Публічна інформація

Закон України «Про доступ до публічної інформації» є першим етапом на шляху до європейських стандартів відкритості і прозорості в роботі органів державної влади.

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Надання публічної інформації

Надання публічної інформації Київською облдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 Для оформлення інформаційного запиту

 письмово: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1 (перший поверх кабінет №33)

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

–         Від фізичної особи; (зразок)

–         Від юридичної особи; (зразок)

–         Від об’єднань громадян; (зразок)

Завідувач сектору доступу до публічної інформації апарату Київської ОДА: Антонюк Валерій Михайлович.

електронна пошта: publ-info@koda.gov.ua

тел.: 286-86-63

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів за запитом на інформацію, розпорядником якої є Київська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації