Звіт про виконання обласного бюджету за І-ше півріччя 2014

Звіт про виконання обласного бюджету Київської області за

І-ше півріччя 2014 року

 

За І півріччя 2014 року доходи обласного бюджету виконані в сумі                            1 856 336,1 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 1 649 203,7 тис. грн., спеціального фонду – 207 132,4 тис.гривень.

За звітний період до обласного бюджету надійшло 401 162,6 тис.грн. власних і закріплених доходів, що становить 101,9 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого рокунадходження зросли на 1 953,2 тис. грн. або на 0,5 відсотка.

Закріплені доходи, визначені Міністерством фінансів України на звітну дату виконані на 102,0 відсотків. При плані 374 520,2 тис.грн. фактично надійшло 382 040,2 тис. грн. або більше на 7 520,0 тис.гривень.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на              0,9 відсотка або на 3 359,5 тис.гривень.

Основним джерелом І кошику, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб відрахування якого становить 25,0 відсотків від сум сплачених на території області.

У загальному обсязі надходжень закріплених доходів податок на доходи фізичних осіб складає 93,5 відсотка. При плані 348 574,7 тис.грн. фактично надійшло 357 242,2 тис.грн. або більше на 8 667,5 тис.гривень.

Проти відповідного періоду минулого року надходження зазначеного податку збільшились на 5 646,3 тис. грн. або на 1,6 відсотка.

Питома вага зборів та плати за спеціальне використання природних ресурсів у структурі доходів І кошику складає 6,4 відсотка (24 422,8 тис.грн),  плати за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення – 0,1 відсотка (375,1 тис.грн.).

Власних доходів обласного бюджету надійшло 19 122,4 тис. грн., що становить 99,9 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 1 406,2 тис. грн. або 6,8 відсотка.

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, частини чистого прибутку (доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, 7 видів плати за ліцензії та плати за державну реєстрацію.

За І півріччя 2014 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області сплачено до обласного бюджету 888,3 тис.грн. податку на прибуток, що становить          141,3 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 482,0 тис.грн. або  на 35,2 відсотка.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 1 347,4 тис.грн., що становить 87,8 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 92,3 тис.грн. або 7,4 відсотка.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 118,6 тис.грн., що на 1 279,8 тис.грн. або на 91,5 відсотка менше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Плати за ліцензії та за державну реєстрацію надійшло 16 575,4 тис. грн., що становить 100,1 відсотка до плану на звітну дату.

Порівняно з минулим роком надходження зросли на 233,7 тис. грн. або на 1,4 відсотка.

До спеціального фонду обласного бюджету надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та цільових фондів склали 98 393,1 тис. грн. у тому числі:

–   податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 258,4 тис. грн.;

–   збору за першу реєстрацію транспортного засобу 5 667,2 тис. грн.;

–   екологічного податку 6 229,8 тис. грн.;

–   збору за забруднення навколишнього середовища, що зараховується             до фонду охорони навколишнього природного середовища -13,1 тис. грн.;

–   кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції 38,4 тис. грн.;

–   надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 1 413,9 тис. грн.;

–   інші неподаткові надходження 106,2 тис. грн.;

–   власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету 82 866,3 тис. гривень;

–   кошти від відчуження майна, що перебуває в обласній комунальній власності 1 826,0 тис. гривень.

Надходження субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за звітний період склали 1 122 965,8 тис. грн., або 48,2 відсотків затверджених показників на рік з урахуванням змін, у тому числі до загального фонду –      1 014 226,5 тис. грн., спеціального – 108 739,3 тис. гривень.

Виконання дохідної частини обласного бюджету за І півріччя 2014 року характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки та кредитування обласного бюджету на 2014 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі 3 838 572,0 тис. гривень.

Виконання обласного бюджету за видатками за звітний період               становить 1 720 772,8 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду –                                    1 580 585,5 тис.грн., спеціального – 140 187,3тис. гривень.

З урахуванням кредитування видатки обласного бюджету  за звітний період виконані в сумі 1 720 439,3 тис. грн., у тому числі загального фонду                    1 580 585,5 тис. грн., спеціального – 139 853,8 тис. гривень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління за звітний період із загального фонду обласного бюджету направлено 541 905,7 тис. гривень.

На фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери обласної комунальної власності направлено                              336 707,8 тис. грн., придбання медикаментів – 42 695,9 тис. грн., продуктів харчування – 21 327,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв –               33 143,4 тис. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету за звітний період проведено видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 770 274,0 тис. грн., на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян направлено 27 076,5 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття –                             201 023,6 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу направлено                    632,2 тис. гривень.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» направлено 11 551,5 тис. гривень.

На проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів направлено                      365,1 тис.гривень.

На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування направлено по спеціальному фонду 57 001,3 тис.гривень.

Виконання видаткової частини обласного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд) та Додатку4 (спеціальний фонд).

За звітний період із загального фонду кредити не надавалися, до спеціального фонду обласного бюджету повернуто кредитів в сумі                          443,5 тис.грн. та надано кредитів із спеціального фонду 110,0 тис.гривень.

Виконання обласного бюджету по наданих та повернутих до обласного бюджету кредитах характеризується даними, наведеними в Додатку5.

Стан фінансування видатків загального та спеціального фонду обласного бюджету за рахунок зміни залишків коштів на рахунках обласного бюджету та бюджетних установ наведений у Додатку 6.

Додатки 1234 за І півріччя 2014 року.xls

Додатки 5,6(2півріччя).doc