Зміни до рішення про обласний бюджет Київської області від 04.12.2014 № 854-44-VI

Рішення

 

Про внесення змін до рішення обласної ради

від 21.01.2014 № 744–38–VI

„Про обласний бюджет Київської області на 2014 рік”

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши пропозиції Київської обласної державної адміністрації, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів, Київська обласна рада вирішила:

  1. Внести наступні зміни до рішення обласної ради від 21.01.2014 № 744–38–VI «Про обласний бюджет Київської області на 2014 рік»:

1.1.     У абзаці першому пункту 1 рішення цифри «4 085 303,8», «41 424,0», «2 624 957,1» замінити відповідно цифрами «4 214 598,4», «116 564,8», «2 678 641,1».

1.2.     У абзаці другому пункту 1 рішення цифри «3 469 797,9», «615 505,9» замінити відповідно цифрами «3 535 192,7», «679 405,7».

1.3.     У абзаці першому пункту 2 рішення цифри «4 138 103,6», «36 568,0», «80,0», «2 466 845,2» замінити відповідно цифрами «4 275 658,1», «112 148,9», «2 221,7», «2 520 529,2».

1.4.     У абзаці другому пункту 2 рішення цифри «3 480 787,0», «657 316,6» замінити відповідно цифрами «3 546 681,6», «728 976,5».

1.5.     У пункту 3 рішення цифри «7 974,6», «28 801,1» замінити відповідно цифрами «8 474,4», «29 300,9».

1.6.     У пункту 4 рішення цифри «41 836,7», «21 010,2» замінити відповідно цифрами «49 596,8», «28 770,3».

1.7.     У абзаці другому пункту 6 рішення цифру «36 568,0» замінити цифрою «112 148,9».

1.8.     У абзаці третьому пункту 6 рішення цифру «80,0» замінити цифрою «2 221,7».

1.9.     У абзаці четвертому пункту 6 рішення цифру «2 466 845,2» замінити цифрою «2 520 529,2».

1.10.   У абзаці шостому пункту 6 рішення цифру «1 469 055,7» замінити цифрою «1 535 706,5».

1.16.   У абзаці сьомому пункту 6 рішення цифру «517 805,7» замінити цифрою «441 408,9».

1.17.   У абзаці десятому пункту 6 рішення цифру «368 515,8» замінити цифрою «431 945,8».

1.18.   Пункт 6 рішення доповнити абзацом наступного змісту:

«- субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів –                      469,8 тис.гривень.».

1.19.   У пункту 9 рішення цифру «13 648,0» замінити цифрою «11 566,0».

1.20.   У пункті 11 рішення цифру «134 835,7» замінити цифрою «137 451,4».

1.21.   Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 3-1, 4, 6, 7, 8 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів та першого заступника голови ради Добрянського Я.В.

Голова  ради                                                                                       М.В. Бабенко 

м. Київ

04.12.2014 року

№ 854-44-VI

додатки 1-8 (04.12.2014).xls