження.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Порушувати клопотання перед головою обласної держадміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної  держадміністрації у сфері цивільного захисту.

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції департаменту.

6.6. Надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної держадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій.

6.7. Брати участь у розгляді райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок.

6.8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіаль­ними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної держадміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту в установленому законодавством порядку.

8. Директор департаменту:

8.1. Здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

8.2. Подає на затвердження голові обласної держадміністрації положення про департамент.

8.3. Затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними.

8.4. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної держадміністрації.

8.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

8.6. Звітує перед головою обласної держадміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи.

8.7. Може входити до складу колегії обласної держадміністрації.

8.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.

8.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

8.10. Представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної  держадміністрації;

8.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту.

8.12. Подає на затвердження голови обласної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

8.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної держадміністрації кошторису департаменту.

8.14. Здійснює добір кадрів.

8.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту.

8.16. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, вирішує питання щодо присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

8.17. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, вирішує питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

8.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту.

8.19. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.20. Погоджує при призначені і звільнені з посади керівників структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій  (цивільного захисту) райдержадміністрацій та міськвиконкомів(міст обласного значення).

8.21. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної держадміністрації, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

10. Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної держадміністрації за поданням директора департаменту.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова обласної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова обласної держадміністрації за пропозицією директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

13. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.