Зміни до рішення про обласний бюджет Київської області від 27.03.2014 № 760-40-VI

Рішення

 Про внесення змін до рішення обласної ради

від 21.01.2014 № 744–38–VI

„Про обласний бюджет Київської області на 2014 рік”

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши пропозиції Київської обласної державної адміністрації, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів, Київська обласна рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до рішення обласної ради від 21.01.2014              № 744–38–VI «Про обласний бюджет Київської області на 2014 рік»:

1.1.У абзаці першому пункту 1 рішення цифри «3 910 615,8», «2 395 746,5» замінити відповідно цифрами «3 884 606,3», «2 369 737,0».

1.2.У абзаці першому пункту 2 рішення цифру «3 558 127,7» замінити цифрою «3 532 118,2».

1.3.У абзаці першому пункту 2 рішення цифри «3 911 624,3», «31 068,0», «2 242 047,0» замінити відповідно цифрами «3 922 424,3», «33 068,0», «2 216 537,5».

1.4.У абзаці другому пункту 2 рішення цифри «3 558 642,2», «352 982,1» замінити відповідно цифрами «3 561 996,9», «360 427,4».

1.5.Пункт 3 рішення викласти у наступній редакції:

«Установити дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 28 864,2 тис.грн. джерелом фінансування якого є вільний залишок бюджетних коштів. (додаток 6).»

1.6. Пункт 4 рішення викласти у наступній редакції:

«Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 7 945,3 тис.грн. джерелами фінансування якого є залишок бюджетних коштів на початок року. (додаток 6).»

1.7.У абзаці другому пункту 6 рішення цифру «31 068,0» замінити цифрою «33 068,0».

1.8.У абзаці п’ятому пункту 6 рішення цифру «2 242 047,0» замінити цифрою «2 216 537,5».

1.9.Абзаци одинадцятий та дванадцятий пункту 6 – виключити. Абзаци 13 – 17 вважати абзацами 11 – 15.

1.10.    У пункті 9 рішення цифру «23 055,4» замінити цифрою «21 055,4».

1.11.    У пункті 11 рішення цифру «114 334,5» замінити цифрою «128 874,5».

1.12.    Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 3-1, 4, 6, 7, 8 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Перший заступник голови  ради                                                 Я.В. Добрянський

 

 

 

м. Київ

27 березня 2014 року

№ 760-40-VI

 

додатки 1-8(14-40).xls