Соціальні гарантії для військовослужбовців – учасників антитерористичної операції

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації учасників АТО, які постраждали внаслідок антитерористичної операції

     Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2013 №321 (зі змінами) постраждалі внаслідок антитерористичної операції, незалежно від встановлення їм інвалідності, безоплатно та позачергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету.

Облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, ведуть органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання осіб.

Органи соціального захисту населення мають право взяти на облік в установленому Мінсоцполітики порядку інваліда, дитину-інваліда, іншу особу за їх фактичним місцем проживання, перебування.

Медичні показання до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації визначають для:

 • інвалідів – медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації (ІПР);
 • дітей-інвалідів та інших осіб – лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК);
 • постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність – військово-лікарські комісії (ВЛК) з оформленням відповідного рішення або ЛКК з оформленням відповідного висновку.

До технічних та інших засобів реабілітації належать: –    протезно-ортопедичні вироби (ортези, протези), ортопедичне взуття;-    засоби для пересування (крісла колісні); –    спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;-    допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;-    меблі та оснащення;-    спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування учасників бойових дій та інвалідів війни, з числа учасників антитерористичної операції

     Учасники бойових дій та інваліди війни, з числа учасників антитерористичної операції, забезпечуються безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200.

Для одержання путівки, особи повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

НАДАННЯ СТАТУСУ ІНВАЛІДА ВІЙНИ ОСОБАМ, ЯКІ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

      Постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685 затверджено Порядок надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

      Статус інваліда війни надається:

 • військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції у період її проведення;
 • працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення її проведення безпосередньо в районі антитерористичної операції у період її проведення;
 • особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції в період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів;
 • особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами;
 • особам, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі провадили волонтерську діяльність) та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції в період її проведення.

Підставою для надання особам статусу інваліда війни є:

 • довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
 • документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районі її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районі її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження;
 • клопотання про надання статусу інваліда війни керівника добровольчого формування, до складу якого входила така особа, або командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної операції. До клопотання додаються документи, що підтверджують участь особи в антитерористичній операції, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, інваліда війни або учасника війни;
 • довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції у разі відсутності зазначеної довідки.

Для надання статусу інваліда війни особою або її представником подаються письмова заява та вищезазначені документи, до органів соціального захисту населення, за винятком осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, стосовно яких подається відповідне клопотання керівника добровольчого формування.

Рішення про надання статусу інваліда війни приймається органами соціального захисту населення у місячний строк з дня подання документів.

 

НАДАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ВІЙНИ ДЕЯКИМ ОСОБАМ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 739 підставою для надання статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), а також документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

Розгляд питань про встановлення статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення покладено на комісії, утворені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 458 “Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 

НАДАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

Законом України від 06.05.2014 № 1233-VII (в редакції Закону від 01.07.2014 № 1547-VII) доповнено статтю 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пунктом 19 згідно якого учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством. Порядок надання статусу учасника бойових дій вищевказаним особам, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 затверджено Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Для встановлення такого статусу командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) у місячний строк після завершення виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, зобов’язані подати на розгляд комісії документи для встановлення статусу учасника бойових дій.

Підставою для надання такого статусу є:

документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, про перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 №104 внесено зміни до “Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (далі – Порядок), якою передбачено, зокрема, що:

 • рішення про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам) силових структур України приймається комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореними в Міноборони, МВС, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управлінні державної охорони, Адміністрації держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС (далі – комісія);
 • міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – міжвідомча комісія), – стосовно працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та районах її проведення.

Для надання статусу учасника бойових дій командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідку, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 413 від 20.08.2014 року та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Комісії подають на розгляд міжвідомчої комісії документи із спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання.

Посвідчення учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам) силових структур України, яким надано такий статус видаються, зокрема, органами Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, адміністрації держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, працівникам підприємств, установ, організацій – Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначено перелік пільг, які надаються учасникам бойових дій, основними з яких є:

– безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

– 75-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

– 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання – площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

– 75-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

– безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

– першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

– безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою;

– позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 відсотків – додаткових робіт).- абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 141 “Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” встановлено, що у 2016 році учасникам бойових дій щорічна разова грошова допомога до 5 травня становить 920 гривень.

Для постановки на облік в Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги, особа, якій встановлено статус учасника бойових дій, звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання). Для включення до Реєстру інформації про пільговика він подає уповноваженому органу копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів), копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, пред’являє паспорт та надає інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується (п. 5 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117).

 

Розміри  виплат  інвалідам війни та іншим інвалідам

для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби
інвалідам війни 1 групи

120%1130.00.00+50%1130.00+50%1130.00+70.00

2 556,00 грн.
інвалідам війни 2 групи

(110%1130.00+40%1130.00+50.00)

1 745,00 грн.
інвалідам війни 3 групи

(105%1130.00+30%1130.00+50.00)

1 575,50 грн.
інвалідам армії 1 групи

(110% 1130.00)

1 243,00 грн.
інвалідам армії 2 групи

(105% 1130.00)

1 186,50 грн.
інвалідам армії 3 групи

(100% 1130.00)

1 130,00 грн.
для інвалідів з числа єфрейторів (старших солдат) і сержантів, старших матросів і старшин 110%
інвалідам війни 1 групи

110%(120%1130.00)+50%1130.00+50%1130.00+70

2 691,60 грн.
інвалідам війни 2 групи

110%(110%1130.00)+40%1130.00+50.00

1 869,30 грн.
інвалідам війни 3 групи

110%(105%1130.00)+30%1130.00+50.00

1 694,15 грн.
інвалідам армії 1 групи

(110%;(110%1130.00)

1 367,30 грн.
інвалідам армії 2 групи

(110%(105%1130.00))

1 305,15 грн.
інвалідам армії 3 групи

(110%(100%1130.00)

1 243,00 грн.
для інвалідів з числа прапорщиків і мічманів строкової служби 120%
інвалідам війни 1 групи

120%(120%1130.00)+50%1130.00+50%1130.00+70

2 827,20 грн.
інвалідам війни 2 групи

120%(110%1130.00)+40%1130.00+50.00

1 993,60 грн.
інвалідам війни 3 групи

120%(105%1130.00)+30%1130.00+50.00

1 812,80 грн.
інвалідам армії 1 групи

(120%;(110%1130.00)

1 491,60 грн.
інвалідам армії 2 групи

(120%(105%1130.00))

1 423,80 грн.
інвалідам армії 3 групи

(120%(100%1130.00)

1 356,00 грн.

 

Мінімальні розміри пенсій по втраті годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців

На кожного утриманця – 2260.00 грн. (200%)

 

Мінімальні розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Код Найменування

 

Кількість непрацездатних %  
995 Державна адресна допомога з 01.04.08 один 100 1 130,00 грн.
два 120 1 356,00 грн.
три та більше 150 1 695,00 грн.

 

Розміри підвищень, передбачених Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Код Найменування підвищення %  
216 Підвищення інвалідам війни 1 групи 50% 565,00 грн.
217 Підвищення інвалідам війни 2 групи 40% 452,00 грн.
218 Підвищення інвалідам війни 3 групи 30% 339,00 грн.
219 Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 1 групи 50% 565,00 грн.
220 Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 2 групи 40% 452,00 грн.
221 Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 3 групи 30% 339,00 грн.
242 Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 1 групи 50% 565,00 грн.
243 Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 2 групи 40% 452,00 грн.
244 Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 3 групи 30% 339,00 грн.
229 Підвищення учасникам бойових дій 25% 282,50 грн.
230 Підвищення вільнонайманому складу армії 25% 282,50 грн.
231 Підвищення військовослужбовцям, які виконували інтернаціональний обов’язок 25% 282,50 грн.
254 Підвищення членам сімей загиблих осіб, прирівняних до військовослужбовців 25% 282,50 грн.
239 Підвищення членам сімей загиблих військовослужбовців 25% 282,50 грн.
284 Доплата до підвищення членам сімей загиблих за наявності ознаки 59 Право на доплату   116.08 грн.
240 Підвищення подружжю померлих учасників бойових дій, які були інвалідами 10% 113,00 грн.
241 Підвищення подружжю померлих учасників війни, які були інвалідами 10% 113,00 грн.
296 Доплата до підвищення дружинам померлих учасників війни   0.88 грн.
251 Підвищення померлих інвалідів війни 25% 282,50 грн.
252 Підвищення членам сім’ї померлих військовослужбовців 25% 282,50 грн.
253 Підвищення чл. сім’ї за померлих осіб, прирівняних до військовослужбовців 25% 282,50 грн.
285 Доплата до підвищення членам сімей померлих осіб, а також померлих інвалідів війни   116.08 грн.
249 Підвищення учасникам війни 10% 113,00 грн.
299 Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням 5% 56,50 грн.
228 Підвищення учасникам війни нагороджених медаллю 15% 169,50 грн.
261 Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням, нагороджених медаллю 5% 56,50 грн.
238 Підвищення особам, які мають особливі заслуги 41-45 70% 791,00 грн.

 

 

Розмір надбавки на утриманців відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”

Код Найменування підвищення %  
224 Надбавка на утриманців 50% 565,00 грн.

 

 Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій 

Код Найменування %  
854 Інвалідам 1 групи 285% 3220,50 грн.
854 Інвалідам 2 групи 255% 2881,50 грн.
854 Інвалідам 3 групи 225% 2542.50 грн.
854 Учасникам бойових дій 165% 1864.50 грн.