Рішення про обласний бюджет Київської області на 2016 рік

Рішення

«Про обласний бюджет Київської області на 2016 рік» у новій редакції

 

Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», Регламенту Київської обласної ради VI скликання, враховуючи подання Київської обласної державної адміністрації, висновки та рекомендації постійної комісії Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів, Київська обласна рада вирішила:

 1. Визначити на 2016 рік:

–        доходи обласного бюджету у сумі 5 540 882,7 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 5 389 176,8 тис.грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету 151 705,9 тис.грн., згідно з додатком       № 1 цього рішення;

–        видатки обласного бюджету у сумі 5 543 897,2 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 5 391 590,1 тис.грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету 152 307,1 тис.гривень;

–        повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 3 014,5 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду обласного бюджету – 3 014,5 тис.грн.;

–        профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 601,2 тис.грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) згідно з додатком №2 до цього рішення;

–        дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 601,2 тис.грн. джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2016 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, по загальному фонду 5391 590,1 тис.грн. та спеціальному фонду 152 307,1 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 4 000,0 тис.гривень.
 3. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 268 686,9 тис.гривень.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

–        оплата праці працівників бюджетних установ;

–        нарахування на заробітну плату;

–        придбання медикаментів та перев’язу вальних матеріалів;

–        забезпечення продуктами харчування;

–        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

–        обслуговування державного (місцевого) боргу;

–        поточні трансферти населенню;

–        поточні трансферти місцевим бюджетам;

–        підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

–        забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

–        оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

 1. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 84026,2 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-¹ Бюджетного кодексу України.
 2. Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доручити обласній державній адміністрації розробити та затвердити Порядок використання залишку коштів від збору за першу реєстрацію транспортного засобу та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, який склався на 01.01.2016 на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та Перелік вулиць та доріг, на які спрямовуватимуться зазначені кошти, з залученням депутатів Київської обласної ради – членів постійних комісій Київської обласної ради з питань капітального будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного забезпечення та розвитку інфраструктурних об’ єктів, з питань бюджету та фінансів.
 3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Київській обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Надати право департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації:

– укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України, за погодженням з  постійною комісією Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі обласного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

– погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до обласного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

– здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків обласного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

 1. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації:

– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з  постійною комісією Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів (за виключенням питань резервного фонду обласного бюджету).

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати обласній державній адміністрації:

– у міжсесійний період обласної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин обласного бюджету в разі збільшення (зменшення) області обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між бюджетами міст (міст обласного значення) і районів, головними розпорядниками коштів обласного бюджету за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

 1. Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів обласного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
 2. Розпорядникам коштів обласного бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 3. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів обласного бюджету і подати їх Головному управлінню Державної казначейської служби України в Київській області;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
 2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року
 3. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Київської обласної ради №045-01-VІІ від 24.12.2015 «Про обласний бюджет Київської області на 2016 рік».
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів та голову Київської обласної  ради.

 

 

В.о. голови ради                                                                 В.В.Майбоженко

 

 

м. Київ

«12 » січня  2016 року

№ 050 – 02 -VІІ

Додатки 1-7 12.01.2016.zip