Звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2014 року

Звіт про виконання обласного бюджету Київської області за І квартал 2014 року

 

За І квартал 2014 року доходи обласного бюджету виконані в сумі 920 351,6 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 825 461,6 тис. грн., спеціального фонду – 94 890,0 тис. гривень.

За звітний період до обласного бюджету надійшло 190850,8 тис.грн. власних і закріплених доходів, що становить 97,6 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого рокунадходження зросли на 1343,1 тис. грн. або на 0,7 відсотка.

Закріплені доходи, визначені Міністерством фінансів України на звітну дату виконані на 97,2 відсотка. При плані 185524,7 тис.грн. фактично надійшло 180282,8 тис. грн. або менше  на 5241,9 тис.гривень.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1,5 відсотка або на 2714,0 тис.гривень.

Основним джерелом І кошику, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб відрахування якого становить 25,0 відсотків від сум сплачених на території області.

У загальному обсязі надходжень закріплених доходів податок на доходи фізичних осіб складає 93,6 відсотка. При плані 175145,3 тис.грн. фактично надійшло 168690,3 тис.грн. або менше на 6455,0 тис.гривень.

Проти відповідного періоду минулого року надходження зазначеного податку збільшились на 4668,1 тис. грн. або на 2,8 відсотка.

Питома вага зборів та плати за спеціальне використання природних ресурсів у структурі доходів І кошику складає 6,3 відсотка (11398,7 тис.грн),  плати за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення – 0,1 відсотка (193,8 тис.грн.).

Власних доходів обласного бюджету надійшло 10568,0 тис. грн., що становить 106,2 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 1370,9 тис. гривень.

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, частини чистого прибутку (доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, 7 видів плати за ліцензії та плати за державну реєстрацію.

За I квартал 2014 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області сплачено до обласного бюджету 875,4 тис.грн. податку на прибуток, що становить          633,4 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 243,1 тис.грн. або 21,7 відсотка.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 555,6 тис.грн., що становить 79,0 відсотків до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 71,9 тис.грн. або 11,5 відсотка.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 78,2 тис.грн., що на 1130,1 тис.грн. або у 15,5 рази менше порівняно з минулим роком.

Плати за ліцензії та за державну реєстрацію надійшло 8944,7 тис. грн., що становить 100,2 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з минулим роком надходження зросли на 18,5 тис. грн. або на 0,2 відсотка.

До спеціального фонду обласного бюджету надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та цільових фондів склали 42 386,3 тис. грн. у тому числі:

–   податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 137,0 тис. грн.;

збору за першу реєстрацію транспортного засобу 2 436,2 тис. грн.;

–   екологічного податку 2 878,2 тис. грн.;

–   збору за забруднення навколишнього середовища, що зараховується до фонду охорони навколишнього природного середовища 0,3 тис. грн.;

–   надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 856,3 тис. грн.;

–   інші неподаткові надходження 38,2 тис. грн.;

–   власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету 36 040,1 тис. гривень.

Надходження субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за звітний період склали 585 424,2 тис. грн., або 24,7 відсотків затверджених показників на рік з урахуванням змін, у тому числі до загального фонду – 532 920,5 тис. грн., спеціального – 52 503,7 тис. гривень.

Виконання дохідної частини обласного бюджету за І квартал 2014 року характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки та кредитування обласного бюджету на 2014 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі 3 921 364,4 тис. гривень.

Виконання обласного бюджету за видатками за звітний період становить 794 025,5 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 764 549,7тис.грн., спеціального – 29 475,7тис. гривень.

З урахуванням кредитування видатки обласного бюджету  за звітний період виконані в сумі 793 812,2 тис. грн., у тому числі загального фонду 764 549,7тис. грн., спеціального – 29 262,5тис. гривень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління за звітний період із загального фонду обласного бюджету направлено 225 486,9тис. гривень.

На фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери обласної комунальної власності направлено 153 014,7 тис. грн., придбання медикаментів – 10 273,2 тис. грн., продуктів харчування – 7 482,3 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 16 279,1 тис. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету за звітний період проведено видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 379 345,6 тис. грн., на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян використано 8 919,9 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття використано 137 828,5 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу направлено 467,4 тис. гривень.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» направлено 5 713,2 тис. гривень.

Виконання видаткової частини обласного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд) та Додатку4 (спеціальний фонд).

За звітний період із загального фонду кредити не надавалися, до спеціального фонду обласного бюджету повернуто кредитів в сумі 213,3 тис. грн., із спеціального фонду кредити також не надавалися.

Виконання обласного бюджету по наданих та повернутих до обласного бюджету кредитах характеризується даними, наведеними в Додатку5.

 

Стан фінансування видатків загального та спеціального фонду обласного бюджету за рахунок зміни залишків коштів на рахунках обласного бюджету та бюджетних установ наведений у Додатку 6.

Додаток 1(14_1).doc

Додаток 2(14_1).doc

Додаток 3(14_1).doc

Додаток 4(14_1).doc

Додатки 5,6(14_1).doc