Звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2015

Звіт про виконання обласного бюджету Київської області за
І квартал 2015 року

 

За І квартал 2015 року доходи обласного бюджету виконані в сумі                            1 039 032,3 тис.грн., що становить 20,9 відсотка до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 986 772,5 тис.грн., що становить 20,4 відсотка річних  показників на рік з урахуванням змін, спеціального фонду – 52 259,8 тис.грн. або 35,8 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

За звітний період до загального фонду обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) надійшло
189 919,6 тис.грн., що становить 26,4 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 8 484,0 тис.грн. або на 4,7 відсотка.

Основним джерелом надходжень, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб відрахування якого становить 15,0 відсотків від сум сплачених на території області.

У загальному обсязі надходжень податок на доходи фізичних осіб складає 61,6 відсотка. За звітний період до обласного бюджету надійшло
116 951,6 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що становить  24,3 відсотка до плану на рік.

Проти відповідного періоду минулого року надходження зазначеного податку збільшились на 15 737,1 тис.грн. або на 15,5 відсотка.

Питома вага рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів складає 5,9 відсотка (11 227,6 тис.грн.), екологічний податок –             5,2 відсотка (9893,1 тис.грн.).

За I квартал 2015 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області сплачено до обласного бюджету
41 967,2 тис.грн. податку на прибуток, що становить 49,5 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились  на 3 043,4 тис.грн.  або -6,8 відсотка.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 722,7 тис.грн., що становить 22,6 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились  на 167,1 тис.грн. або 30,1 відсотка.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 142,6 тис.грн., що становить 77,1 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились  на 64,4 тис.грн. або 82,4 відсотка.

Плати за ліцензії надійшло 8 856,5 тис. грн., що становить 24,8 відсотка до плану на рік.

Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 88,2 тис.грн. або на -1,0 відсоток.

До спеціального фонду обласного бюджету надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та цільових фондів склали 52 259,8 тис.грн. у тому числі:

  • податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 96,0 тис.грн.;
  • збору за забруднення навколишнього середовища, що зараховується до фонду охорони навколишнього природного середовища – 0,1 тис.грн.;
  • надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 267,6 тис.грн.;
  • інші неподаткові надходження – 127,8 тис.грн.;
  • власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету – 51 768,3 тис.гривень.

Надходження субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за звітний період склали 796 601,2 тис.грн., або 19,4 відсотка затверджених показників на рік з урахуванням змін, у тому числі до загального фонду –      796 601,2 тис.гривень.

Виконання дохідної частини обласного бюджету за І квартал 2015 року характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки та кредитування обласного бюджету на 2015 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі 4 976 315,6 тис.гривень.

Виконання обласного бюджету за видатками за звітний період               становить 896 817,5 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду –                                    844 940,2 тис.грн., що складає 17,5 відсотка річних призначень з урахуванням змін, спеціального – 51 877,3 тис.грн. або 33,2 відсотка до уточнених річних призначень.

З урахуванням кредитування видатки обласного бюджету за звітний період виконані в сумі 896 464,3 тис.грн., у тому числі загального фонду                    844 940,2 тис.грн., спеціального – 51 524,1 тис.гривень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління за звітний період із загального фонду обласного бюджету направлено 280 839,6 тис.гривень.

На фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери обласної комунальної власності направлено                              168 383,1 тис.грн., придбання медикаментів – 23 947,2 тис.грн., продуктів харчування – 8 846,3 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв –               32 702,6 тис.гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету за звітний період проведено видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 396 256,2 тис.грн., на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян направлено 10 385,6 тис.грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття –                             135 178,3 тис.грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу направлено                    504,0 тис.гривень.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» направлено 6146,0 тис.гривень.

Виконання видаткової частини обласного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд) та Додатку 4 (спеціальний фонд).

За звітний період із загального та спеціального фондів кредити не надавалися, до спеціального фонду обласного бюджету повернуто кредитів в сумі 353,2 тис.гривень.

Виконання обласного бюджету по наданих та повернутих до обласного бюджету кредитах характеризується даними, наведеними в Додатку 5.

 

Стан фінансування видатків загального та спеціального фонду обласного бюджету за рахунок зміни залишків коштів на рахунках обласного бюджету та бюджетних установ наведений у Додатку 6.

Додатки 1234 за І квартал 2015 року.zip

Додатки 5,6(1kv15).zip