Відділ контролю

Начальник відділу
ВАШЕЦЬ Валерій Володимирович

286-84-51

 

II.    Основні завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

2.1.    Участь у реалізації державної політики, виконання законів та інших нормативно-правових актів.

2.2.    Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення), територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області в частині здійснення ними повноважень місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації (далі – документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

2.3.    Підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.4.    Інформування голови облдержадміністрації про стан виконання документів та стан роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення), територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області та органами місцевого самоврядування.

2.5.    Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

III.    Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.    Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на відділ.

3.2.    Перевіряє виконання документів структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення), територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області та органами місцевого самоврядування і реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.3.    Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення), територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області та органів місцевого самоврядування про виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.4.    Готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області та органам місцевого самоврядування щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів;

3.5.    Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату облдержадміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.6.    Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

3.7.    Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову облдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату адміністрації про неможливість їх додержання.

3.8.    Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії облдержадміністрації питань про стан виконання документів у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, міськвиконкомах (міст обласного значення), територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області та в органах місцевого самоврядування.

3.9.    Взаємодіє з відділом патронатної служби апарату облдержадміністрації з питань контролю за виконанням документів; проводить перевірки виконання документів у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, міськвиконкомах (міст обласного значення), надає їм методичну допомогу.

3.10.    Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших заходів з питань контролю за виконанням документів.

3.11.    Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.