Порядок проведення конкурсу

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2016 р. № 246.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF
Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від  06.04.2016  № 72, Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  27 квітня 2016 року за № 647/28777
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0647-16