Повідомлення про оприлюднення проекту схеми планування території Київської області та звіту про її стратегічну екологічну оцінку

21.09.2020

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Схема планування території Київської області (далі – Схема).

Запропонований документ державного планування є містобудівною документацією, що визначає принципові рішення планування території та майбутнього використання просторових ресурсів Київської області, а також її окремих частин, які є місцями зосередження господарської активності. Реалізація визначених завдань Схеми сприятимуть розробленню раціональної планувальної організації території, спрямованої на забезпечення сприятливих умов проживання населення, збалансованому використанню природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури, охорону навколишнього природного середовища та культурної спадщини, забезпечення цивільного захисту населення і територій.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначено, описано та проведено оцінку наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а також виправданих альтернатив; розроблено заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків; за результатами підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку та очікується, що при впровадженні заходів Схеми, у порівнянні з існуючим станом, буде позитивний вплив на довкілля, зокрема, здоров’я населення.

  • Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Київська обласна рада.

  • Процедура громадського обговорення

а) дата початку та строки здійснення процедури

Дата подання повідомлення про оприлюднення проекту Схеми планування території Київської області та звіту про її стратегічну екологічну оцінку (оприлюднення її в засобах масової інформації) – повідомлення подано до публікації  21.09.2020р. в Київську обласну газету “Нова Доба” та 21.09.2020р. в

 газету «Урядовий кур’єр» та розміщенно на сайті Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрація: http://koda.gov.ua/oblderzhadministratsija/struktura/strukturni-pidrozdili-oda/departament-mistobuduvannya-ta-arkhit/strategichna-ekologichna-ocinka/ – 21.09.2020р.;

            Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки схеми планування території Київської області розпочато з 21 вересня 2020 року і триватиме до 21 жовтня 2020 року.

б) способи участі громадськості

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема, в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєкту Схеми та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

Громадські слухання не проводяться через встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Із проектом Схеми планування території Київської області, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування, можна ознайомитись у Департаменті містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації за адресою: площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196; а також на сайті Київської обласної державної адміністрації, веб-сторінці Департаменту містобудування та архітектури: http://koda.gov.ua/oblderzhadministratsija/struktura/strukturni-pidrozdili-oda/departament-mistobuduvannya-ta-arkhit/.           

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації (01196, місто Київ, площа Лесі Українки, 1). Відповідальна особа: заступник директора – начальник управління містобудівного кадастру Янович Ярослав Юрійович (контактні дані:  oblarchitektura@ukr.net, тел.: +38 (044) 285-28-70, 285-20-29).

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрація:

  • Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Підстави для проведення транскордонних консультацій відсутні.