Перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами