Зміни до рішення про обласний бюджет Київської області від 17.04.2014 № 780-41-VI

Рішення

 

Про внесення змін до рішення обласної ради

від 21.01.2014 № 744–38–VI

„Про обласний бюджет Київської області на 2014 рік”

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши пропозиції Київської обласної державної адміністрації, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів, Київська обласна рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до рішення обласної ради від 21.01.2014 № 744–38–VI «Про обласний бюджет Київської області на 2014 рік»:

1.1.     У абзаці першому пункту 1 рішення цифри «3 884 606,3», «431 424,2», «2 369 737,0» замінити відповідно цифрами «3 801 762,6», «451 429,9», «2 329 787,9».

Слова і цифру «додаткову дотацію з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах у сумі                          10 741,4 тис.грн.,» – вилучити.

1.2.     У абзаці першому пункту 2 рішення цифри «3 532 118,2», «352 488,1» замінити відповідно цифрами «3 449 290,6», «352 472,0».

1.3.     У абзаці першому пункту 2 рішення цифри «3 922 372,8», «2 216 537,5», «24 555,3» замінити відповідно цифрами «3 839 466,1», «2 191 752,5», «24 327,0».

Слова і цифру «додаткову дотацію з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах у сумі                         10 741,4 тис.грн.,» – вилучити.

1.4.     У абзаці другому пункту 2 рішення цифри «3 561 996,8», «360 376,0» замінити відповідно цифрами «3 478 657,3», «360 808,8».

1.5.     Пункт 3 рішення викласти у такій редакції:

«Установити дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі                        28 352,2 тис.грн. джерелами фінансування якого є вільний залишок бюджетних коштів у сумі 28 801,1 тис.грн. та передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 448,9 тис.грн. (додаток 6)».

1.6.     Пункт 4 рішення викласти у такій редакції:

«Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі                      8 342,8 тис.грн. джерелами фінансування якого є  залишки бюджетних коштів у сумі 7 893,9 тис.грн. та передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 448,9 тис.грн. (додаток 6)».

1.7.     Абзац третій пункту 6 рішення – виключити.

Абзаци 4 –11 вважати абзацами 3 – 10.

1.8.     У абзаці четвертому пункту 6 рішення цифру «2 216 537,5» замінити цифрою «2 191 752,5».

1.9.     У абзаці п’ятому пункту 6 рішення цифру «28 376,3» замінити цифрою «27 005,3».

1.10.   У абзаці шостому пункту 6 рішення цифру «1 593 436,3» замінити цифрою «1 469 055,7».

1.11.   У абзаці сьомому пункту 6 рішення цифру «417 345,6» замінити цифрою «517 805,7».

1.12.   Пункт 6 доповнити абзацом одинадцятим наступного змісту:

на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 506,5 тис.гривень;

1.13.   У абзаці дванадцятому пункту 6 рішення цифру «24 555,3» замінити цифрою «24 327,0».

1.14.   У абзаці чотирнадцятому пункту 6 рішення цифру «8 867,1» замінити цифрою «8 658,2».

1.15.   У абзаці п’ятнадцятому пункту 6 рішення цифру «1 040,4» замінити цифрою «1 021,0».

1.16.   У пункті 9 рішення цифру «21 055,4» замінити цифрою «20 609,5».

1.17.   У пункті 11 рішення цифру «128 275,9» замінити цифрою «128 212,9».

1.18.   Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 3-1, 4, 6, 7, 8 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів та першого заступника голови ради Добрянського Я.В.

Голова  ради                                                                                             М.В. Бабенко

м. Київ

17 квітня 2014 року

№ 780-41-VI

додатки 1-8(14-41).xls