Основні завдання відділу

Основними завданнями Відділу є надання голові Київської обласної державної адміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

  • функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
  • удосконалення системи управління в Київській обласній державній адміністрації, її апарату, структурних підрозділах, у районних державних адміністраціях Київської області, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації;
  • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;
  • запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Київської обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів, районних державних адміністрацій Київської області, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації.