Ринок праці та зайнятість населення

Ситуація на ринку праці та результати діяльності Київської обласної служби зайнятості у cічні-квітні 2018 році

Надання послуг державною службою зайнятості у січні – квітні 2017-2018 рр

Ситуація на ринку праці Київської області

Інформаційне повідомлення внутрішньо переміщеним особам про гранти проекту Міжнародної організації з міграції в Україні на розвиток самозайнятості та підприємництва

 

Громадська спілка «Донбас» в якості виконавчого партнера розпочинає реалізацію Проекту МОМ «Зміцнення самозабезпечення внутрішньо переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні», який здійснюється за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина, що діє через Німецький Банк Розвитку KfW.

Проект має на меті покращення можливостей для самозабезпечення та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та мешканців регіонів, які зазнали наслідків конфлікту (умови проекту додаютья).

До участі у проекті запрошуються:

– внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей,  а також Криму, що проживають в усіх областях України;

-місцеві мешканці Києва та Київської області

-віком від 18 до 60 років. 

Умови участі у проекті додаються.

ГРАНТИ ПРОЕКТУ МОМ НА РОЗВИТОК САМОЗАЙНЯТОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ВПО

Надання послуг

військовослужбовцям, які брали участь

в антитерористичній операції

У січні-грудні 2017 року послугами державної служби зайнятості скористалися 2,3 тис. безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (АТО), з них 147 осіб з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримували 2,2 тис. учасників АТО.

Серед учасників АТО, зареєстрованих у державній службі зайнятості, 36,8% – особи віком до 35 років, 43,3%  – особи від 35 до 45 років, 19,9% –  старше 45 років.

Розподіл за освітою безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять  39,0%; з вищою – 13,0%, з початковою та середньою – 34,5%.

У січні-грудні 2017 року отримали роботу 640 учасників АТО, з них 22 осіб з інвалідністю. Отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та започаткували власну справу 25 осіб.

Структура робочих місць, на які були працевлаштовані учасники АТО є наступною:

За видами економічної діяльності: 24,6% учасників АТО працевлаштувалися у сфері переробної промисловості, 21,2% – сільські роботи та лісове господарство, 17,1 – оптова та роздрібна торгівлі.

За розділами класифікацій професій: кваліфіковані робітники з інструментом – 16,7%, робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 30%, менеджери – 15,0%.

У січні-грудні до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 217 учасників АТО, у т.ч. 5 осіб з інвалідністю.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання проходили 118 учасників АТО, у т.ч. 9 осіб з інвалідністю.

Станом на 1 січня 2018 року, статус безробітного мали 543 безробітних з числа учасників АТО, з них 461 особа отримувала допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4 257 грн., що на 983 грн. більше, ніж станом на 1 січня 2017 року.

На даний час органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільно з обласною службою зайнятості проводиться робота щодо покращення надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції.

Інформація про стан ринку праці Київської області

за січень серпень 2017 року

За даними Головного управління статистики у Київській області, які розміщені на сайті, протягом I кварталу 2017 року чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшилась на 2,4 тис. осіб та становила 740,8тис. осіб. Рівень зайнятості серед цієї вікової групи громадян збільшився на 0,1в.п. (із 57,9% до 58,0%).Протягом січня – червня2017року чисельність безробітного населення віком 15-70 роківна Київщині порівняно з аналогічним періодом 2016 року зменшилась на3,2 тис. осіб (із 57,3до 54,1 тис. осіб). Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) у відсотках до економічно активного населення відповідної вікової групи за I квартал2017року по відношенню до аналогічного періоду 2016 року зменшився на 0,4в.п. (із 7,2% до 6,8%).

Середньооблікова кількість штатних працівників по Київській області за липень 2017 року зменшилась на 323 особи у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та становить345 365осіб.

Всього, протягом січня – серпня2017 року скористалися послугами обласної служби зайнятості 32,2тис. безробітних осіб, що на 12,9% менше, ніж минулого року.

Профорієнтаційними послугами охоплено 68 418 осіб, з них 28763особимали статус безробітного. Рівень охоплення безробітних даним видом послуг становить89,3%.

Станом на 1 вересня 2017 року, на обліку перебували 12,5 тис. осіб, що мали статус безробітних громадян.

Серед безробітних: 58,2% (7,3 тис. осіб) становили жінки; 36,7% (4,6 тис. осіб) – молодь віком до 35 років; 37,4% (4,7 тис. осіб) – особи, які проживають у сільській місцевості; 37,5% (4,7 тис. осіб) – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Станом на 1вересня 2017року, з числа безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості, допомогу по безробіттю отримували10,5 тис. осіб (89,5%). Середній розмір допомоги по Київській області у серпні2017 року склав 2595грн., що на 430,90грн. (або 19,9,0%) більше, ніж у серпні2016року.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття станом на кінець липняу порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 6 днів і склала148днів.

Позитивних результатів по даному показнику досягли базові центри зайнятості, де середня тривалість безробіття на кінець серпня2017 року становить:Бородянський – 108 днів, Броварський – 126 днів, Славутицький – 129 днів.

Зниження результатів щодо середньої тривалості зареєстрованого безробіття на кінець серпня 2017 року мають такі базові центри зайнятості:Володарський – 187 днів, Тетіївський – 182 дні, Березаньський – 168 днів.

У січні – серпні 2017 року загальна потреба підприємств у робочій силі збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 20,2% (або на 4333 одиниці) та складає 25782 одиниці.

Із заявлених роботодавцями вакансій для укомплектування державною службою зайнятості в базі даних нараховувалось 24205 одиниць, що на 18,1% (або 3703одиниці) більше, ніж за січень – серпень2016 року.

У звітному періоді питома вага вакансій, заявлених до укомплектування державною службою зайнятості, у загальній кількості вакансій, склала 94% проти 95,6% у минулому році.

Протягом звітного періоду за направленням служби зайнятості укомплектовано 13437 вакансій, що більше на2,9% від показника минулого року (13 061 одиниця). Рівень укомплектування вакансій зменшився із 63,7% до 55,5%.

Найвищий рівень укомплектування вакансій у центрах зайнятості: Таращанському– 88,7%, Ржищівському – 87,3%, Сквирський – 84,3%.

Найнижчий рівень укомплектування вакансій у центрах зайнятості: Вишгородському– 17,5%,Бориспільському – 28,4%, Бородянському – 29,2%.

Середня тривалість укомплектування вакансій збільшилась на 2 дні в порівнянні зминулорічним показником і становить 16 днів.

Середня тривалість пошуку роботи зменшилась на 16 днів та становить у звітному періоді 138 днів.

На 1 вересня 2017 року актуальними для укомплектування обласною службою зайнятості залишилось 4857 вакансій.

Станом на 1 вересня 2017 року на одну вакансію в середньому по області претендувало 3 особи з числа безробітних громадян (минулий рік за аналогічний період – 5 осіб).

У таких центрах зайнятості якТетіївський – 28 осіб, Володарський – 17 осіб, Ржищівський –14 осіб.

Одним із позитивних моментів співпраці з роботодавцями області є питома вага поданих вакансій із заробітною платою вище мінімальної.

Із загальної чисельності роботодавців (5 267 осіб), які в звітному періоді мали вакансії, 4 084 роботодавця подали свої вакансії для укомплектування державною службою зайнятості.

Рівень забезпечення роботодавців працівниками склав в січні – серпні поточного року 69,1%,що на 4,3 в.п. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Всього протягом січня – серпня2017 року працевлаштовано за направленням служби зайнятості 13453 особи (в т.ч. 8369осіб із числа безробітних), з них:

  • шляхом надання компенсації єдиного внеску роботодавцям –230осіб (в т.ч. 77 осіб – з числа громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню);
  • за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю –59осіб.

Чисельність працевлаштованих службою зайнятості осіб, як безробітних так і тих, що перебувають на обліку, у січні – серпні2017 року збільшилась в порівнянні з аналогічним періодом2016 року на 254особи або на 1,9%.

Рівень працевлаштування безробітних в січні–серпні 2017 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,6 в.п. та склав 31,2%.

Найвищий рівень працевлаштування безробітних осіб у звітному періоді був у таких базових центрах зайнятості: Таращанському – 53,3%, Славутицькому – 48%, Сквирському–47,40%.

Найнижчий рівень працевлаштування у базових центрах зайнятості: Макарівському – 17,2%, Березанському – 18,8%, Бориспільському – 19,7%.

Найкращих результатів по компенсації єдиного внеску роботодавцям в січні–серпні2017 року досягли базові центри зайнятості, якими працевлаштовано відповідно осіб: Яготинський- 44 особи,Богуславський – 31 особа, Рокитнянський – 21 особа.

Протягом січня – серпня поточного року професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 3 338 безробітних осіб, що на 5,5% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Рівень працевлаштування безробітних після закінчення навчання в звітному періоді склав 88,9%, що на 2,1 в.п. більше минулорічного показника з даного виду діяльності.

Рівень охоплення безробітних громадян професійним навчанням підвищився в поточному році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 0,9в.п. (з 9,5% до 10,4%).

Одним з основних видів тимчасової зайнятості населення є організація громадських та інших робіт тимчасового характеру.

У січні – серпні2017 року в Київській області до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру за направленнями базових центрів зайнятості було залучено 6 364особи, або на 6,6% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (6 816 осіб).

Питома вага безробітних осіб, які були залучені до тимчасової зайнятості в січні– серпні2017 року склала 19,4%, що на 1,3 в.п. вище минулорічного показника (18,1%).

Протягом січня – серпня 2017 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 11280 безробітних осіб, з числа соціально вразливих категорій громадян.

В звітному періоді обласною службою зайнятості працевлаштовано 3465 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них 2559 осіб із числа безробітних.

Рівень працевлаштування безробітних осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у звітному періоді склав 22,7%.

Протягом січня – серпня2017 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 1 442 безробітні особи з інвалідністю.

Підвищенню ефективності працевлаштування людей, які мають інвалідність, сприяє розгортання активних програм зайнятості. Завдяки цим програмам у звітному періоді працевлаштовано 277 осіб з інвалідністю, з них –247 осіб мали статус безробітного.

Рівень працевлаштування безробітних осіб з інвалідністю в звітному періоді склав 17,1%.

Загалом, протягом січня – серпня 2017 року за направленням служби зайнятості підвищили свою конкурентоспроможність шляхом професійного навчання 65 безробітних осіб з інвалідністю. Із них47 осіб працевлаштовані, після закінчення навчання.

Суттєвим важелем в сприянні до соціальної та трудової адаптації інвалідів, які втратили роботу є організація оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.

Протягом січня – серпня2017 року 144 особи з інвалідністю взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасовогохарактеру.

Профорієнтаційними послугами було охоплено 1 590 осіб даної категорії населення, з них 1 319 осіб мали статус безробітного.

Протягом січня – серпня 2017 року соціальні послуги служби зайнятості  отримували 495 осіб із числа громадян, які мають довідку про взяття на облік, як таких, що перемістилися з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО. Статус безробітного мали – 407 осіб, з них працевлаштовано 107 осіб.

Професійне навчання проходили 22 особи та 34 особи брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

 Станом на 1 вересня 2017 року продовжували отримувати послуги служби зайнятості 222 особи, з них 153 особи мали статус безробітного.

Протягом січня – серпня 2017 року послуги служби зайнятості Київської області отримували 2 024 особи з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. Право на отримання допомоги мали 1 894 особи.

Протягом звітного періоду за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 476 осіб, з них 306 осіб – за направленням служби зайнятості.

Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходила 101 особа, з них 69осіб вже працевлаштовано.

Станом на 1 вересня 2017 року послуги служби зайнятості продовжують отримувати 715 демобілізованих військовослужбовців, допомогу по безробіттю отримують 620 осіб, професійне навчання проходять 11 осіб та 8 осіб приймають участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.