Звіт про виконання обласного бюджету за І-ше півріччя 2015

Звіт про виконання обласного бюджету Київської області
за І півріччя 2015 року

 

З урахуванням внесених змін, обласний бюджет Київської області   на 2015 рік (надалі – обласний бюджет), по доходах затверджений у сумі   4 976 315,6 тис.грн., у тому числі субвенції з державного бюджету в сумі 4 110 492,1 тис.гривень.

Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду, з урахуванням внесених змін, затверджені в сумі 4 830 220,3 тис. грн., спеціального фонду – 146 095,3 тис.гривень.

За І півріччя 2015 року доходи обласного бюджету виконані в сумі  2 255 313,3 тис.грн., що становить 45,3 відсотка до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 2 075 409,0 тис.грн., що становить 43,0 відсотка річних  показників на рік з урахуванням змін, спеціального фонду – 179 904,3 тис.грн. або 123,1 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

За звітний період до загального фонду обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) надійшло 389 031,5 тис.грн., що становить 54,2 відсотка до плану на рік та 117,3 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого року (у співставних умовах) надходження зросли на 38 596,3 тис.грн. або на 11,0 відсотків.

Основним дохідним джерелом, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб відрахування якого становить 15,0 відсотків від сум сплачених на території області.

У загальному обсязі надходжень податок на доходи фізичних осіб складає 66,5 відсотка. За звітний період до обласного бюджету надійшло
258 579,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що становить 53,8 відсотка до плану на рік та 118,2 відсотка до плану на звітну дату.

Проти відповідного періоду минулого року надходження зазначеного податку (у співставних умовах) збільшились на 44 234,1 тис.грн. або на
20,6 відсотка.

Податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки
(в частині 10 відсотків, що зараховується до обласного бюджету) надійшло 61 762,0 тис.грн., що становить 150,1 відсотка до плану на звітну дату.

Питома вага рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів складає 6,9 відсотка (26 943,1 тис.грн), екологічного податку –
4,8 відсотка (18 766,9 тис.гривень).

За I півріччя 2015 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області перераховано до обласного бюджету 871,7 тис.грн. податку на прибуток, що на 16,6 тис.грн. менше порівняно з відповідним періодом минулого.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 1 652,4 тис.грн., що становить 51,6 відсотка до плану на рік та 115,3 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 305,0 тис.грн. або 22,6 відсотка.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 206,6 тис.грн., що становить 111,7 відсотка до плану на рік та 379,8 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 88,0 тис.грн. або 74,2 відсотка.

Плати за ліцензії надійшло 20 031,7 тис.грн., що становить 56,1 відсотка до плану на рік та 122,0 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з минулим роком надходження збільшились на
3 456,2 тис.грн. або на 20,9 відсотка.

Відповідно до норм пункту 2 статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Податкового кодексу України органами казначейської служби за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідним фінансовим органом, за І півріччя 2015 року з загального фонду обласного бюджету повернуто близько 596,0 тис.грн. надміру та/або помилково сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів).

До спеціального фонду обласного бюджету надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та цільових фондів склали 179 904,3 тис.грн. у тому числі:

  • податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 267,8 тис.грн.;
  • збору за забруднення навколишнього середовища, що зараховується до фонду охорони навколишнього природного середовища – 1,3 тис.грн.;
  • надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 448,3 тис.грн.;
  • кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції – (- 36,9 тис.грн);
  • інші неподаткові надходження – 193,5 тис.грн.;
  • власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету – 179 030,3 тис.гривень.

            Здійснено підкріплення коштами з відповідних рахунків спеціального фонду обласного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства на загальну суму
51,6 тис.гривень.

Надходження субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за звітний період склали 1 685 622,5 тис.грн., або 41,0 відсоток затверджених показників на рік з урахуванням змін, у тому числі до загального фонду –   1 685 622,5 тис.гривень.

Виконання дохідної частини обласного бюджету за І півріччя 2015 року характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки та кредитування обласного бюджету на 2015 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі 5 062 471,0 тис.гривень.

Виконання обласного бюджету за видатками за звітний період   становить 2 011 782,6 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду –   1 853 121,7 тис.грн., що складає 39,2 відсотка річних призначень з урахуванням змін, спеціального – 158 660,9 тис.грн. або 46,5 відсотка до уточнених річних призначень.

З урахуванням кредитування видатки обласного бюджету за звітний період виконані в сумі 2 011 210,2 тис.грн., у тому числі загального фонду 1 853 121,7 тис.грн., спеціального – 158 088,5 тис.гривень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління за звітний період із загального фонду обласного бюджету направлено 654 805,7 тис.гривень.

На фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери обласної комунальної власності направлено
377 168,9 тис.грн., придбання медикаментів – 60 679,1 тис.грн., продуктів харчування – 24 559,8 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв –64 797,8 тис.гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету за звітний період проведено видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 803 879,6 тис.грн., на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян направлено 26 651,9 тис.грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття – 322 191,5 тис.грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу направлено 561,7 тис.гривень.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» направлено 12 602,6 тис.гривень.

На часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до
2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності направлено 176,4 тис.гривень.

Виконання видаткової частини обласного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд) та Додатку 4 (спеціальний фонд).

За звітний період із загального та спеціального фондів кредити не надавалися, до спеціального фонду обласного бюджету повернуто кредитів в сумі 572,5 тис.гривень.

Виконання обласного бюджету по наданих та повернутих до обласного бюджету кредитах характеризується даними, наведеними в Додатку 5.

Стан фінансування видатків загального та спеціального фонду обласного бюджету за рахунок зміни залишків коштів на рахунках обласного бюджету та бюджетних установ наведений у Додатку 6.

Додатки 1234 за І півріччя 2015 року.zip

Додатки 5,6.zip