Соціальний захист учасників АТО

Памятка учасникам АТО

ІНФОРМАЦІЯ

для сільських, селищних, міських голів

щодо постановлення на квартирний облік учасників АТО

Законом України № 1547-VII «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визнано учасниками бойових дій військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Учасникам бойових дій надаються пільги, однією з яких відповідно до ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», є першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Відповідно до статей 15, 16, 34 Житлового кодексу Української РСР (далі – Кодекс) облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, контроль за станом цього обліку на підприємствах, в установах,  організаціях, затвердження рішень про взяття громадян  за  місцем роботи на облік потребуючих поліпшення житлових умов на території відповідної ради здійснюють виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року № 470 (далі – Правила).

Відповідно до Правил квартирний облік здійснюється, як  правило, за місцем проживання громадян у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради. Облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням – також і в виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання.

На квартирний облік беруться  громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до Правил.

Заява про взяття на квартирний облік подається відповідно виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради, сільському голові (у разі, коли  відповідно  до  закону  виконавчий  орган сільської ради не утворено) за місцем проживання громадян (у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 8 цих Правил, – за місцем перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку в Єдиній інформаційній  базі  даних  про  внутрішньо переміщених  осіб) та адміністрації  підприємства,  установи, організації чи органу або іншому  громадському об’єднанню (організації) за місцем їх роботи. Заява  підписується  членами  сім’ї,  які  разом проживають, мають самостійне  право  на  одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік.

До заяви додаються:

довідки  про  реєстрацію  місця  проживання  особи на кожного члена   сім’ї,  видані  виконавчим  органом  сільської,  селищної, міської ради, сільським головою (у разі, коли відповідно до закону виконавчий  орган  сільської  ради  не  утворено)  (далі  –  орган реєстрації),  за  формою,  встановленою  в  додатку  13  до Правил реєстрації  місця  проживання,  затверджених  постановою  Кабінету Міністрів  України  від  2  березня  2016  р. № 207;

довідки про те, чи  перебувають члени сім’ї на квартирному обліку  за  місцем  роботи  (у  виконавчому  комітеті  сільської, селищної, міської ради).

Громадяни,  які  беруться на облік на пільгових підставах або користуються  правом  першочергового  чи  позачергового  одержання жилих  приміщень,  зазначають  про це у заяві і подають відповідні документи.

Внутрішньо  переміщені  особи, визначені у підпункті 8 пункту 13  цих Правил, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають такі документи:

довідку про безпосередню участь  особи в антитерористичній операції,  забезпеченні  її  проведення  і захисті  незалежності, суверенітету   та   територіальної  цілісності  України  згідно з додатком  1  до  Порядку  надання  та позбавлення статусу учасника бойових дій  осіб, які  захищали  незалежність,  суверенітет  та територіальну  цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній  операції, забезпеченні її проведення, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014  р.  № 413;

копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови  Кабінету  Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302  “Про  порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів  війни”,  що підтверджує  статус  особи  як члена  сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідку  органу соціального захисту населення про перебування на  обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають  право  на  пільги, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника  бойових дій, або члена сім’ї загиблого згідно із Законом України “Про статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту” за формою,  затвердженою Мінсоцполітики;

копії документів,  які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї  особи  з  інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій;

копію  довідки  про взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи  на  кожного  члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок  війни,  або  учасника  бойових дій;

копію  довідки  про взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи  (видану  згідно  з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття   на   облік  внутрішньо  переміщеної  особи,  затвердженим постановою  Кабінету  Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509).

Сільські, селищні, міські голови, керівники підприємств, установ, організацій та голови профспілкових комітетів несуть персональну відповідальність за стан квартирного обліку і правильність надання жилих приміщень.

Управління юридичного забезпечення КОДА, (044) 286 84 46.