Звіт про виконання обласного бюджету за 2012 рік

Звіт про виконання обласного бюджету

Київської області за 2012 рік

 

З урахуванням внесених змін, обласний бюджет Київської області на 2012 рік (надалі – обласний бюджет), по доходах затверджений у сумі                 3720015,9 тис. грн., у тому числі  дотація вирівнювання з державного бюджету у сумі 271886,0 тис. грн., субвенції з державного бюджету в сумі                             2164275,3 тис. гривень.

Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду, з урахуванням внесених змін, затверджені в сумі 3374457,3тис. грн., спеціального фонду – 345558,6тис. гривень.

За 2012 рік доходи обласного бюджету виконані в сумі                            3707717,9 тис. грн., що становить 99,7 відсотка до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 3314364,2 тис. грн., що становить 98,2 відсотка річних  показників на рік з урахуванням змін, спеціального фонду – 393353,7 тис. грн., або 113,8 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

За звітний період до обласного бюджету надійшло 790978,3 тис.грн. власних і закріплених доходів, що становить 99,7 відсотка до затверджених обласною радою показників на 2012 рік.

У порівнянні з 2011 роком надходження зросли на 92305,3 тис. грн. або на 13,2 відсотка.

Закріплені доходи, визначені Міністерством фінансів України виконані на 106,1 відсотка. При плані 739028,1 тис.грн. фактично надійшло                           784004,4 тис. грн. або більше на 44976,3 тис. гривень.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на              13,8 відсотка або на 95239,5 тис. гривень.

Основним джерелом І кошику, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб відрахування якого становить 25,0 відсотків від сум сплачених на території області.

У загальному обсязі надходжень закріплених доходів він складає         89,6 відсотка. 99,4 відсотка до плану.

Проти відповідного періоду минулого року надходження зазначеного податку збільшились на 85411,2 тис. грн., або на 13,8 відсотка.

Питома вага зборів та плати за спеціальне використання природних ресурсів у структурі доходів І кошику складає 5,8 відсотка (45561,3 тис.грн),  плати за ліцензії – 4,5 відсотка (35487,4 тис.грн.), плати за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення –          0,1 відсотка (608,6 тис.грн.).

Власні доходи (Кошик ІІ) виконані на 103,8 відсотка. При плані           6719,3 тис.грн. фактично надійшло 6973,9 тис.грн. або на 254,6 тис.грн. більше.

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності та частини чистого прибутку (доходу) сплачених  підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області.

За 2012 рік підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області сплачено до обласного бюджету                  1180,7 тис.грн. податку на прибуток, що становить 65,2 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 1039,3 тис.грн. або 46,8 відсотка.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 3353,1тис.грн., що становить 105,9 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 349,6 тис.грн. або 9,4 відсотка.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 2089,6 тис.грн., що на 731,0 тис.грн. або 53,8 відсотка більше порівняно з минулим роком.

Крім того, у зв’язку із змінами у законодавстві (прийняттям Закону України від 04.11.2011р № 4014 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності») з 1 січня 2012 року відмінено фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю надходження якого до обласного бюджету за 2011 рік становили                1749,0 тис. гривень.

 

До спеціального фонду обласного бюджету надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та цільових фондів склали 186 147,1 тис. грн. у тому числі:

–   податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 2 122,2 тис. грн.;

–   збору за першу реєстрацію транспортного засобу 27 343,5 тис.грн.;

–   збору за забруднення навколишнього середовища, що зараховується             до фонду охорони навколишнього природного середовища   1 284,0 тис. грн.;

–   екологічного податку 14 530,5 тис.грн.;

–   надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 3 459,4 тис.грн.;

–   інші неподаткові надходження 582,8 тис.грн.;

–   власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету 136 712,7 тис. грн.;

–   цільові фонди, утворені обласною радою 112,0 тис. гривень.

 

Надходження субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за звітний період склали 2102893,8 тис. грн., або 97,2 відсотка затверджених показників на рік з урахуванням змін, у тому числі до загального фонду –      1896035,6 тис.грн., спеціального – 206858,2 тис. гривень.

Надходження субвенцій з місцевих бюджетів нижчих рівнів за звітний період склали 506,2 тисяч гривень.

Виконання дохідної частини обласного бюджету за 2012 рік характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки та кредитування обласного бюджету на 2012 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі 3766568,9 тис. гривень.

Виконання обласного бюджету за видатками за звітний період становить 3669255,8 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду –                                    3249489,0 тис.грн. що складає 98,3 відсотка річних призначень з урахуванням змін, спеціального – 419766,8тис. грн., або 90,4 відсотка до уточнених річних призначень.

З урахуванням кредитування видатки обласного бюджету  за звітний період виконані в сумі 3669162,0 тис. грн., у тому числі загального фонду 3249489,0 тис. грн., спеціального – 419673,0 тис. гривень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління за звітний період із загального фонду обласного бюджету направлено 1015291,7 тис. гривень.

На фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери обласної комунальної власності направлено                              574576,9 тис. грн., придбання медикаментів – 89416,8 тис. грн., продуктів харчування – 53568,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 100213,4 тис. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету за звітний період проведено видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 1154090,7 тис. грн., на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян використано 54240,5 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття використано 368903,5 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу направлено                    12892,7  тис. гривень.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» направлено 15964,0 тис.гривень.

На проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів направлено                      782,1 тис.гривень.

На придбання медикаментів  та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету направлено  11260,2 тис.гривень.

На фінансування  Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування направлено                     183,0 тис.гривень.

На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування направлено 263731,0 тис.гривень.

 

По спеціальному фонду на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування направлено 74757,7 тис.гривень.

 

Виконання видаткової частини обласного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд), Додатку4 (спеціальний фонд) та Додатку 5.

За звітний період до спеціального фонду обласного бюджету повернуто кредитів в сумі 1289,5 тис. грн. та надано кредитів із спеціального фонду     1195,7 тис.гривень.

Виконання обласного бюджету по наданих та повернутих до обласного бюджету кредитах характеризується даними, наведеними в Додатку6.

 

Стан фінансування видатків загального та спеціального фонду обласного бюджету за рахунок зміни залишків коштів на рахунках обласного бюджету та бюджетних установ наведений у Додатку 7.

Додаток 1.doc

Додаток 2.doc

Додаток 3.doc

Додаток 4.doc

Додаток 5.doc

Додатки 6,7.doc