Про внесення змін до деяких наказів Мінсоцполітики

Про внесення змін до деяких наказів Мінсоцполітики з питань надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, та державної підтримки підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів

З метою удосконалення механізму надання фінансової допомоги за рахунок сум адміністративно – господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, Міністерством соціальної політики було розроблено наказ від 02.12.2015 № 1167 „Про внесення змін до деяких наказів Мінсоцполітики з питань надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, та державної підтримки підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів” та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.12.2015 за № 1596/28041. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (з 26.01.2016).

Даним нормативно-правовим атом було внесено зміни до:

– Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06 вересня 2010 року № 270, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 954/18249, зі змінами (далі – Інструкція);

– наказу Міністерства соціальної політики України від 05 вересня 2013 року № 545 „Деякі питання надання державної допомоги підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за № 1620/24152.

З повним текстом наказу Мінсоцполітики України від 02.12.2015 № 1167 можна ознайомитись за посиланням:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1596-15