Звіт про виконання обласного бюджету за 2013 рік

Звіт про виконання обласного бюджету

Київської області за 2013 рік

 

З урахуванням внесених змін, обласний бюджет Київської області                     на 2013 рік (надалі – обласний бюджет), по доходах затверджений у сумі                 3 694 825,4 тис. грн., у тому числі  дотація вирівнювання з державного бюджету у сумі 375 432,1 тис. грн., субвенції з державного бюджету в сумі                             2 081 836,4 тис. гривень.

Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду, з урахуванням внесених змін, затверджені в сумі 3 356 464,2тис. грн., спеціального фонду – 338 361,2тис. гривень.

За 2013 рік доходи обласного бюджету виконані в сумі                                        3 622 849,5 тис. грн., що становить 98,1 відсотка до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 3 278 202,5 тис. грн., що становить 97,7 відсотка річних  показників на рік з урахуванням змін, спеціального фонду – 344 647,0 тис. грн., або 101,9 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

За звітний період до обласного бюджету надійшло 835971,0 тис.грн. власних і закріплених доходів, що становить 95,7 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом минулого рокунадходження зросли на 44 992,7 тис. грн. або на 5,7 відсотка.

Закріплені доходи, визначені Міністерством фінансів України, виконані на 95,2 відсотка. При плані 832 603,6 тис. грн. фактично надійшло
792 606,1 тис. гривень.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на              5,9 відсотка або на 44089,2 тис. гривень.

Основним джерелом І кошику, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб відрахування якого становить 25,0 відсотків від сум сплачених на території області.

У загальному обсязі надходжень закріплених доходів податок на доходи фізичних осіб складає 93,6 відсотка. При плані 788 602,1 тис.грн. фактично надійшло 741 521,0 тис.грн. або менше на 47081,1 тис.грн., що становить 94,0 відс. до плану.

Проти минулого року надходження зазначеного податку збільшились на 39173,9 тис. грн. або на 5,6 відсотка.

Питома вага зборів та плати за спеціальне використання природних ресурсів у структурі доходів І кошику складає 6,4 відсотка (50354,9 тис.грн), плати за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення – 0,1 відсотка (730,2 тис.грн.).

Власних доходів обласного бюджету надійшло 43364,8 тис. грн., що становить 107,0 відсотків до затверджених обласною радою на рік.

Порівняно з 2012 роком надходження збільшились на 885,7 тис. грн., або 2,1 відсотка.

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності та частини чистого прибутку (доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області.

Крім того, Законом України від 16.10.2012 № 5428 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», з 1 січня 2013 року розширено джерела надходження обласних бюджетів за рахунок віднесення до доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 7 видів плати за ліцензії та плати за державну реєстрацію.               

За 2013 рік підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області сплачено до обласного бюджету 1 730,5 тис. грн. податку на прибуток, що становить 157,3 відсотка до плану.

Порівняно з 2012 роком надходження збільшились на 549,8 тис. грн. або 46,6 відсотка.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 3 629,4 тис. грн., що становить 117,1 відс. до плану на рік.

Порівняно з 2012 роком надходження збільшились на 276,3 тис. грн. або 8,2 відсотка.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 1 563,4 тис. грн., що на 526,2 тис. грн. менше порівняно з 2012 роком.

Плати за ліцензії та за державну реєстрацію надійшло 35888,4 тис. грн., що становить 102,7 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з минулим роком надходження зросли на 104,0 тис. грн. або на 1,1 відсотка.

До спеціального фонду обласного бюджету надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та цільових фондів склали 233 028,7 тис. грн. у тому числі:

–   податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 826,2 тис. грн.;

–   збору за першу реєстрацію транспортного засобу 26 949,6 тис. грн.;

–   екологічного податку 43 123,3 тис. грн.;

–   збору за забруднення навколишнього середовища, що зараховується             до фонду охорони навколишнього природного середовища 9,6 тис. грн.;

–   надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 4 071,4 тис. грн.;

–   інші неподаткові надходження 266,5тис. грн.;

–   власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету 139 341,2 тис. грн.;

–   кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, перебуває в комунальній власності 18 440,8 тис. гривень.

 

Надходження субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за звітний період склали 1 951 668,4 тис. грн., або 93,7 відсотка затверджених показників на рік з урахуванням змін, у тому числі до загального фонду –      1 840 516,9 тис. грн., спеціального – 111 151,5 тис. гривень.

Надходження субвенцій з місцевих бюджетів нижчих рівнів за звітний період склали 487,9 тис. гривень.

Виконання дохідної частини обласного бюджету за 2013 рік характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки та кредитування обласного бюджету на 2013 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі 3 741 769,1 тис. гривень.

Виконання обласного бюджету за видатками за звітний період                становить 3 528 481,7 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду–            3 242 722,9 тис.грн. що складає  97,0 відсотків річних призначень з урахуванням змін, спеціального – 285 758,8тис. грн., або 72,1 відсотка до уточнених річних призначень.

З урахуванням кредитування видатки обласного бюджету  за звітний період виконані в сумі 3 530 130,3 тис. грн., у тому числі загального фонду                    3 245 237,9 тис. грн., спеціального – 284 892,4 тис. гривень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління за звітний період із загального фонду обласного бюджету направлено 1 161 817,9 тис. гривень.

На фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери обласної комунальної власності направлено                              686 846,6 тис. грн., придбання медикаментів – 99 476,3 тис. грн., продуктів харчування – 49 346,2 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв –               97 145,2 тис. гривень.

За рахунок субвенцій з державного бюджету за звітний період проведено видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 1 364 350,0 тис. грн., на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян використано 54 337,7 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття використано 345 016,5 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу направлено                    11 737,2 тис. гривень.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» направлено 20 073,8 тис.гривень.

На проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів направлено                      845,4 тис.гривень.

На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування направлено по загальному фонду 17 056,6 тис.грн., по спеціальному 17 589,5 тис.гривень.

 

Виконання видаткової частини обласного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд) та Додатку4 (спеціальний фонд) та Додатку 5.

 

За звітний період із загального фонду надано кредитів 2 515,0 тис.грн., до спеціального фонду обласного бюджету повернуто кредитів в сумі                          1396,4 тис.грн. та надано кредитів із спеціального фонду 530,0 тис.гривень.

Виконання обласного бюджету по наданих та повернутих до обласного бюджету кредитах характеризується даними, наведеними в Додатку6.

 

Стан фінансування видатків загального та спеціального фонду обласного бюджету за рахунок зміни залишків коштів на рахунках обласного бюджету та бюджетних установ наведений у Додатку 7.

Додаток 1(13.doc

Додаток 2(13.doc

Додаток 3(13.doc

Додаток 4(13.doc

Додаток 5(13.doc

Додатки 6,7(13.doc