Власний дім

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ «ВЛАСНИЙ ДІМ» (станом на 01.08.2019 р.)

КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ  повідомляє.

У Київській області діє програма “Власний дім” (рішення двадцять восьмої сесії обласної ради VII скликання від 30.05.2019 № 577-28-VII), завданням якої є сприяння у вирішенні житлових питань сільського населення, через надання довгострокових  кредитів під три відсотки річних (а багатодітні сім’ї звільняються від сплати відсотків за користування кредитом) на наступні цілі та в межах:

> нове будівництво житлових будинків з господарськими приміщеннями до 300 тис. грн.;

> завершення раніше розпочатого будівництва та реконструкція існуючого житла до 150 тис. грн.;

> придбання житлових будинків у сільській місцевості до 200 тис. грн.;

> будівництво інженерних мереж до 50 тис. грн.

Суми кредитування визначаються кошторисним розрахунком або експертною оцінкою вартості житла.

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» –  це інструмент для вирішення нагальних проблем, що стоять перед соціальною сферою села:

> сприяння закріпленню кадрів на селі;

> скорочення темпів міграції сільського населення;

> стабілізація демографічної ситуації в сільській місцевості;

> створення нових робочих місць.

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» -це соціально-економічна форма довгострокової регіональної політики, спрямованої на сприяння в розвитку сільських умов заходів щодо виконання наступних завдань:

> збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі з використанням механізму пільгового довгострокового кредитування;

> забезпечення його доступності для більшості громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

> підвищення рівня інженерного облаштування сільського житлового фонду;

> створення сприятливих умов для роботи молоді на селі;

> підвищення рівня зайнятості сільського населення.

На сьогодні програма “Власний дім” завдяки своїй доступності для населення отримала визнання і підтримку серед сільських забудовників майже у всіх районах області і є для багатьох реальною можливістю поліпшення умов проживання.

За час впровадження у Київській області кредити отримали понад 2 тисяч сільських жителів у обсязі більше 49 млн. грн. кредитних коштів.

Правом, на отримання пільгового кредиту зі ставкою 3 % річних можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району, а також особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі – індивідуальні забудовники). Кредит індивідуальному забудовнику видається на термін до 20 років, а молодим сім’ям до 30 років.

Для отримання пільгового довгострокового кредиту необхідно:

> постійно проживати та працювати у сільській місцевості;

> підтвердити свою платоспроможність;

> забезпечити виконання зобов’язань із повернення кредиту.

Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту.

Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми індивідуальний забудовник подає до фонду:

> заяву на ім’я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту;

> клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

> паспорт громадянина України;

> довідку про склад сім’ї;

>документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідку про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні 6 місяців);

> довідку, видану органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність (або відсутність) приватного житла;

> копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);

> проектно-кошторисну документацію або будівельний паспорт, вартість виготовлення яких може входити за згодою позичальника до суми кредиту (крім випадків придбання житла);

> довідку про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації, зазначених вище;

> заяву власника житла чи об’єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (в разі придбання житла).

Надання кредиту не поширюється на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, зокрема, банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно- правових актів.

Фінансування кредиту здійснюється виключно у безготівковій формі, шляхом перерахування кредитних коштів на особистий рахунок позичальника.

Погашення кредиту проводиться рівними частинами, щоквартально, згідно з графіком. Відсотки нараховуються на залишок суми кредиту і сплачуються щоквартально.

За останні 18 років діяльності Фонду, сільські забудовники Київщини отримали пільгові довгострокові кредити на загальну суму більше  49,6 млн. грн., у тому числі з державного бюджету –32,6 млн. грн., з місцевого – понад 17 млн. грн.

За рахунок  цих коштів  профінансовано 2143 кредитних угод:

–    будівництво та добудова – 762;

–    підведення інженерних мереж – 1207;

–    купівля – 174.

Бажаючі отримати більш детальну інформацію можуть звернутися безпосередньо до фахівців Київського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.13/1, к.316, тел.(044)235-14-06, е- mаіl: fond_gutnichenko@ukr.net)