ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

  1. Упровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
  2. Запровадження принципів децентралізації та розширення участі місцевих громад у розвитку освітніх систем регіонів.
  3. Запровадження нового змісту освіти, який заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації у суспільстві.
  4. Розширення та удосконалення мережі опорних навчальних закладів.
  5. Забезпечення професійної орієнтації старшокласників, розвиток учнівського лідерського руху.
  6. Забезпечення розвитку професійно-технічної освіти, підготовка кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці;
  7. Розвиток лінгвістичної, природничо-математичної освіти, формування інформаційно-комунікаційних компетентностей.
  8. Забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання молоді.
  9. Розвиток системи національно-патріотичного виховання