Департамент містобудування та архітектури

01196, м.Київ, площа Лесі Українки,1

факс – 285-20-29, 285-29-20 (канцелярія)

E-mail: architecture@koda.gov.ua

Адреса офіційної сторінки у Facebook: https://www.facebook.com/dmakoda

Прийом громадян: середа 9:00-13:00

Телефон приймальні: (044) 285-20-29 (тел./факс)

Директор департаменту

ЯНОВИЧ Ярослав Юрійович

Заступник директора департаменту

ГРИЦЕНКО Володимир Іванович

Структура департаменту :

Відділ фінансово-організаційного забезпечення
Управління земельних відносин та реклами:

 • Відділ земельних відносин;
 • Відділ реклами.

Управління містобудівного кадастру:

 • Відділ ведення та реєстрації кадастрової інформації;
 • Відділ містобудівного моніторингу та забезпечення роботи системи кадастру.

Управління просторового планування:

 • Відділ містобудування та архітектури;
 • Відділ розвитку територіальних громад.

Основні завдання, галузеві повноваження та напрями діяльності департаменту

Основним завданням департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Київської області, забезпечення додержання  законодавства у сфері містобудування та архітектури,  державних стандартів, норм і правил,   затвердженої  містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі основні завдання:

 • організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • бере  участь  у  реалізації  державної  політики  у  сфері містобудування та архітектури, подає до обласної держадміністрації пропозиції з цих питань;
 • готує   пропозиції   до   програм   соціально-економічного розвитку  області  та  проектівмісцевого  бюджету  і подає їх на розгляд до обласної держадміністрації;
 • сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;
 • розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів  містобудування  щодо  визначення  територій, вибору, вилучення  (викупу)  та  надання  земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до обласної  держадміністрації  висновки  з  цих  питань,  забезпечує контроль за використанням  і  забудовою  зазначених  територій,  а також  можливість  провадження  на  них запланованої    містобудівноїдіяльності;
 • розглядає  пропозиції  органів  місцевого   самоврядування стосовно  встановлення  та  зміни  меж  населених  пунктів і готує висновки  щодо  їх  затвердження  в  установленому  законодавствомпорядку;
 • здійснює попередній розгляд містобудівної документації для районів та населених пунктів на території області і готує висновки щодо її затвердження;
 • готує рішення щодо планування території на регіональному рівні;
 • організовує розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;
 • організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;
 • готує пропозиції до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації;
 • організовує розроблення або внесення змін до схеми планування території області та її затвердження;
 • здійснює моніторинг реалізації схеми планування території області, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях, забудови та іншого використання територій;
 • визначає державні інтереси для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
 • сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області, здійснює реєстрацію даних виконавчої зйомки топографічної основи масштабів 1:500, 1:2000, 1:5000;
 • забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному, районному рівнях, міст обласного значення;
 • здійснює керівництво Службою містобудівного кадастру, яка є структурним підрозділом у складі департаменту;
 • є розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;
 • організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
 • сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
 • департамент організовує роботу архітектурно-містобудівної ради, як дорадчого органу, що діє на громадських засадах, для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.