Рішення про обласний бюджет Київської області на 2013 рік

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

Рішення

„Про обласний бюджет Київської області на 2013 рік”

 

Київська обласна рада ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2013 рік у сумі 3 408 652,6 тис.грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі                375 432,1 тис.грн., додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості у сумі 41 424,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету в сумі 1 989 976,0 тис.гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі                    3 153 345,3 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 255 307,3 тис.гривень (додаток 1).

 1. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2013 рік у сумі 3 408 162,1 тис.грн., у тому числі додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі                   31 068,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1 832 039,9 тис.грн., субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі                   43 744,1 тис.гривень.

Обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 3 147 859,8 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 260 302,3 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2), за головними розпорядниками коштів (додаток 3) та за програмно-цільовим методом планування видатків (додаток 3-1).

 1. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 5 000,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                      (додаток 6).
 2. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 5 000,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

–      надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 5 000,0 тис.грн. (додаток 6).

 1. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 4 000,0 тис. гривень.
 2. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на                2013 рік:

–      додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 31 068,0 тис.грн.;

–      субвенції з державного бюджету в сумі 1 832 039,9 тис.грн., (загальний фонд) у тому числі:

–      на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і соціальних послуг прийомним батькам за надання у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 25 544,3 тис.гривень;

–      на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,  інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 1 329 098,9 тис.гривень;

–      на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 392 123,3 тис.гривень;

–      на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 69 112,5 тис.гривень;

–      на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання  твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –                      16 160,9 тис.гривень;

–      субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі        43 744,1 тис.грн., у тому числі:

 • для надання пільг на медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 15 144,1 тис.гривень;
 • на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у сумі 10 128,7 тис.гривень;
 • на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 17 092,4 тис.гривень;
 • на утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сумі 402,6 тис.грн.;
 • на утримання дітей-сиріт школи-інтернат м.Буча – 976,3 тис.гривень.
 1. Установити обсяг повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 4 106,5 тис.грн. та надання кредитів з обласного бюджету в сумі 4 597,0 тис.грн. в 2013 році (додаток 5).
 2. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
 3. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2013 рік у сумі 26 522,2 тис.гривень.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2013 рік за економічною структурою:

–      оплата праці працівників бюджетних установ;

–      нарахування на заробітну плату;

–      придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

–      забезпечення продуктами харчування;

–      оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

–      поточні трансферти населенню;

–      поточні трансферти місцевим бюджетам;

–      підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

–      забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

 1. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму                                  80 376,2 тис.гривень (додаток 8).
 2. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань
 3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

–      позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

–      середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

При прийнятті рішення щодо отримання середньострокової позики погоджувати її обсяги з комісією Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. Надати право головному фінансовому управлінню Київської обласної державної адміністрації:

–      укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

–      в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

–      в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі обласного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 1. Відповідно до статті23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації:

–      здійснювати протягом 2013 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій між бюджетами районів і міст обласного значення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню, та, у разі здійснення Кабінетом Міністрів України протягом року перерозподілу загального їх обсягу між видами чи додаткового надання субвенції, їх розподілу з послідуючим поданням Київській обласній раді на затвердження внесених змін;

–      у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 1. Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів обласного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
 2. Доручити обласній державній адміністрації розробити та затвердити Порядок використання залишку коштів від збору за першу реєстрацію транспортного засобу, який склався на 01.01.2013 та їх надходжень до обласного бюджету у 2013 році на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах області, що належать до комунальної власності, та Перелік вулиць та доріг, на які спрямовуватимуться зазначені кошти.
 3. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

–      у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів обласного бюджету і подати їх Головному управлінню Державної казначейської служби України в Київській області;

–      затвердити, за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації відповідальним за дане питання, ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

19. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

20. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року.

21. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів і голову Київської обласної ради Качного О.С.

 

Голова  ради                                                                                 О.С.Качний

 

 

 

м. Київ

21 грудня 2012 року

№ 527-28-VI

 

додатки 1-8(13).xls