Звіт про виконання обласного бюджету за 2014 рік

Пояснювальна записка до звіту про виконання обласного бюджету Київської області за 2014 рік

 

З урахуванням внесених змін, обласний бюджет Київської області                     на 2014 рік (надалі – обласний бюджет), по доходах затверджений у сумі                 4 217 598,4 тис. грн., у тому числі  дотація вирівнювання з державного бюджету у сумі 451 429,9 тис. грн., субвенції з державного бюджету в сумі                             2 681 641,1 тис. гривень.

Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду, з урахуванням внесених змін, затверджені в сумі 3 535 192,7 тис. грн., спеціального фонду – 682 405,7 тис. гривень.

За 2014 рік доходи обласного бюджету виконані в сумі                                        4 181 036,8 тис. грн., що становить 99,1 відсотка до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 3 467 549,8 тис. грн., що становить 98,1 відсотка річних  показників на рік з урахуванням змін, спеціального фонду – 713 487,0 тис. грн., або 104,6 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

За 2014 рік до обласного бюджету надійшло 880 265,7 тис. грн. власних і закріплених доходів, що становить 103,9 відсотка до плану на рік.

Порівняно з минулим роком надходження зросли на 44 294,7 тис. грн. або на 5,3 відсотка.

Закріплені доходи, визначені Міністерством фінансів України на звітну дату виконані на 104,3 відсотка. При плані 805 487,0 тис. грн. фактично надійшло 839 830,6 тис. грн. або більше на 34 343,6 тис. гривень.

Порівняно з минулим роком надходження зросли на 6,0 відсотків або на 47 224,4 тис. гривень.

Основним джерелом І кошику, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб відрахування якого становить 25,0 відсотків від сум сплачених на території області.

У загальному обсязі надходжень закріплених доходів податок на доходи фізичних осіб складає 93,5 відсотка. При плані 747 822,0 тис. грн. фактично надійшло 784 864,0 тис. грн. або більше на 37 042,0 тис. гривень.

Проти минулого року надходження зазначеного податку збільшились на 43 343,0 тис. грн. або на 5,8 відсотка.

Питома вага зборів та плати за спеціальне використання природних ресурсів у структурі доходів І кошику складає 6,4 відсотка (54 233,1 тис. грн.),  плати за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення – 0,1 відсотка (733,4 тис. грн.).

Власних доходів обласного бюджету надійшло 40 435,2 тис. грн., що становить 97,2 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 2 929,6 тис. гривень.

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, частини чистого прибутку (доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, 7 видів плати за ліцензії та плати за державну реєстрацію.

За 2014 рік підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області сплачено до обласного бюджету                  940,7 тис. грн. податку на прибуток, що становить 75,3 відсотка до плану на рік.

Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 789,8 тис. грн. або -45,6 відсотка.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 2 965,9 тис. грн., що становить 78,1 відсотка до плану на рік.

Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 663,5 тис. грн. або -18,3 відсотка.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 178,3 тис. грн., що на 1 385,1 тис. грн. або у 8,8 разів менше порівняно з минулим роком.

Плати за ліцензії та певні види господарської діяльності надійшло            35 775,0 тис. грн., що становить 100,5 відсотка до плану на рік.

Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 113,5 тис. грн. або на -0,3 відсотка.

До спеціального фонду обласного бюджету надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та цільових фондів склали 193 971,8 тис. грн., у тому числі:

  • податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 416,4 тис. грн.;
  • збору за першу реєстрацію транспортного засобу 15 048,7 тис. грн.;
  • екологічного податку 12 457,3 тис. грн.;
  • надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 2 000,1 тис. грн.;
  • збору за забруднення навколишнього природного середовища (-12,9) тис. грн.;
  • коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції 39,6 тис. грн.;
  • інші неподаткові надходження 245,9 тис. грн.;
  • власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету 161 950,7 тис. грн.;
  • кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, перебуває в комунальній власності 1 826,0 тис. гривень.

Надходження субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за звітний період склали 2 538 364,6 тис. грн., або 94,7 відсотка затверджених показників на рік з урахуванням змін, у тому числі до загального фонду –      2 019 289,4 тис. грн., спеціального – 519 075,2 тис. гривень.

Надходження субвенцій з місцевих бюджетів нижчих рівнів за звітний період склали 439,9 тис. гривень.

Виконання дохідної частини обласного бюджету за 2014 рік характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки та кредитування обласного бюджету на 2014 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі 4 275 669,5 тис. гривень.

Виконання обласного бюджету за видатками за звітний період                становить 4 106 787,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –            3 386 865,5 тис. грн. що складає 95,5 відсотка річних призначень з урахуванням змін, спеціального – 719 922,3 тис. грн., або 98,4 відсотка до уточнених річних призначень.

З урахуванням кредитування видатки обласного бюджету за звітний період виконані в сумі 4 105 520,8 тис. грн., у тому числі загального фонду                    3 386 865,5 тис. грн., спеціального – 718 655,3 тис. гривень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління за звітний період із загального фонду обласного бюджету направлено 1 249 360,8 тис. гривень.

На фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери обласної комунальної власності направлено                              716 964,3 тис. грн., придбання медикаментів – 117 423,2 тис. грн., продуктів харчування – 54 993,3 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв –               91 308,7 тис. гривень.

За рахунок субвенцій з державного бюджету за звітний період проведено видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 1 529 611,7 тис. грн., на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян використано 55 609,0 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття використано 370 984,0 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу направлено 11 945,9 тис. гривень.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» направлено 23 696,8 тис. гривень.

На проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів направлено 860,7 тис.гривень.

На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування направлено по спеціальному фонду 430 443,6 тис.гривень.

Виконання видаткової частини обласного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд) та Додатку 4 (спеціальний фонд) та Додатку 5.

За звітний період із загального фонду кредитів не надавались, до спеціального фонду обласного бюджету повернуто кредитів в сумі                          1873,0 тис. грн. та надано кредитів із спеціального фонду 606,0 тис. гривень.

Виконання обласного бюджету по наданих та повернутих до обласного бюджету кредитах характеризується даними, наведеними в Додатку 6.

Стан фінансування видатків загального та спеціального фонду обласного бюджету за рахунок зміни залишків коштів на рахунках обласного бюджету та бюджетних установ наведений у Додатку 7.

Додатки 6,4 за 2014 рік.zip

Додатки 1,2,3,4,5 за 2014 рік.zip