Ринок праці та зайнятість населення

Надання послуг

військовослужбовцям, які брали участь

в антитерористичній операції

У січні-грудні 2017 року послугами державної служби зайнятості скористалися 2,3 тис. безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (АТО), з них 147 осіб з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримували 2,2 тис. учасників АТО.

Серед учасників АТО, зареєстрованих у державній службі зайнятості, 36,8% – особи віком до 35 років, 43,3%  – особи від 35 до 45 років, 19,9% –  старше 45 років.

Розподіл за освітою безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять  39,0%; з вищою – 13,0%, з початковою та середньою – 34,5%.

У січні-грудні 2017 року отримали роботу 640 учасників АТО, з них 22 осіб з інвалідністю. Отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та започаткували власну справу 25 осіб.

Структура робочих місць, на які були працевлаштовані учасники АТО є наступною:

За видами економічної діяльності: 24,6% учасників АТО працевлаштувалися у сфері переробної промисловості, 21,2% – сільські роботи та лісове господарство, 17,1 – оптова та роздрібна торгівлі.

За розділами класифікацій професій: кваліфіковані робітники з інструментом – 16,7%, робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 30%, менеджери – 15,0%.

У січні-грудні до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 217 учасників АТО, у т.ч. 5 осіб з інвалідністю.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання проходили 118 учасників АТО, у т.ч. 9 осіб з інвалідністю.

Станом на 1 січня 2018 року, статус безробітного мали 543 безробітних з числа учасників АТО, з них 461 особа отримувала допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4 257 грн., що на 983 грн. більше, ніж станом на 1 січня 2017 року.

На даний час органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільно з обласною службою зайнятості проводиться робота щодо покращення надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції.

Інформація про стан ринку праці Київської області

за січень серпень 2017 року

За даними Головного управління статистики у Київській області, які розміщені на сайті, протягом I кварталу 2017 року чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшилась на 2,4 тис. осіб та становила 740,8тис. осіб. Рівень зайнятості серед цієї вікової групи громадян збільшився на 0,1в.п. (із 57,9% до 58,0%).Протягом січня – червня2017року чисельність безробітного населення віком 15-70 роківна Київщині порівняно з аналогічним періодом 2016 року зменшилась на3,2 тис. осіб (із 57,3до 54,1 тис. осіб). Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) у відсотках до економічно активного населення відповідної вікової групи за I квартал2017року по відношенню до аналогічного періоду 2016 року зменшився на 0,4в.п. (із 7,2% до 6,8%).

Середньооблікова кількість штатних працівників по Київській області за липень 2017 року зменшилась на 323 особи у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та становить345 365осіб.

Всього, протягом січня – серпня2017 року скористалися послугами обласної служби зайнятості 32,2тис. безробітних осіб, що на 12,9% менше, ніж минулого року.

Профорієнтаційними послугами охоплено 68 418 осіб, з них 28763особимали статус безробітного. Рівень охоплення безробітних даним видом послуг становить89,3%.

Станом на 1 вересня 2017 року, на обліку перебували 12,5 тис. осіб, що мали статус безробітних громадян.

Серед безробітних: 58,2% (7,3 тис. осіб) становили жінки; 36,7% (4,6 тис. осіб) – молодь віком до 35 років; 37,4% (4,7 тис. осіб) – особи, які проживають у сільській місцевості; 37,5% (4,7 тис. осіб) – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Станом на 1вересня 2017року, з числа безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості, допомогу по безробіттю отримували10,5 тис. осіб (89,5%). Середній розмір допомоги по Київській області у серпні2017 року склав 2595грн., що на 430,90грн. (або 19,9,0%) більше, ніж у серпні2016року.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття станом на кінець липняу порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 6 днів і склала148днів.

Позитивних результатів по даному показнику досягли базові центри зайнятості, де середня тривалість безробіття на кінець серпня2017 року становить:Бородянський – 108 днів, Броварський – 126 днів, Славутицький – 129 днів.

Зниження результатів щодо середньої тривалості зареєстрованого безробіття на кінець серпня 2017 року мають такі базові центри зайнятості:Володарський – 187 днів, Тетіївський – 182 дні, Березаньський – 168 днів.

У січні – серпні 2017 року загальна потреба підприємств у робочій силі збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 20,2% (або на 4333 одиниці) та складає 25782 одиниці.

Із заявлених роботодавцями вакансій для укомплектування державною службою зайнятості в базі даних нараховувалось 24205 одиниць, що на 18,1% (або 3703одиниці) більше, ніж за січень – серпень2016 року.

У звітному періоді питома вага вакансій, заявлених до укомплектування державною службою зайнятості, у загальній кількості вакансій, склала 94% проти 95,6% у минулому році.

Протягом звітного періоду за направленням служби зайнятості укомплектовано 13437 вакансій, що більше на2,9% від показника минулого року (13 061 одиниця). Рівень укомплектування вакансій зменшився із 63,7% до 55,5%.

Найвищий рівень укомплектування вакансій у центрах зайнятості: Таращанському– 88,7%, Ржищівському – 87,3%, Сквирський – 84,3%.

Найнижчий рівень укомплектування вакансій у центрах зайнятості: Вишгородському– 17,5%,Бориспільському – 28,4%, Бородянському – 29,2%.

Середня тривалість укомплектування вакансій збільшилась на 2 дні в порівнянні зминулорічним показником і становить 16 днів.

Середня тривалість пошуку роботи зменшилась на 16 днів та становить у звітному періоді 138 днів.

На 1 вересня 2017 року актуальними для укомплектування обласною службою зайнятості залишилось 4857 вакансій.

Станом на 1 вересня 2017 року на одну вакансію в середньому по області претендувало 3 особи з числа безробітних громадян (минулий рік за аналогічний період – 5 осіб).

У таких центрах зайнятості якТетіївський – 28 осіб, Володарський – 17 осіб, Ржищівський –14 осіб.

Одним із позитивних моментів співпраці з роботодавцями області є питома вага поданих вакансій із заробітною платою вище мінімальної.

Із загальної чисельності роботодавців (5 267 осіб), які в звітному періоді мали вакансії, 4 084 роботодавця подали свої вакансії для укомплектування державною службою зайнятості.

Рівень забезпечення роботодавців працівниками склав в січні – серпні поточного року 69,1%,що на 4,3 в.п. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Всього протягом січня – серпня2017 року працевлаштовано за направленням служби зайнятості 13453 особи (в т.ч. 8369осіб із числа безробітних), з них:

  • шляхом надання компенсації єдиного внеску роботодавцям –230осіб (в т.ч. 77 осіб – з числа громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню);
  • за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю –59осіб.

Чисельність працевлаштованих службою зайнятості осіб, як безробітних так і тих, що перебувають на обліку, у січні – серпні2017 року збільшилась в порівнянні з аналогічним періодом2016 року на 254особи або на 1,9%.

Рівень працевлаштування безробітних в січні–серпні 2017 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,6 в.п. та склав 31,2%.

Найвищий рівень працевлаштування безробітних осіб у звітному періоді був у таких базових центрах зайнятості: Таращанському – 53,3%, Славутицькому – 48%, Сквирському–47,40%.

Найнижчий рівень працевлаштування у базових центрах зайнятості: Макарівському – 17,2%, Березанському – 18,8%, Бориспільському – 19,7%.

Найкращих результатів по компенсації єдиного внеску роботодавцям в січні–серпні2017 року досягли базові центри зайнятості, якими працевлаштовано відповідно осіб: Яготинський- 44 особи,Богуславський – 31 особа, Рокитнянський – 21 особа.

Протягом січня – серпня поточного року професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 3 338 безробітних осіб, що на 5,5% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Рівень працевлаштування безробітних після закінчення навчання в звітному періоді склав 88,9%, що на 2,1 в.п. більше минулорічного показника з даного виду діяльності.

Рівень охоплення безробітних громадян професійним навчанням підвищився в поточному році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 0,9в.п. (з 9,5% до 10,4%).

Одним з основних видів тимчасової зайнятості населення є організація громадських та інших робіт тимчасового характеру.

У січні – серпні2017 року в Київській області до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру за направленнями базових центрів зайнятості було залучено 6 364особи, або на 6,6% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (6 816 осіб).

Питома вага безробітних осіб, які були залучені до тимчасової зайнятості в січні– серпні2017 року склала 19,4%, що на 1,3 в.п. вище минулорічного показника (18,1%).

Протягом січня – серпня 2017 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 11280 безробітних осіб, з числа соціально вразливих категорій громадян.

В звітному періоді обласною службою зайнятості працевлаштовано 3465 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них 2559 осіб із числа безробітних.

Рівень працевлаштування безробітних осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у звітному періоді склав 22,7%.

Протягом січня – серпня2017 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 1 442 безробітні особи з інвалідністю.

Підвищенню ефективності працевлаштування людей, які мають інвалідність, сприяє розгортання активних програм зайнятості. Завдяки цим програмам у звітному періоді працевлаштовано 277 осіб з інвалідністю, з них –247 осіб мали статус безробітного.

Рівень працевлаштування безробітних осіб з інвалідністю в звітному періоді склав 17,1%.

Загалом, протягом січня – серпня 2017 року за направленням служби зайнятості підвищили свою конкурентоспроможність шляхом професійного навчання 65 безробітних осіб з інвалідністю. Із них47 осіб працевлаштовані, після закінчення навчання.

Суттєвим важелем в сприянні до соціальної та трудової адаптації інвалідів, які втратили роботу є організація оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.

Протягом січня – серпня2017 року 144 особи з інвалідністю взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасовогохарактеру.

Профорієнтаційними послугами було охоплено 1 590 осіб даної категорії населення, з них 1 319 осіб мали статус безробітного.

Протягом січня – серпня 2017 року соціальні послуги служби зайнятості  отримували 495 осіб із числа громадян, які мають довідку про взяття на облік, як таких, що перемістилися з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО. Статус безробітного мали – 407 осіб, з них працевлаштовано 107 осіб.

Професійне навчання проходили 22 особи та 34 особи брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

 Станом на 1 вересня 2017 року продовжували отримувати послуги служби зайнятості 222 особи, з них 153 особи мали статус безробітного.

Протягом січня – серпня 2017 року послуги служби зайнятості Київської області отримували 2 024 особи з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. Право на отримання допомоги мали 1 894 особи.

Протягом звітного періоду за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 476 осіб, з них 306 осіб – за направленням служби зайнятості.

Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходила 101 особа, з них 69осіб вже працевлаштовано.

Станом на 1 вересня 2017 року послуги служби зайнятості продовжують отримувати 715 демобілізованих військовослужбовців, допомогу по безробіттю отримують 620 осіб, професійне навчання проходять 11 осіб та 8 осіб приймають участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.