Соціальний захист бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі