Проєкти рішень Київської обласної ради

2021 рік

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про внесення змін до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки”

Проект рішення Київської обласної ради «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 050-01-VІII «Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік»

Проєкт рішення “Про внесення змін до Київської обласної цільової програми підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і запобігання їх банкрутству на 2020 -2022 роки”

Проєкт рішення “Про внесення змін доПрограми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області” на 2019-2021 роки

Проєкт рішення “Про внесення змін до Програми «Питна вода Київщини на 2017 – 2021роки»”

Проєкт рішення “Про внесення змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки “Електронна Київщина”

Проєкт рішення “Про заслуховування звіту про виконання Комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2021 роки «Молодь Київщини»за 2020 рік”

Проєкт рішення “Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2021 роки “Молодь Київщини”

Проєкт рішення “Про заслуховування звіту про виконання Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2021 рокиза 2020 рік”

Проєкт рішення “Про заслуховування звіту про виконання Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту «Київщина спортивна» на 2017-2021 роки за 2020 рік”

Проєкт рішення про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів на 2021 рік, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року №028-01-VIII

Заключний звіт по Програмі поводження з твердими побутовими відходами в Київській області на 2017-2020 роки

Заключний звіт по Регіональній програмі розвитку природно-заповідного фонду на території Київської області “Київщина Заповідна” на 2017-2020 роки 

Річний звіт по Регіональній програмі розвитку природно-заповідного фонду на території Київської області “Київщина Заповідна” на 2017-2020 роки 

Річний звіт по Програмі охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019-2022 роки

Річний звіт по Програмі поводження з твердими побутовими відходами в Київській області на 2017-2020 роки

Проєкт рішення “Про заслуховування заключного звіту про виконання Програми забезпечення виконання Київською обласною державною адміністрацією повноважень, делегованих обласною радою, на 2019-2020 роки”

Проєкт рішення “Про заслуховування звіту (інформації) про результати виконання Програми забезпечення виконання Київською обласною державною адміністрацією повноважень, делегованих обласною радою, на 2019-2020 роки за 2020 рік”

Проєк рішення “Про затвердження Програми забезпечення виконання Київською обласною державною адміністрацією повноважень, делегованих Київською обласною радою, на 2021-2022 роки”

Проєкт рішення «Про заслуховування звіту про виконання у 2020 році Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у Київській області на період до 2020 року та Плану заходів щодо її реалізації» з додатками

Проєкт рішення «Про заслуховування звіту про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на 2019-2021 роки за 2020 рік» з додатками

Проєкт рішення «Про заслуховування звіту про виконання Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2019-2021 роки за 2020 рік» з додатками

Проєкт рішення «Про заслуховування звіту про виконання Київської обласної цільової програми підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області і запобігання їх банкрутству на 2020-2022 роки за 2020 рік» з додатками

Проєкт рішення «Про затвердження Звіту про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року за 2020 рік і Звіту з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації у 2018-2020 роках за 2020 рік» з додатками

Проєкт рішення «Про звіт Київської обласної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2020 рік» з додатками

Проєкт рішення “Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Київської області за 2020 рік”

Проєкт рішення “Про затвердження Звіту про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року за 2020 рік іЗвітуз оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації у 2018-2020 роках за 2020 рік”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про звіт Київської обласної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2020 рік”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про заслуховування звіту про виконання Київської обласної цільової програми підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області і запобігання їх банкрутству на 2020-2022 роки за 2020 рік”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про заслуховування звіту про виконання Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2019-2021 роки за 2020 рік”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору Київської області на 2021 – 2024 роки”

2020 рік

Проєкт рішення Київської обласної ради «Про внесення змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки «Електронна Київщина»

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про внесення змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про затвердження Переліку природоохоронних заходів на 2021 рік, що фінансуються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про затвердження Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019-2022 роки (нова редакція)”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про внесення змін до Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту «Київщина спортивна» на 2017-2020 роки”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про внесення змін до Програми “Питна вода Київщини на 2017 – 2021 роки” 07 грудня   Проєкт рішення Київської обласної ради “Про внесення змін до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2021 рік”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на 2019-2020 роки в новій редакції”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про внесення змін до Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2019-2021 роки “

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про затвердження Київської обласної цільової програми підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і запобігання їх банкрутству на 2020 -2022 роки “

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про внесення змін до Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про затвердження Комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2021 роки «Молодь Київщини» у новій редакції”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2021 роки у новій редакції”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про затвердження Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту «Київщина спортивна» на 2017-2021 роки (нова редакція)”

Проект рішення Київської обласної ради “Про затвердження змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Київській області на 2017-2020 роки”

Проект рiшення Київської обласної ради “Про внесення змін до Програми забезпечення містобудівною документацією Київської області на 2016-2020 роки”

Проект рішення Київської обласної ради “Про внесення змін до Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 2017-2020 роки”

Проєкт рішення Київської обласної ради “Про внесення змін до Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки”

Проект рішення Київської обласної ради Про внесення змін до Обласної цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Київській області на 2017 – 2020 роки «Безпечна Київщина»

Проект рішення Київської обласної ради Про внесення змін до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки

Проект рішення Київської обласної ради Про внесення змін до Програми «Питна вода Київщини на 2017 – 2020 роки”

Проект рішення Київської обласної ради Про внесення змін до Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту «Київщина спортивна» на 2017-2020 роки

Проєкт рішення Київської обласної ради Про затвердження звіту про виконання у 2019 році Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у Київській області на період до 2020 року

Проєкт рішення Київської обласної ради Про звіт Київської обласної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2019 рік

Проєкт рішення Київської обласної ради Про затвердження Звіту про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року за 2019 рік, а також Звіту з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації у 2018-2020 роках за 2019 рік

Проект рішення Київської обласної ради “Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Київської області за 2019 рік”

Проєкт рішення Київської обласної ради Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки

Проєкт рішення Київської обласної ради Про заслуховування звіту за 2019 рік Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2019-2021 роки

Проєкт рішення Київської обласної ради Про заслуховування звіту про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на 2019-2020 роки за 2019 рік

Проєкт рішення Київської обласної ради «Про внесення змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки «Електронна Київщина»