Повідомлення про оприлюднення проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2021 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомленняпро оприлюднення

проєктуПрограми соціально-економічного та культурного розвитку

Київської області на 2021 рік та

Звіту про стратегічну екологічну оцінку

30 жовтня 2020 року

1. Повнаназва документу державного планування

Програма соціально-економічного та культурного розвиткуКиївської області на 2021 рік(далі – Програма)є документом державного планування.

Мета Програми – подолання негативних наслідків впливу коронавірусної хвороби (COVID-19) та глобальної економічної рецесії на соціально-економічний розвиток регіону для забезпечення гідних умов життя та добробуту населення Київської області на основі реалізації комплексу системних реформ в економічній та соціальній сферах шляхом посилення інвестиційної та інноваційної активності, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечення енергоефективності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери, створення сприятливих умов для розвитку самодостатніх об’єднаних територіальних громад, забезпечення діджиталізації комунікації з громадськістю, підвищення туристично-рекреаційного потенціалу, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього природного середовища.

Програма містить результати аналізу основних показників соціально-економічного розвитку області за попередні роки та ситуації у 2020 році, зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на розвитокрегіону, а також передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевихорганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втіленняєдиної державної політики розвитку України на рівні області.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначено, описано та проведено оцінку наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а також виправданих альтернатив; розроблено заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків; за результатами підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку та очікується, що при впровадженні заходів Програми, у порівнянні з існуючим станом, буде позитивний вплив на довкілля, зокрема, здоров’я населення.

2.Орган, щоприйматимерішення про затвердження документа державного планування

Київськаобласна рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури – відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки Програми розпочато з 30 жовтня 2020 року і триватиме до 30 листопада 2020 року.

б) способи участі громадськості – громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема, в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення) – громадські слухання не проводяться через встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»).

г) орган, від якого можна отриматиінформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічнуекологічнуоцінку та екологічноюінформацією, у тому числіпов’язаноюзіздоров’ямнаселення, щостосується документа державного планування

Із проєктом Програми та звітом про стратегічнуекологічнуоцінку та екологічноюінформацією, у тому числіпов’язаноюзіздоров’ямнаселення, щостосується документа державного планування, можна ознайомитись у департаменті економіки та цифровізаціїКиївської обласної державної адміністрації (каб. 1043, пл. Лесі Українки, 1,м.Київ, 01196), а також на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації за посиланням https://cutt.ly/kgNDIZcта на сайті департаменту економіки та цифровізації за посиланням https://cutt.ly/8gMveW8;

ґ) орган, до якогоподаютьсязауваження і пропозиції, йогопоштова та електроннаадреси та строки подання зауважень і пропозицій.

Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації (пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196), електронна пошта: strategy@econkoda.gov.ua. Відповідальна особа: Бойко Олена Альбертівна, телефон (044) 286-81-25.

д) місцезнаходженнянаявноїекологічноїінформації, у тому числіпов’язаноїзіздоров’ямнаселення, що стосується документа державного планування – департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації.

4. Необхідністьпроведеннятранскордоннихконсультаційщодопроєкту документа державного планування

Підстави для проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документу державного планування відсутні