Рішення про обласний бюджет Київської області на 2014 рік

Рішення

 

„Про обласний бюджет Київської області на 2014 рік”

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування у Україні», частини 9 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», частини ІІ пункту 2 статті 26 Регламенту Київської обласної ради VI скликання, враховуючи подання Київської обласної державної адміністрації, висновки та рекомендації постійних комісій Київської обласної ради: з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів; з питань соціально-економічного розвитку; з питань місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою та зв’язків з органами місцевого самоврядування; з питань комунальної власності і приватизації; з питань законності, правопорядку та боротьбизкорупцією; з питань земельних відносин; з питань агропромислового розвитку; з питань освіти, науки, культури, освітянської діяльності, історичної спадщини, духовності, релігії та міжрегіональних зв’язків; з питань екології та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; з питань свободи слова та засобів масової інформації; з питань капітального будівництва, архітектури та інших інфраструктур області; з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства; з питань соціального захисту населення та пенсіонерів; з питань інвестицій, зовнішньоекономічних зв’язків, підприємництва, промисловості та регуляторної політики; з питань паливно-енергетичного забезпечення, транспорту, телекомунікацій, зв’язку та інформатики; з питань бюджету та фінансів, Київська обласна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2014 рік у сумі 3 816 761,9 тис.грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі                       431 424,2 тис.грн., додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості у сумі 41 424,0 тис.грн., додаткову дотацію з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах у сумі 10 741,4 тис.грн., субвенції з державного бюджету в сумі 2 301 892,6 тис.гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі                      3 558 127,7 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 258 634,2 тис.гривень (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2014 рік у сумі 3 817 770,4 тис.грн., у тому числі додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі                     31 068,0 тис.грн., додаткову дотацію з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах у сумі 10 741,4 тис.грн., інші додаткові дотації у сумі 80,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 2 148 193,1 тис.грн., субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 24 555,3 тис.гривень.

Обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 3 558 642,2 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 259 128,2 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2), за головними розпорядниками коштів (додаток 3) та за програмно-цільовим методом планування видатків (додаток 3-1).

3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 500,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 500,0 тис.грн. (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 500,0 тис.грн. джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 500,0 тис.грн. (додаток 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 4 000,0 тис. гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:

– додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 31 068,0 тис.грн.;

– додаткової дотації з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах –                           10 741,4 тис.грн.;

– іншої додаткової дотації у сумі 80,0 тис.грн.;

– субвенції з державного бюджету в сумі 2 148 193,1 тис.грн., у тому числі:

  • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і соціальних послуг прийомним батькам за надання у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 28 376,3 тис.гривень;
  • на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 1 593 436,3 тис.гривень;
  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 417 345,6 тис.гривень;
  • на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 69 112,5 тис.гривень;
  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –                        14 412,9 тис.гривень;
  • на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів – 24 351,5 тис.грн.;
  • на фінансування Програм – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 1 158,0 тис.грн.,

– субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 24 555,3 тис.грн., у тому числі:

  • для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 14 647,8 тис.гривень;
  • на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у сумі 8 867,1 тис.гривень;
  • на утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1 040,4 тис.грн.;

7. Установити обсяг повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 4 218,5 тис.грн. та надання кредитів з обласного бюджету в сумі 3 210,0 тис.грн. в 2014 році (додаток 5).

8. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

9. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2014 рік у сумі 23 055,4 тис.гривень.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2014 рік за економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

11. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм у загальній сумі                               114 334,5 тис.гривень (додаток 8).

12. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

– середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

При прийнятті рішення щодо отримання середньострокової позики погоджувати її обсяги з комісією Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів.

14. Надати право департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації:

– укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі обласного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації:

– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати обласній державній адміністрації:

– у міжсесійний період обласної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин обласного бюджету в разі збільшення (зменшення) області обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між бюджетами міст (міст обласного значення) і районів, головними розпорядниками коштів обласного бюджету за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

16. Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів обласного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

17. Доручити обласній державній адміністрації розробити та затвердити Порядок використання залишку коштів від збору за першу реєстрацію транспортного засобу, який склався на 01.01.2014 та їх надходжень до обласного бюджету у 2014 році на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах області, що належать до комунальної власності, та Перелік вулиць та доріг, на які спрямовуватимуться зазначені кошти.

18. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів обласного бюджету і подати їх Головному управлінню Державної казначейської служби України в Київській області;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

19. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

20. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року.

21. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів і голову Київської обласної ради Качного О.С.

Голова  ради                                                                                 О.С.Качний

м. Київ

21 січня 2014 року

№ 744-38-VI

додатки 1-8(14).xls