Рішення про обласний бюджет Київської області на 2015 рік

Рішення

Про обласний бюджет Київської області на 2015 рік

Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Регламенту Київської обласної ради VI скликання, враховуючи подання Київської обласної державної адміністрації, висновки та рекомендації постійних комісій Київської обласної ради: з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів; з питань соціально-економічного розвитку; з питань місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою та зв’язків з органами місцевого самоврядування; з питань комунальної власності і приватизації; з питань законності, правопорядку та боротьби з корупцією; з питань земельних відносин; з питань агропромислового розвитку; з питань освіти, науки, культури, освітянської діяльності, історичної спадщини, духовності, релігії та міжрегіональних зв’язків; з питань екології та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; з питань свободи слова та засобів масової інформації; з питань капітального будівництва, архітектури та інших інфраструктур області; з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства; з питань соціального захисту населення та пенсіонерів; з питань інвестицій, зовнішньоекономічних зв’язків підприємництва, промисловості та регуляторної політики; з питань паливно-енергетичного забезпечення, транспорту, телекомунікацій, зв’язку та інформатики; з питань бюджету та фінансів, Київська обласна рада вирішила:

 1. Визначити на 2015 рік:

–        доходи обласного бюджету в сумі 4 157 818,8 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 4 056723,5 тис.грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету 101095,3 тис.грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

–        видатки обласного бюджету в сумі 4 160830,9 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 4 049711,4 тис.грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету 111119,5 тис.гривень;

–        повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 3 606,5 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду обласного бюджету – 3 014,5 тис.грн. та повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 592,0 тис.гривень;

–        надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету в сумі 594,4 тис.гривень;

–        профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 10 026,6 тис.грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) згідно з додатком 2 до цього рішення;

–        дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 10 026,6 тис.грн. джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2015 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, по загальному фонду 4 049711,4 тис.грн. та спеціальному фонду 111119,5 тис.грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 4 000,0 тис.гривень.
 3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд обласного бюджету в сумі 225249,5 тис.гривень.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

–        оплата праці працівників бюджетних установ;

–        нарахування на заробітну плату;

–        придбання медикаментів та перев’язу вальних матеріалів;

–        забезпечення продуктами харчування;

–        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

–        поточні трансферти населенню;

–        поточні трансферти місцевим бюджетам;

–        підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

–        забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

 1. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 130 670,5 тис.грн. згідно здодатком 7 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-¹ Бюджетного кодексу України.
 2. Відповідно до пункту 33 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України Київській обласній державній адміністрації підготувати та у встановленому порядку подати на затвердження до Київської обласної ради пропозиції щодо розподілу коштів екологічного податку за напрямками, визначеними частиною 7 статті 90 Кодексу.
 3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Київській обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Надати право департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації:

– укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України та за погодженням з Київською обласною радою;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі обласного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 1. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації:

– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати обласній державній адміністрації:

– у міжсесійний період обласної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин обласного бюджету в разі збільшення (зменшення) області обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між бюджетами міст (міст обласного значення) і районів, головними розпорядниками коштів обласного бюджету за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

 1. Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів обласного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
 2. Розпорядникам коштів обласного бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 3. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів обласного бюджету і подати їх Головному управлінню Державної казначейської служби України в Київській області;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
 2. Це рішення набирає чинності на наступний день після набрання чинності Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».
 3. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів і голову Київської обласної ради Бабенка М.В.

Голова ради                                                        М.В. Бабенко

 

 

м. Київ

29 грудня  2014 року

№ 878-45-VI

Додатки до рішення 1-7 (2015).xls