Департамент регіонального розвитку

04119, м.Київ, вул.Юрія Іллєнка, 40

факс: 206-74-91

Приймальня: 206-74-91

E-mail: gukb@ukr.net

Директор департаменту

БОНДАР Алла Володимирівна

Контакти відділів

Відділ кошторисно-договірної роботи: 206-74-32.

Виробничо – технічний відділ: 206-74-30.

Відділ перспективного планування: 206-74-39.

Відділ документообігу: 206-74-36, 206-74-38.

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності: 206-74-34.

Відділ юридичної роботи: 206-74-37.

 

 –

ПОЛОЖЕННЯ

про  ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 1. ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, скорочена назва – ДРРКиївської ОДА (далі – Департамент) утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Київської області забезпечує виконання покладених на цей структурний підрозділ завдань.

1.1. Департамент є бюджетною, неприбутковою установою.

1.2. Департамент виконує функції замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення на території Київської області.

1.3. Департамент виконує функції замовника робіт з експлуатаційного утримання, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області.

 1. Департамент підпорядкований голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству розвитку громад та територій України та Міністерству інфраструктури України.
 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.
 1. Основними завданнями Департаменту є:

4.1. забезпечення реалізації державної політики:

4.1.1. у галузі регіонального розвитку, будівництва, інвестиційного розвитку у будівництві, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території Київської області;

4.1.2. у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.

4.2. виконання завдань з будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

4.3. сприяння впровадженню у будівництво прогресивних, проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

4.4. сприяння впровадженню інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та здійснення супроводу у їх реалізації;

4.5. участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і обласних програм з питань регіонального розвитку, розвитку дорожнього господарства.

4.6. здійснення повноважень, делегованих Київською обласною радою.

 1. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.4. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у будівельній галузі у межах Київської області та вживає заходів до усунення недоліків;

5.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області та щодо поліпшення інвестиційного клімату;

5.6. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

5.7. надає адміністративні послуги;

5.8. готує та вносить у межах компетенції пропозиції до проекту обласного бюджету та подає їх на розгляд Київської обласної ради;

5.9. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.10. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку, реалізації інвестиційних проектів у будівництві на території області;

5.11. розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.12. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.13. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.14. бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

5.15. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

5.16. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.17. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.18. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.19. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.20. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

5.21. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.22. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.23. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.24. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.25. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.26. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.27. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.28. забезпечує захист персональних даних.

5.29. здійснює повноваження у сфері будівництва:

бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником  коштів за програмою);

розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів;

бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

бере участь у реалізації заходів щодо енерго – та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з  енергозбереження,  контрольних  показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

складає переліки об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах;

розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах Київської області, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об’єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

розміщує замовлення на капітальне будівництво, у тому числі житла, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об’єктів відповідно до діючих нормативно-правових актів;

забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

забезпечує будівництво технологічним, енергетичним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких відповідно до договору покладено на  замовника;

здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали поставки замовника;

передає будівельній організації в погоджені нею терміни дозвільні документи відповідних органів на виконання будівельно-монтажних робіт;

здійснює технічний нагляд за будівництвом,  контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним  умовам і стандартам;

погоджує з відповідними організаціями питання, пов’язані з   установкою вантажопідйомних пристроїв,  устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробовування зазначених технічних засобів;

забезпечує виконання пусконалагоджувальних   робіт  і   підготовку   об’єктів до експлуатації;

забезпечує введення об’єктів в експлуатацію;

передає завершені будівництвом та введені в дію  об’єкти підприємствам та організаціям, на які  покладено їх експлуатацію;

здійснює розрахунки з підрядними та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

приймає від підрядника згідно з актом  законсервовані  або припинені будівництвом об’єкти  і вживає заходів  для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо  подальшого використання об’єктів  незавершеного будівництва;

веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни  подає в  установленому  порядку відповідним органам звітність з усіх  видів діяльності, несе відповідальність за їх достовірність;

перевіряє подані  до сплати документи  підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших  організацій  щодо виконання робіт,  поставки продукції та надання послуг;

надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форм власності.

5.30. здійснює повноваження у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення:

розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства;

організацію будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об’єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами;

забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

озеленення смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

ведення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;

здійснення контролю за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення заходів щодо  їх ліквідації;

забезпечення фінансування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

5.31. здійснює повноваження у сфері інвестиційного розвитку у будівництві:

бере участь у розробленні проектів державних та регіональних цільових програм, метою яких є покращення інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності у будівництві, забезпечує в межах компетенції координацію виконання завдань, визначених ними;

сприяє співпраці структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у рамках реалізації інвестиційних проектів у будівництві;

бере участь у розробленні проектів (програм) міжнародного співробітництва у сфері інвестиційної діяльності у будівництві та здійснює їх супровід, у разі необхідності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів звертається в установленому порядку до відповідних центральних органів виконавчої влади;

розробляє пропозиції щодо залучення інвесторів у будівництві на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі на умовах угод про розподіл продукції, концесію, спільну діяльність тощо;

готує пропозиції щодо утворення консультативно-дорадчих органів з питань інвестиційної політики, здійснює організаційний та інформаційно-аналітичний супровід їх діяльності;

бере участь у підготовці пропозицій щодо формування та функціонування спеціальних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, індустріальних (промислових), технологічних парків, митних зон, інших інструментів сприяння інвестиційній та інноваційній діяльності;

сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва із залучення інвестицій у будівництві;

сприяє здійсненню заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги для будівництва об’єктів виробничої та соціальної сфери, транспортної інфраструктури та логістики, комунальної, переробної галузей та сільськогосподарського виробництва, туризму, рекреації та оздоровлення, альтернативної енергетики, енергозбереження та інших сфер економіки;

координує, в межах своїх повноважень, діяльність відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій у сфері інвестиційної політики у будівництві, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації інвестиційних проектів у будівництві;

за дорученням керівництва Київської облдержадміністрації співпрацює з міжнародними організаціями, об’єднаннями та асоціаціями з питань розвитку інвестиційної діяльності та реалізації інвестиційних програм у будівництві на території області;

за дорученням керівництва Київської облдержадміністрації бере участь у презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном, спрямованих на залучення інвестицій у будівництві;

бере участь у формуванні складу офіційних делегацій області для участі у переговорах, форумах, презентаціях, конференціях, консультаціях, візитах, інших заходах двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері інвестиційного розвитку у будівництві;

готує пропозиції щодо оголошення конкурсів інвестиційних проектів у будівництві та можливості їх реалізації і організовує їх проведення.

5.32. здійснює заходи із впорядкування розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Київської області.

 1. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у галузі регіонального розвитку, будівництва, інвестиційного розвитку у будівництві, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Працівники департаменту повинні знати і дотримуватися:

Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, нормативних документів, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів;

правил службового та внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, пожежної безпеки, цього Положення, положень про відділи та вимог посадових інструкцій.

Директор та працівники департаменту несуть відповідальність згідно із законами.

 1. Департамент очолює директор, який є керівником державної служби в департаменті.

Директор департаменту призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з  Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством інфраструктури України в установленому законодавством порядку.

На період відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує один із заступників директора згідно з розподілом обов’язків.

 1. 10. Директор Департаменту:

10.1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

10.2. подає в установленому порядку на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

10.3. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

10.4. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;

10.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

10.6. звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

10.7. може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

10.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

10.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10.10. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;

10.11. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

10.12. подає на затвердження у встановленому порядку проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10.13. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

10.14. здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Департаменті;

10.15. здійснює добір кадрів;

10.16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

10.17. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, здійснює присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10.18. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10.19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

10.20. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

10.21. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. 11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.
 1. 12. Заступники директора Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.
 1. 13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегіальний орган – колегія.

Склад колегії затверджується головою Київської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії впроваджуються в дію наказами директора Департаменту.

 1. 14. Для розгляду пропозицій щодо розвитку галузей, наукових рекомендацій та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватись комісії, робочі групи. Склад комісій і робочих груп та положення про них затверджує директор Департаменту.
 1. 15. Департамент утримується за рахунок коштів, передбачених на утримання служби замовника у вартості будівництва об’єктів, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетних установ.

Розмір коштів, передбачених на утримання служби замовника у вартості будівництва об’єктів, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, визначається виходячи з законодавчо встановлених нормативів на утримання служби замовника.

 1. 16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 1. 17. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджується за пропозицією директора Департаменту у встановленому порядку.
 1. 18. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.