Допомога сім’ям з дітьми

Відповідно до норм Конституції України, Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” громадяни України,  в  сім’ях  яких виховуються та проживають неповнолітні діти,  мають право на державну допомогу.

Умови призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми визначені Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 (далі – Порядок).

Цей Порядок визначає умови  призначення  і  виплати  таких видів  державної  допомоги:

1) допомога  у  зв’язку  з  вагітністю  та  пологами;

2)   допомога  при  народженні  дитини;

3)   допомога  на  дітей,  над  якими  встановлено  опіку  чи піклування;

4)  допомога  на  дітей  одиноким матерям;

5)  допомога  при  усиновленні  дитини.

Державна   допомога   сім’ям   з  дітьми  призначається  і виплачується: – громадянам України; – іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в  Україні,  а  також особам, яких визнано в Україні біженцями або особами,  які  потребують  додаткового  захисту  і  мають право на державну  допомогу  на  умовах,  передбачених Законом України “Про державну  допомогу  сім’ям  з дітьми”, іншими законами або  міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана  Верховною  Радою  України.   У разі  коли  міжнародним  договором України передбачено інші правила,  ніж ті,  що містяться у  Законі  України  “Про  державну допомогу  сім’ям  з дітьми”,  застосовуються правила,  встановлені договором.

Призначення  і  виплата  державної  допомоги  сім’ям з дітьми здійснюються  управліннями  праці та соціального захисту населення районних,  районних  у мм. Києві держадміністрацій,
структурними  підрозділами  з питань соціального захисту населення виконавчих  органів  міських, районних у містах (у разі створення) рад.