Розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації

Структура КОДА та її взаємодії з підрозділами центральних органів виконавчої влади в області, обласними організаціями, установами

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

      від 13 березня 2018 року       №  137

м.Київ

 

Про розподіл обов’язків між головою,

першим заступником голови та заступниками

голови Київської обласної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ:

 

 1. Розподілити обов’язки між головою, першим заступником голови та заступниками голови Київської обласної державної адміністрації згідно з додатком 1.

 

 1. Установити, що:

2.1. доручення та вказівки голови, першого заступника голови та заступників голови облдержадміністрації, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання структурними підрозділами облдерж-адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління облдержадміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення);

2.2. у разі відсутності голови, першого заступника голови та заступників голови облдержадміністрації або наявності відповідної вакансії, здійснення їх обов’язків забезпечується посадовими особами згідно з додатком 2;

2.3. перший заступник голови, заступники голови Київської обласної державної адміністрації здійснюють координацію діяльності райдерж-адміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) Київської області за переліком, що додається (додаток 3).

 

 1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації розробити та внести в установленому порядку в місячний термін проекти розпоряджень голови облдержадміністрації щодо внесення змін до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, утворених при облдержадміністрації, та, у разі необхідності, до положень про них.

 

 1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації:

від 15 січня 2018 року № 10 „Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником  голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації”;

від 31 січня  2018 року №  29 „Про внесення змін до розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 15 січня 2018 року № 10”;

від 19 лютого  2018 року №  78 „Про внесення змін до розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 15 січня 2018 року № 10”.

 

Голова адміністрації                     (підпис)                                      О.Л. Горган

 

   Додаток 1

до розпорядження голови адміністрації

                                  від 13.03.2018  № 137

                                                                          

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

 

між головою, першим заступником голови та заступниками

голови Київської обласної державної адміністрації

 

Голова облдержадміністрації

Горган О.Л.

 

Спрямовує і контролює роботу першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, діяльність райдерж-адміністрацій, забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування міст обласного значення з питань виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, реалізацію повноважень облдержадміністрації з питань оборонної роботи, забезпечення законності і правопорядку, внутрішнього аудиту, правового забезпечення діяльності облдержадміністрації, в межах визначених законом повноважень питань управління персоналом, структури і чисельності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, а також безпосередньо спрямовує діяльність таких структурних підрозділів:

 

– апарату адміністрації;

– управління внутрішнього аудиту;

– управління юридичного забезпечення;

– управління персоналом (в межах повноважень);

– управління організаційної роботи та взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

– патронатної служби;

– сектору режимно-секретної роботи апарату адміністрації;

– сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації.

         

Координує діяльність таких територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

– Головного управління Національної поліції в Київській області;

 

 

продовження додатка 1

 

– Управління Державної служби охорони при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Київській області;

– Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області;

– Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

– Головного територіального управління юстиції у Київській області;

– Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області;

– Північного офісу Держаудитслужби у Київській області;

– Управління Державної міграційної служби у Київській області.

 

Взаємодіє з:

– Київською обласною радою;

– Прокуратурою Київської області;

– Апеляційним судом Київської області;

– Господарським судом Київської області;

– Київським окружним адміністративним судом;

– Київським апеляційним господарським судом;

– Київським апеляційним адміністративним судом;

– Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області;

– територіальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України на території області;

– Територіальним управлінням Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях;

– Київським обласним військовим комісаріатом;

– військовими частинами, розташованими на території області;

– організаціями політичних партій, громадських організацій в області.

 

Погоджує відпустки, преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи,  надання матеріальної допомоги на оздоровлення керівникам структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації; погоджує відпустки, преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань головам районних державних адміністрацій Київської області.

 

 

продовження додатка 1

 

Загальні функціональні повноваження першого

заступника голови, заступників голови облдержадміністрації

 

Перший заступник голови, заступники голови відповідно до розподілу обов’язків:

 

 1. Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень обласної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, рішень Київської обласної ради, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, а також обласних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, та інших щодо:

реалізації в області послань Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;

здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”;

формування та виконання обласного бюджету;

підготовки проектів програм соціально-економічного  та  культурного розвитку області, цільових програм з інших питань;

розроблення і виконання обласних, міжрегіональних програм та угод стосовно економічного,  соціального і культурного розвитку області;

аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку області у відповідних сферах;

забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра  України,  Першого віце-прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністрів України, голови облдержадміністрації;

підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою облдержадміністрації;

розроблення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації;

вирішення питань діяльності відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

 1. Вносять на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції з питань:

що належать до компетенції облдержадміністрації;

ініційованих міністерствами, центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в області, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення), органами місцевого самоврядування області;

 

продовження додатка 1

 

щодо скасування розпоряджень голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Консти­туційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;

взаємодії облдержадміністрації з Київською обласною радою, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного значення).

 

 1. Відповідають за підготовку проектів розпоряджень голови облдержад­міністрації, планів роботи облдержадміністрації, інших документів, що утворю­ються в облдержадміністрації, вживають вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд голови облдержадмі-ністрації доопрацьовані проекти.

 

 1. Дають доручення структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) відповідно до розподілу обов’язків.

Організовують надання у встановленому порядку державних (адміністра­тивних), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпоряд­кованими структурними підрозділами облдержадміністрації.

 

 1. За дорученням голови облдержадміністрації беруть участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних підрозділах, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях і міськвиконкомах (міст обласного значення).

Від імені облдержадміністрації у встановленому порядку ведуть переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до їх компетенції.

 

 1. За дорученням голови облдержадміністрації представляють облдерж­адміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з пред­ставниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

 

 1. За дорученням голови облдержадміністрації забезпечують розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступають в засобах масової інформації, дають інтерв’ю з питань, віднесених до їх компетенції.

 

 1. В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.

 

 1. Повертають ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

 

 

продовження додатка 1

 

 1. Сприяють райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з облдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

 

 1. Забезпечують контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

 1. Забезпечують взаємодію облдержадміністрації з громадськими органі­заціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встанов­леному порядку сприяють виконанню їх статутних завдань, забезпечують додержання законних прав цих об’єднань громадян.

 

 1. Вносять голові облдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад у встановленому законодавством порядку керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.

У встановленому порядку погоджують призначення на посади та звіль­нення з посад перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій згідно з розподілом обов’язків.

 

 1. Здійснюють за дорученням голови облдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними орга­нами, службами, комісіями, що утворюються головою облдержадміністрації.

 

 1. Погоджують плани роботи структурних підрозділів облдерж-адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

 1. Укладають та розривають у встановленому порядку контракти з керів­никами підприємств (їх об’єднань), закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

 

 1. Погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 6 частини першої статті 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

 

 1. Без довіреності представляють облдержадміністрацію у всіх судах усіх інстанцій при розгляді цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ з повним обсягом прав сторони судового процесу з питань, віднесених до їх компетенції згідно з цим розподілом обов’язків. Від імені Київської обласної державної адміністрації підписують документи та листи, адресовані судам.

 

 1. За рішенням голови облдержадміністрації здійснюють інші функції і повноваження.

 

 

продовження додатка 1

 

Перший заступник голови облдержадміністрації

 

Анісімов А.Є.

 

Питання:

 

реалізації повноважень облдержадміністрації у галузі: цивільного захисту та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; інфраструктури; забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, допомоги членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції; містобудування та архітектури, використання та охорони земель, децентралізації, співпраці з органами місцевого самоврядування в області, об’єднаними територіальними громадами; формування проекту обласного бюджету, забезпечення розробки та виконання програм соціально-економічного розвитку, міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, залучення інвестицій, сприяння розвитку підприємництва, міжрегіонального співробітництва, туризму; інформаційної діяльності та комунікацій громадськістю.

У межах повноважень вносить на розгляд голови облдерж-адміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури області.

 

Координує роботу заступників голови, керівника апарату облдержадміністрації, керівників департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

 

У разі відсутності голови облдержадміністрації виконує його обов’язки.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів облдержадміністрації:

– департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

– департаменту містобудування та архітектури;

– департаменту фінансів;

– департаменту економічного розвитку і торгівлі;

– управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

– управління інфраструктури;

– управління з питань внутрішньої політики;

– управління інформації та зв’язків з громадськістю.

 

 

продовження додатка 1

 

Координує діяльність таких територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

– Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

– Головного управління Держпраці у Київській області;

–  Головного управління Держгеокадастру у Київській області.

–  Головного управління статистики у Київській області;

– Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України;

– Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області;

– Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області;

–  Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

–   Київської митниці ДФС.

 

Взаємодіє з:

– Київською обласною філією ПАТ „Укртелеком”;

– Київською обласною дирекцією „Укрпошта”;

– Київською дирекцією залізничних перевезень Південно-Західної залізниці;

– підприємствами, установами, організаціями транспорту та зв’язку в області;

– Київською обласною організацією Українського союзу промисловців і підприємців;

– Головним управлінням Національного банку України  по м. Києву та  Київській області;

– Головним управлінням по м. Києву та Київській області АТ  „Державний ощадний банк України”;

– іншими відповідного спрямування об’єднаннями громадян та юридичними особами в області.

 

Затверджує штатні розписи, кошториси, плани асигнувань структурних підрозділів облдержадміністрації та апаратів райдержадміністрацій.

 

 

 

продовження додатка 1

 

Заступник голови облдержадміністрації

 

Денисенко Ю.О.

 

Питання: реалізації повноважень облдержадміністрації у галузі: капітального будівництва та житлово-комунального господарства, дорожнього господарства, індивідуального житлового будівництва на селі, власності; екології та природних ресурсів.

 

У межах повноважень вносить пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури області.

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів облдержадміністрації:

– департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства;

– департаменту екології та природних ресурсів.

 

Спрямовує та контролює діяльність:

 • ДП „Київоблбудінвестˮ;
 • ДП „Розвиток інфраструктури Київщиниˮ;
 • ДП „Інноваційно-інжинірингові технологіїˮ;
 • ДП „Київоблрекламаˮ;
 • ДП „Спеціалізоване лісогосподарське підприємство „Київоблагролісˮ;
 • Київського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 

Координує діяльність таких територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

– Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області;

– Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області;

– Державної екологічної інспекції у Київській області;

– Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства;

– Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській  області.

 

Взаємодіє з:

–  Дочірнім підприємством „Київське обласне дорожнє управління „ВАТ „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги Україниˮ;

– Службою автомобільних доріг у області;

– будівельними та ремонтно-будівельними організаціями області;

– організаціями дорожнього господарства області;

– Приватним акціонерним товариством „Київобленергоˮ;

– Публічним акціонерним товариством „Київоблгазˮ;

– Київською обласною філією ДП „Укрдержбудекспертизаˮ;

– Київським регіональним управлінням водних ресурсів;

– іншими відповідного спрямування об’єднаннями громадян та юридичними особами в області.

 

 

продовження додатка 1

 

Заступник голови облдержадміністрації

 

Назаренко Д.Ю.

 

Питання: реалізації повноважень облдержадміністрації в галузі культури, національностей та релігій, охорони пам’яток історії та культури, молоді та спорту, архівної справи.
  У межах повноважень вносить пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури області.

 

Координує роботу апарату облдержадміністрації.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних  підрозділів облдержадміністрації:

– управління культури, національностей та релігій;

– управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;

– управління фізичної культури і спорту;

– Державного архіву області.

 

Координує діяльність таких територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

– Міжрегіонального управління Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

 

Взаємодіє та сприяє діяльності:

– Київського обласного контактного центру опрацювання звернень до органів виконавчої влади;

– Закладу післядипломної освіти „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при облдержадміністрації”.

 

Взаємодіє з:

– відповідного спрямування об’єднаннями громадян та юридичними особами в області.

 

 

 

продовження додатка 1

 

Заступник голови облдержадміністрації

 

Кучер В.А.

 

Питання: реалізації повноважень облдержадміністрації в галузі: освіти і науки; охорони здоров’я; соціального забезпечення та соціального захисту, зайнятості населення; дітей та сім’ї.

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів облдержадміністрації:

– департаменту освіти і науки;

– департаменту охорони здоров’я;

– департаменту соціального захисту населення;

– служби у справах дітей та сім’ї.

 

Координує діяльність таких територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

– Відділення Національної служби посередництва і примирення в м. Києві та Київській області;

– Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області;

– Київської обласної служби зайнятості.

 

Взаємодіє з:

–  Головним управлінням Пенсійного фонду України у Київській області;

– Київською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України;

– Київською обласною радою профспілок;

– організаціями, установами соціальної сфери;

– відповідного спрямування об’єднаннями громадян та юридичними особами в області.

 

 

 

 

продовження додатка 1

 

Заступник голови облдержадміністрації

 

Турчак І.М.

 

Питання: забезпечення реалізації державної політики в агропромисловому комплексі; виконання програм соціального розвитку села, розвитку переробної промисловості в агропромисловому комплексі; ветеринарної медицини.

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів облдержадміністрації:

–  департаменту агропромислового розвитку.

 

Координує діяльність таких територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

– Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області;

– Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області.

 

Взаємодіє з:

– організаціями, установами агропромислового комплексу.

– науково-дослідними інститутами, науковими установами відповідного спрямування.

 

Керівник апарату адміністрації                    (підпис)                      Т.Г. Жуль

 

 

                                                                       Додаток 2

до розпорядження голови адміністрації

                              від 13.03.2018  № 137

ЗДІЙСНЕННЯ  ОБОВ’ЯЗКІВ

 

голови, першого заступника голови,  заступників

голови облдержадміністрації у разі їх відсутності або

наявності відповідної вакансії

 

Посадова особа Хто заміщає
Голова адміністрації

 

 

Горган О.Л.

Перший заступник

голови адміністрації

 

Анісімов А.Є.          

 

 
Перший заступник

голови адміністрації

 

Анісімов А.Є.

Заступник голови

адміністрації

 

Денисенко Ю.О.

 

 
Заступник голови

адміністрації

 

Денисенко Ю.О.

Заступник голови

адміністрації

 

Кучер В.А.

 

 
Заступник голови

адміністрації

 

Назаренко Д.Ю.

Заступник голови

адміністрації

 

Кучер В.А.

 

 
Заступник голови

адміністрації

 

Кучер В.А.

Заступник голови

адміністрації

 

Назаренко Д.Ю.

 

 
Заступник голови

адміністрації

 

Турчак І.М.

Заступник  голови

адміністрації

 

Назаренко Д.Ю.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації          (підпис)                              Т.Г. Жуль

 

 

Додаток 3 

                                                                          до розпорядження голови

                                                                          адміністрації 

                                                           від 13.03.2018  № 137       

Перелік

райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення),

координація діяльності яких здійснюється першим заступником голови, заступниками голови Київської облдержадміністрації

 

 

з/п

ПІБ

відповідальної особи

Назва району,
міста (обласного значення)
1. Анісімов

Андрій Євгенович

Бородянський
2. Поліський
3. Іванківський
4. Вишгородський
5. Макарівський
6. Фастівський
7. м. Фастів
8. м. Славутич
1. Денисенко

Юрій Олександрович

м. Березань
2. м. Біла Церква
3. м. Бориспіль
4. м. Бровари
5. м. Буча
6. м. Васильків
7. м. Ірпінь
8. м.Обухів
9. м. Переяслав-Хмельницький
10. м. Ржищів
11. Васильківський
12. Обухівський
1. Кучер

В’ячеслав Анатолійович

Білоцерківський
2. Кагарлицький
3. Києво-Святошинський
4. Миронівський

 

продовження додатка 3

 

з/п

ПІБ

відповідальної особи

Назва району,
міста (обласного значення)
1. Турчак

Іван Миронович

Броварський
2. Володарський
3. Рокитнянський
4. Сквирський
5. Ставищенський
6. Переяслав-Хмельницький
7. Тетіївський
1. Назаренко

Дмитро Юрійович

Баришівський
2. Богуславський
3. Бориспільський
4. Згурівський
5. Таращанський
6. Яготинський

 

Керівник апарату адміністрації          (підпис)                              Т.Г. Жуль