Стратегічна екологічна оцінка

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування місцевого рівня (містобудівна документація) та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту внесення змін до Детального плану території, обмеженої вул. Київською, вул. Металургів, вул. Черняховського, бульв. Незалежності

На виконання статей 2, 19 та 21  Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статті 12 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості в рамках громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів у процесі розроблення проекту містобудівної документації на місцевому рівні та в процесі  стратегічної екологічної оцінки, виконавчий комітет Броварської міської ради інформує:

  1. Повна назва документа державного планування місцевого рівні (містобудівна документація) та стислий зміст: внесення змін до Детального плану території, обмеженої вул. Київською, вул. Металургів, вул. Черняховського, бульв. Незалежності.

Внесення змін до планувальної організації і функціонального використання окремих територій кварталу, обмеженого  вул. Київською, вул. Металургів, вул. Петлюри Симона та бульв. Незалежності, створення повноцінного життєвого середовища.

Функціональне призначення території проектування обумовлено діючою містобудівною документацією – сельбищна зона, яка призначена для розміщення житлової та громадської забудови, де при дотриманні санітарних вимог, допускається розміщення нешкідливих виробництв та комунально-складських  об’єктів. Детальним планом передбачається виділення наступних     функціональних зон:

– зона багатоквартирної  житлової забудови, у межах якої розміщуються житлові будинки з прибудинковими територіями з необхідним переліком майданчиків, проїздів, зелених насаджень, а також земельні ділянки, на яких  розташовані  заклад  дошкільної  освіти,  заклад  охорони  здоров’я, підприємства  побутового  обслуговування,  торговельні  підприємства  з асортиментом товарів повсякденного попиту, які у сукупності утворюють повноцінне безбар’єрне середовище життєдіяльності населення;

– зона  транспортної  інфраструктури формується магістральними вулицями:  Металургів  та  Петлюри Симона  та  житловими  вулицями Проектна 1,  Проектна 2.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Броварська міська рада Київської області.
  2. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

            а) дата початку та строки здійснення процедури: 19 квітня 2019 року, не менш як 30 днів;           

            б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні згідно із  ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

З проектом містобудівної документації “Внесення змін до Детального плану території, обмеженої вул. Київською, вул. Металургів, вул. Черняховського, бульв. Незалежності” та Звітом про стратегічну екологічну оцінку проекту документа можливо ознайомитись на офіційному веб-порталі Броварської міської ради (www.brovary-rada.gov.ua), а  також в приміщенні управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 15 к. 412, тел. (04594) 5-30-49 протягом місяця з дня оприлюднення.

Запланований  інформаційний захід – прилюдне експонування шляхом розміщення матеріалів в приміщенні виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, 4-й поверх.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:  Запланований  інформаційний захід – прилюдне експонування шляхом розміщення матеріалів в приміщенні виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, 4-й поверх  в період з 19.04.2019 р. по 20.05.2019 р., понеділок–четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45.

            г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 15,  к. 412, тел. (04594) 5-30-49. Електронна адреса: arhitektura_brovary@ukr.net. Строк: з 19.04.2019р. по 20.05.2019 р.;

           д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі повязаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:  управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області.

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: зважаючи на географічне положення міста Бровари

транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються

Виконавчий комітет Броварської міської ради

Київської області

Управління містобудування та архітектури

Броварської міської ради Київської області

Повідомлення

щодо оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку

документа державного планування – Генерального плану

міста Ірпінь Київської області

Документ державного планування є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Документ державного планування визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Документ державного планування визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України.

До сфери охоплення СЕО документа державного планування відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка документа державного планування здійснюється для території населеного пункту в межах, визначених чинним генеральним планом м. Ірпінь (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2012 року).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднено на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради (https://imr.gov.ua/prozore-misto/gromadski-obgovorennya) з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

Початок громадських обговорень 26 березня 2019 року.

Термін громадських обговорень 30 днів.

Спосіб участі громадськості – подання у письмовій формі зауважень та пропозицій, громадські слухання.

Інформацію щодо Звіту про стратегічну екологічну оцінку можна отримати у відділі архітектури та містобудування Ірпінської міської ради за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, каб. № 62-63.

Зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Ірпінської міської ради за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.

Відповідальна особа: начальник відділу містобудування та архітектури Ірпінської міської ради – Сапон Михайло Михайлович, контактні дані: електронна адреса irpen_arch1@ukr.net; тел. (04597) 61-540, 61-385.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до 24 квітня 2019 року.

Повідомлення щодо оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку документа державного планування – Генерального плану міста Ірпінь Київської області