Оголошення

24.11.2020

Пропонуємо для ознайомлення та врахування у роботі рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які стосуються обов’язкового застосування державної мови у діяльності місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності та у відповідних сферах.

Рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови

щодо норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які стосуються застосування державної мови у діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики, а також усіма підприємствами, установами та організаціями, які належать до їх сфери управління та сфери управління МКІП, працівниками сфери культури, кінематографії, телебачення і радіомовлення, відновлення та збереження національної пам’яті, релігії та захисту прав національних меншин, міжнаціональних відносин, мистецтв, охорони культурної спадщини

 1. Згідно з пунктами 1, 3 та 16 частини першої статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон) володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники, державні службовці, посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності. Відповідно до частини першої статті 12 Закону робочою мовою діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова.

Частиною шостою статті 27 Закону визначено, що інтернетпредставництва (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою. Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.

Звертаю також увагу на те, що відповідно до вимог пункту 16 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 р. № 3, наявність української версії веб-сайтів (сторінок) органів влади є обов’язковою, а інформація на офіційних веб-сайтах (веб-порталах) подається українською мовою. З огляду на це, наголошую на необхідності наявності у всіх органів державної влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності веб-сайтів (веб-сторінок) у мережі Інтернет державною мовою.

 1. Відповідно до статті 13 Закону мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування є державна мова. Мовою локальних актів, що регулюють діяльність підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, є державна мова.

Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної і комунальної форм власності беруть до розгляду документи, складені державною мовою, крім випадків, визначених Законом. Відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб до органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності надаються державною мовою, якщо інше не встановлено Законом.

Також звертаю увагу, що відповідно до статті 28 Закону інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною мовою, якщо інше не встановлено Законом.

 1. Відповідно до частин третьої та четвертої статті 27 Закону у роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності використовуються винятково комп’ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою. Під час закупівлі комп’ютерних програм для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності обов’язковою умовою є наявність користувацького інтерфейсу державною мовою.
 2. Відповідно до статті 20 Закону трудові договори в Україні укладаються державною мовою, що не перешкоджає використовувати сторонам трудового договору його переклад.
 3. Відповідно до частини першої статті 29 Закону мовою публічних заходів є державна мова. Публічними заходами є, зокрема, збори, конференції, мітинги, виставки, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші заходи, доступні або відкриті для учасників таких заходів вільно чи за запрошенням, за плату чи безоплатно, постійно, періодично, одноразово або час від часу, що організовуються повністю або частково органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, організаціями, а також суб’єктами господарювання, власниками (засновниками, учасниками, акціонерами) яких є держава або територіальна громада незалежно від частки цієї власності.

            Відповідно до частини першої статті 23 Закону держава забезпечує застосування державної мови у сфері культури. Кіноафіші та вхідні квитки для відвідування кінотеатрів, інших кіновидовищних заходів виконуються державною мовою.

           Відповідно до частини восьмої статті 23 Закону мовою туристичного та екскурсійного обслуговування є державна мова. Туристичне чи екскурсійне обслуговування іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися іншою мовою.

            Відповідно до статті 32 Закону мовою реклами є державна мова.

 1. Додатково звертаю увагу, що з 16 січня 2021 року набирає чинності стаття 30 Закону, яка стосується використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. До зазначеної сфери також відноситься і надання населенню соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Відповідно до норм статті 30 Закону мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи – підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація про товари та послуги на території України надається державною мовою. Виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. Інформація про вироби (товари), роботи чи послуги доводиться до відома споживача в порядку, у спосіб та в обсязі, що визначені Законом України «Про захист прав споживачів». У разі якщо, крім державної, інформація про товари та послуги надається також іншими мовами, обсяг інформації про товари та послуги державною мовою не може бути меншими за обов’язковий обсяг інформації згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про захист прав споживачів».
 2. Відповідно до норм статтей 37 та 38 Закону мовою листування юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форм власності в Україні є державна мова. На звернення, викладені державною мовою, юридичні особи, зареєстровані в Україні, надають відповідь державною мовою.

Управління культури Київської ОДА

09.11.2020

23.09.2020

13.07.2020

У Держкомтелерадіо України до 10 серпня 2020 року триває прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.

Премія у розмірі 20 тисяч гривень присуджується щороку авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висування на здобуття Премії. Можуть бути висунуті роботи як окремих авторів, так і творчих колективів у складі не більше п’яти осіб.

На здобуття Премії до 10 серпня 2020 року подаються:

клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора;

примірник твору на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення (примірники друкованих засобів масової інформації, телепередачі та радіопрограми на компакт-дисках у форматі DVD);

копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу).

Адреса для подання творчих робіт: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Державний комітет телебачення і радіомовлення України (з поміткою «на здобуття Премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики»).

Клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора (у форматі word), а також електронну версію твору прохання надсилати Держкомтелерадіо на електронну адресу iv@comin.gov.ua

З Положенням про Премію можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо (http://comin.kmu.gov.ua) у розділі «Конкурси, премії» (підрозділ «Премії»).

Телефони для довідок: (044) 279-35-56, (044) 278-86-96.

05.06.2020

Міжнародний музичний табір

Шановні бібліотекарі Київщини, КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей» запрошує Вас прийняти участь у двох літніх проєктах від команди Євроквіз.

Міжнародний музичний табір проводитиме два літніх проекти: 22-27 червня та 20-25 липня з відповідними он-лайн концертами 22 та 23 серпня!

Реєстрація на перший проєкт до 14 червня та на другий до 12 липня.

Мінімальний вік учасників – повних 13 років. Кожному учаснику необхідно – гарний Інтернет зв’язок, смартфон, планшет чи комп’ютер та навушники. Ноти будуть вислані кожному учаснику, хто заповнив цю форму.

«Міжнародний музичний табір» працює в України та Румунії уже майже 20 років, створюючи унікальні інклюзивні програми, в яких діти вчаться не тільки музиці, але й тому, як працювати в команді, досягати поставлених цілей і вірити у свої сили. Розвиваючи дітей у підлітковому віці, команда цієї організації вірить, що вони виростуть відповідальними і активними громадянами своєї країни.

До участі у музичних програмах заохочують усіх дітей, навіть тих, які ніколи не вчилися грати і співати, дітей з особливими потребами та із соціальних систем. Є навіть унікальний досвід проведення хору «білих рукавичок» для дітей з вадами зору і слуху. Після 1 тижня занять школярі виступають на сцені свого міста у супроводі професійного симфонічного оркестру і презентують концерт на найвищому рівні. Це стає можливим завдяки тому, що основна філософія «Міжнародного музичного табору» у тому, що усі діти – талановиті.

Деталі про табір, можна знайти за посиланням: https://euroquiz.org.ua/network-eu/blogs/view/1550

Реєстрація для участі у таборі: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFVegGqNiY7Zs8th1uTaArRpkQGWUvGp8AhXHgUa3HCnpCIQ/viewform

Ім’я та Прізвище учасника пишіть англійською мовою.

Із питаннями звертайтеся на email: connie@musiccampinternational.org

Управління культури, національностей та релігій КОДА

02.06.2020

11 червня 2020 року з 12:00 до 14:30 відбудеться онлайн презентації результатів проєкту «Децентралізація та реформа культурних послуг»

Проєкт реалізується громадською організацією «Товариство дослідників України» за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України, фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (8БС) та у тісній співпраці з Всеукраїнською асоціацією об’єднаних територіальних громад.

Мета проєкту – редизайн системи надання якісних та доступних культурних послуг на рівні громади (на прикладі ОТГ Житомирської, Полтавської, Чернівецької та Херсонської областей).

Попередня тематика виступів експертів в рамках презентації результатів проєкту:

 • децентралізація та культура: чи є поступ у розвитку реформи?

результати всеукраїнського опитування щодо окремих аспектів культурних практик і культурної інфраструктури України;

 • як покращити якість та доступ до культурних послуг в ОТГ: оцінка та рекомендації службовців та жителів громад;
 • як підвищити ефективність роботи закладів культури в громадах?
 • презентація посібника кращих культурних практик та шоу-кейсів.

Програма презентації також передбачатиме сесію «питання – відповіді» в обговоренні презентованих спікерами результатів проєкту.

Медіа-підтримка (онлайн трансляція) заходу буде забезпечена Українським кризовим медіа-центром.

Просимо долучитися до перегляду вищезазначеного проєкту 11 червня 2020 року о 12.00 за посиланням https://uacrisis.org/uk/.

09.04.2020

Указ Президента України 26 лютого 2020 року № 58/2020 встановив День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»

З метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей установити в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначати щороку 26 лютого.

Щороку необхідно забезпечувати розроблення за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства і затвердження планів заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та реалізовувати на місцях.

Київщина – одна з найбільш багатонаціональних областей України, де на її території проживають представники більше 120 національностей з притаманною етнокультурою та релігією, усталеними звичаями та обрядами, у т.ч кримські татари та вимушено переміщені особи з АР Крим.

Управління культури, національностей та релігій КОДА

08.04.2020

Онлайн Конкурс дитячого малюнка «Світле свято Великодня!»

Шановні учні навчальних закладів, які проживають на території міста Вишгорода та Вишгородського району з 1 по 11 клас

Запрошуємо вас взяти участь в он-лайн конкурсі дитячого малюнка «Світле свято Великодня!»

Для цього вам необхідно намалювати малюнок за темою конкурсу, сфотографувати його і фото надіслати на електронну пошту ВІКЗ vimus@ukr.net телеграм, вайбер: +38063 681 85 56; – месенджер фб-сторінки «Новини Вишгородського заповідника».

Усі бажаючі можуть подати необмежену кількість робіт!
На зворотному боці конкурсної роботи ви повинні вказати назву малюнка, своє прізвище та ім’я, клас, школу, телефон батьків.
Роботи на конкурс можна подавати з 7.04.20 по 17.04. 20 р.
Чекаємо на ваші великодні малюнки!
Положення конкурсу – https://vikz.org.ua/konkursy.html

Управління культури, національностей та релігій КОДА

02.04.2020

Міністерство культури, молоді та спорту України  оголошує про початок прийому заявок на участь у тренінговій програмі «Академія культурного лідера» 2020-2021 від ОТГ Київської області!

Метою Програми є допомога ОТГ у створенні спроможних та ефективних команд, які набудуть необхідних знань та практичних навичок для вирішення конкретних суспільно важливих проблем своєї громади через культурно-мистецькі проєкти.

Тривалість курсу Програми – червень 2020 – червень 2021 років; до участі буде відібрано 50 команд з ОТГ усіх областей країни.

Форма заявки на участь у Програмі та детальна інформація про умови Програми (теми навчальних модулів, розклад занять, вимоги до профілів учасників тощо) додаються.

Заявки на участь у Програмі прийматимуться до 18.00  20 травня 2020 року виключно в електронній формі на електронну CLA2020@ukr.net

МАТЕРІАЛИ: Заявка на участь та Програма

12.03.2020

В КЗ КОР «Ржищівський археолого-краєзнавчий музей» пройде Обласна науково-краєзнавча конференція  «Душа належить людству та епохам»

До відзначення 90 річчя від дня народження Ліни Костенко, що народилася в м. Ржищів, з метою вшанування української письменниці сучасності, збереження духовної спадщини українського народу, поваги до історичного минулого Ржищева та Київщини,  розвитку культури в регіоні, КЗ КОР «Ржищівський археолого-краєзнавчий музей» проводить ряд заходів, серед яких Обласна науково-краєзнавча конференція  «Душа належить людству та епохам», що відбудеться  19 березня 2020 року.

В програмі конференції:

Відкриття виставки картин київського художника Андрія Коноваленка «Місця щасливих людей».

Презентація наукових праць наукових співробітників музеїв, освітян, працівників бібліотек Київської області та міста  Києва.

Виконання віршів, пісень на слова Ліни Костенко.

Літературно-музична вистава «Маруся Чурай» за однойменним романом Л. Костенко (у виконанні аматорів театральної музейної студії).

Адреса музею м. Ржищів вул. Адмірала Петренка,4.

Початок роботи конференції о 09.45.

Початок пленарного засідання об 11.00.

Повідомляти про участь в роботі конференції за телефоном: (045) 73 2-17-98 (контактна особа Гудзій Ольга Василівна) або листом  надіславши його на  електронну пошту: RAKM@ukr.net

КЗ КОР «Ржищівський археолого-краєзнавчий музей» працює у штатному режимі, враховуючи розпорядження Київської ОДА від 12 березня 2020 року № 138 «Про запобігання поширенню на території Київської області коронавірусу COVID-19» заплановане зібрання не перевищуватиме кількості 50 осіб.

12.03.2020

Всеукраїнське об’єднання «Ліга діячів культури України» запрошує представників Київщини на Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Гранд-талант – 2020»

23 травня 2020 року в м. Кам’янське Дніпропетровської області на базі Кам’янського музичного коледжу відбудеться Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Гранд-талант – 2020» засновником якого є Ліга діячів культури України.

Участь у заході візьмуть учасники з усіх регіонів України. Цей захід покликаний на популяризацію національного культурного продукту та підтримку розвитку дитячої творчості.

Проведення заходу відбуватиметься за підтримки Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського, Кам’янської міської ради, вищих навчальних закладів мистецької освіти, національних телекомпаній та ЗМІ.

До складу журі фестивалю-к

онкурсу увійшли визначні українські культурні діячі, викладачі та керівники мистецьких ВНЗ, а головою журі є двічі міністр культури України, народна артистка України Лариса Хоролець.

Запрошуються творчі колективи, окремі виконавці, творча учнівська та студентська молодь, засоби масової інформації долучитися до проведення фестивалю -конкурсу та делегувати конкурсантів і представників на участь у фестивалі-конкурсі від Київської області.

Консультації щодо участі у фестивалі-конкурсі можна отримати за телефонами:

097-13-16-917, 097-11-00-543

11.03.2020

Творчу Київщину запрошено до участі у І відкритому міському фестивалі бандурного мистецтва «Cherkasy Bandura Music Fest»

15-17 травня 2020 року у місті Черкаси заплановано провести І відкритий міський фестиваль бандурного мистецтва «Cherkasy Bandura Music Fest», заходами якого передбачено концертні виступи творчих колективів та окремих виконавців на різноманітних локаціях, центральних площах міста, концертних залах, участь у виставках-ярмарках, екскурсіях, семінарах тощо.

Фестиваль проводиться з метою сприяння національно-патріотичному розвитку громади, пропаганди бандурного мистецтва, привернення уваги громадськості до бандурного виконавства, популяризації бандури як національного інструменту.

У програмі Фестивалю передбачена участь професійних та аматорських колективів, окремих виконавців бандурного мистецтва як Черкаської області, так і всієї України.

До участі запрошуються учасники колективів, ансамблів, тріо, окремі виконавці, які працюють, навчаються за напрямком «Бандура» в закладах культури, мистецьких школах, вищих мистецьких навчальних закладах Київської області.

Твори обов’язкові для виконання: «Бандуристе, орле сизий», «Ой, у лузі червона калина».

Детальна інформація та вирішення робочих питань та ознайомлення з Положенням за тел.: (0472) 36-00-06, (0472) 37-22-82, 0671413809, 0973339362, 0679173960.

04.03.2020

На виконання доручення прем’єр-міністра України Гончарука О.В. від 02 березня 2020 року № 8438/1/1-20 до листа Служби безпеки України від 24 лютого  2020 року № 99/76 Київська обласна державна адміністрація повідомляє.

Згідно з оперативною інформацією про поширення коронавірусної інфекції COVID-19, розміщеної на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України (https://moz.gov.ua), у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків зараження, з них за межами Китаю – 2098, в країнах Європи – 201.

У зв’язку із цим, урядами країн вживаються заходи із запобігання поширенню епідемії, наприклад, в Італійській Республіці в десятках міст оголошено карантин, скасовано освітні, спортивні, туристичні, розважальні та інші заходи.
Заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом 2019-nCoV, запроваджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2020 року № 93-р.

Зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та з метою мінімізації ризиків поширення вірусу, Управління культури, національностей та релігій Київської ОДА звертається з проханням тимчасово обмежити проведення масових заходів в Київській області.

22.01.2020

Міжнародні гуманітарні поїздки ВМГО «Серце до серця» у 2020 році

За ініціативи ВМГО «Серце до серця» та підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України  заплановано низку міжнародних поїздок країнами Європи.

З метою ознайомлення з міжнародним досвідом у сферах культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики, обговорення перспективи реалізації спільних культурно-освітніх проектів, розвитку міжнародного волонтерського руху, у 2020 році заплановано ряд міжнародних заходів, у тому числі за участю представників закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики, громадськості, зокрема:

з 23 квітня до 01 травня 2020 року міжнародна культурно – просвітницька поїздка «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, вартість 730 євро;

з 02 до 17 травня 2020 року міжнародна культурно-освітня поїздка «Південно-європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики» до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Монако, Італії та Словенії, вартість 1150 євро;

з 08 до 16 червня 2020 року міжнародна культурно-освітня поїздка «Співпраця у сферах культури, охорони здоров’я й освіти» до Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії, Сербії й Угорщини, вартість 580 євро;

з 09 до 18 серпня 2020 року культурно-освітня поїздка з організацією міжнародного семінару «Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров’я та соціальної політики» з відвідуван­ням Польщі, Швеції, Норвегії та Данії, вартість 790 євро.

Взяти участь у міжнародних заходах запрошуються представники районних, міських, державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництво та працівники закладів культури, освіти, охорони здоров’я, громадських організацій, гуманітарної та соціальної сфер й інші зацікавлені спеціалісти.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників заходів.

За підсумками поїздок/семінарів учасникам видається сертифікат міжнародного зразка із зазначенням академічних годин.

Для участі у поїздках необхідно мати закордонний біометричний паспорт. Кількість місць обмежена.

Додаткова інформація та попередня реєстрація відбуватиметься за тел.: (044) 501-01-15, (063) 737-40-47, (067) 407-77-98, (050) 447-49-68, (093) 214-64-17.

Управління культури, національностей та релігій
Київської обласної державної адміністрації

23.12.2019

Запрошуються творчі колективи та окремі виконавці Київщини до участі у Національному Сорочинському ярмарку – 2020

Національний Сорочинський ярмарок та Фестиваль народної творчості «ЯРМАРИНКА» – це самобутнє джерело традиційної української культури і мистецтва, яке протягом століть утвердилось і увійшло в історію як головна культурно-мистецька подія, що проводиться традиційно один раз на рік у серпні, на ярмарковій площі в 16,2 га.

Формат Фестивалю щороку збільшується і удосконалюється, велика увага приділяється фестивалю гумору «Сміємося разом з Гоголем», фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА», фестивалю обрядового дійства «Українське весілля», які є складовими частинами Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

Запрошуються творчі мистецькі колективи та окремих виконавців Київщини долучитися до участі у Всеукраїнському фестивалі народної творчості “ЯРМАРИНКА», який відбудеться з 18 по 23 серпня 2020 року у  с. Великі Сорочинці, Миргородського району, Полтавської області, в рамках Національного Сорочинського ярмарку – 2020 та мають можливість отримати Сертифікати учасників, які надають право на безоплатну участь у заході.

Прийом заявок розпочнеться з 28 квітня 2020 року.

З положенням Фестивалю і умовами участі можна ознайомитись на офіційному сайті Національного Сорочинського ярмарку  – www.yarmarok.in.ua.

Управління культури, національностей та релігій КОДА

18.11.2019

Культурно-освітня поїздка до

Польщі, Швеції, Норвегії та Данії

 З метою ознайомлення з міжнародним досвідом у сферах культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної, молодіжної політики, обговорення перспективи реалізації спільних культурно-освітніх проектів з 09 по 18 серпня 2020 року відбудеться культурно-освітня поїздка з організацією міжнародного семінару «Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров’я та соціальної політики» з відвідуванням Польщі, Швеції, Норвегії та Данії.

Взяти участь у міжнародному семінарі запрошуються представники районних, міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, співробітники закладів культури, освіти, охорони здоров’я, громадських організацій, гуманітарної та соціальної сфер й інші зацікавлені спеціалісти.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників семінару. За підсумками семінару видається сертифікат міжнародного зразка. Для участі у поїздці необхідно мати закордонний біометричний паспорт. Кількість місць обмежена.

Додаткова інформація та попередня реєстрація відбуватиметься за тел.: 044) 501-01-15, (063) 147-43-10, (067) 407-77-98, (063) 737-40-47,     (050) 447-49-68, (093) 214-64-17.

23.10.2019

Туристична майстерня Миколаївщини

відбудеться 14-15 листопада 2019 року в м. Миколаїв

Туристична майстерня Миколаївщини проводиться з метою популяризації туристичних можливостей регіонів та міст України, активізації розвитку внутрішнього туризму, обміну досвідом у створенні та презентації кращих туристичних продуктів і проектів.

До участі у заході запрошуються представники структурних підрозділів з питань туризму державних адміністрацій та міських рад, керівники обласних та місцевих туристичних інформаційних центрів, суб’єкти туристичної діяльності, громадські активісти, які працюють у сфері розвитку туризму.

Про участь у Туристичній майстерні Миколаївщини просимо повідомити управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації до 05 листопада 2019 року, вказавши прізвище, ім’я, по батькові, посаду, контактні телефони та адресу електронної скриньки учасника та тему виступу.

Контактна особа: Волчецький Руслан Володимирович, заступник начальника відділу з питань молоді та туризму управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації, e-mail: tourism@mk.gov.ua, телефон/факс: +380 96 8350328, +380 512 372332.

22.10.2019

Продюсерський центр «АМПЛУА» за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України, Управління культури, національностей та релігій Київської обласної держадміністрації та Національної спілки театральних діячів України представляє VІІ-й Міжнародний фестиваль драматургії та витончених мистецтв «А М П Л У А»

Програма фестивалю

17.10.2019

На запрошення Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця»  інформуємо мешканців Київщини  про міжнародну поїздку «Європейська співдружність», яка відбудеться 23 квітня – 01 травня 2019 року з відвідуванням Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксенбургу.

Взяти участь у зазначеній поїздці запрошуються представники районних, міських, адміністрацій, місцевого самоврядування, ОТГ Київської області, представники закладів культури, освіти, соціально-гуманітарної сфери, служб у справах дітей, громадських організацій, інші зацікавлені особи тощо.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки.

За підсумками участі у поїздці та семінарі видаються сертифікати міжнародного зразка.

Для участі необхідно мати закордонний біометричний паспорт.

Додаткова інформація та реєстрація учасників за телефонами: 044-501-01-15, 063-737-40-47, 067-407-77-98, 063-147-43-10, 050-447-49-68, 093-214-64-17.

Орієнтовний план міжнародної культурно-просвітницької поїздки «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу 23 квітня – 01 травня 2020 року

27.09.2019

28 вересня 2019 року на базі  Національного історико-культурного заповідник «Переяслав» (Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини) відбудеться Всеукраїнський фестиваль майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок».

25.09.2019

З метою гідного відзначення Дня захисника України в 2019 році в Київській області пропонуємо долучитися до реалізації патріотичного проекту «КІНО, ЩО НАБЛИЖАЄ ПЕРЕМОГУ»

 Автори національних фільмів Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська представників Київської області запросили до перегляду кінопоказів 5 фільмів «ПОЗИВНИЙ ЗЕНІТ» та фільма «ВОЇНИ ДУХУ», в кінотеатрах мережі  КП «Київкінофільм», які  надихають та схиляють молодь, юнацтво та дітей до фізичного розвитку, свідомого ставлення до подій в країні, духовного зростання та  сімейні цінності і дружбу.

Замовляти зручний час та дату організованого перегляду фільмів за мінімальною ціною  цільовою аудиторією з Київщини, потрібно у директорів та адміністраторів кінотеатрів мережі   КП «Київкінофільм»:

«Лейпциг» – Олена Алексанова + 380503865699;

«Ліра» – Ірина Плехова +380985585112 (середа вихідний день);

«Дніпро» – Жанна Василенко +380663447269;

«Факел» – Лариса Сацюк +0954250154, +380503008061;

«Флоренція» – Інна Іосіфова +380972922530, +380939985878; Юрій Зубенко +380675079781,+380445158209

«ім. Т.Г. Шевченко» – Наталія Яковенко +380675280032.

Автори національних фільмів: Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська; тел.: +380672301340; e-mail: ukrannatan@gmail.com

Трейлер фільму «ВОЇНИ ДУХУ»:

https://www.youtube.com/watch?v=NKH3lK2jrYY

Трейлер 5 фільмів «ПОЗИВНИЙ ЗЕНІТ»:

https://www.youtube.com/watch?v=8ozigjjtS2o

16.09.2019

Представників  Київщини запрошено на X Всеукраїнський козацький фестиваль «ПОКРОВА НА ХОРТИЦІ», який пройде на Запоріжжі!

З метою подальшого розвитку національної культури, популяризації традицій українського козацтва в сучасному інтерактивному просторі 12-14 жовтня 2019 року на Запоріжжі відбудеться X Всеукраїнський козацький фестиваль «ПОКРОВА НА ХОРТИЦІ».

Департамент культури і туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації запрошує аматорські творчі колективи (до 20 осіб) Київської області взяти участь у гала-концерті фестивалю 14 жовтня з 11.00 до 16.00 години па території Національного заповідника «Хортиця».

Для участі у концертній програмі необхідно заповнити заявку (форма заявки додасться), до виконання рекомендуються 2 твори (бажано козацької1 тематики) або тематичні хореографічні постановки.

Заявки з поміткою «Покрова на Хортиці» приймаються до 30 вересня 2019 року на електронну адресу обласного методичного центру культури і мистецтва: ocnt@i.ua.

Організатори фестивалю здійснюють супровід учасників фестивалю та надають допомогу з питань поселення та харчування (при потребі).

Витрати колективу здійснюються за рахунок організації, що направляє.

У разі зацікавленості щодо участі представників Київщини, просимо звертатися безпосередньо  до організаторів заходу за телефонами:(061) 263-81-56, 067-902-26-26,  099-458-04-15 (Златова Олена Борисівна); 097-816-89-32, 099-088-48-57 (Рушинець Алла Василівна).

11.09.2019

Оголошення

про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29.05.2019 р. № 305 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки», здійснює пошук виконавця експертної грошової оцінки земельної ділянки.

мета – провести експертну грошову оцінку земельної ділянки для подальшого її продажу.

дані про земельну ділянку:

місце розташування: Шпилівська сільська рада Іванківського району Київської області

розмір: 0,2400 га (кадастровий номером 3222086800:02:001:0041)

цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

вимоги: досвід роботи суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель; виконання робіт на умовах оплати по факту виконання.

строк подання конкурсної документації: до 25.09.2019

електронна адреса, за якою подаються документи: oblarchitektura@ukr.net (з позначкою «ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ»)

перелік документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців

лист-пропозицію із зазначенням вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, та строку їх виконання;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

копії кваліфікаційних документів оцінювача(ів) претендента, якого(их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

02.09.2019

ВМГО «Серце до серця» за сприяння Міністерства культури України запрошує представників Київщини до участі у міжнародній поїздці «Південноєвропейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики» з відвідуванням Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Монако, Італії та Словенії, яка відбудеться з 02 по 17 травня 2020 року.

Взяти участь у зазначеній поїздці запрошуються представники районних, міських, адміністрацій, місцевого самоврядування, ОТГ Київської області, представники закладів культури, освіти, соціально-гуманітарної сфери, служб у справах дітей, громадських організацій, інші зацікавлені особи тощо.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки.

За підсумками участі у поїздці та семінарі видаються сертифікати міжнародного зразка.

Для участі необхідно мати закордонний біометричний паспорт.

Додаткова інформація та реєстрація учасників за телефонами: 044-400-43-01, 063-737-40-47, 067-407-77-98, 063-147-43-10, 050-447-49-68,          093-214-64-17.

20.08.2019

Представники Київської області запрошуються до Запорізької області на І відкритий фестиваль «Легенди степу»

З метою збереження, відродження та популяризації багатовікової культурної спадщини та культурного надбання народів Приазовських степів, підвищення їх значення в суспільстві, сприяння збереженню історичної пам’яті та виховання духовного світогляду 07 вересня 2019 року о 14.00, на горі Оба-Таш, поблизу с. Салтичія, Чернігівського району, Запорізької області відбудеться І відкритий фестиваль «Легенди степу».

До участі у фестивалі запрошуються представники Київської області: реконструктори різних історичних епох степової України від прадавніх часів до сучасності, етногурти, фольклорні, музичні, хореографічні, театральні колективи, ковалі, ткачі, гончарі, вишивальниці, майстри по дереву, майстри старовинних музичних інструментів та іграшок, представники інших традиційних ремесел, мольфари, знахарі, відуни, чаклуни, езотерики, хіроманти, а також всі бажаючі, хто цікавиться історією, пропагує активну форму дозвілля та прагне гарно провести час.

Витрати на відрядження учасників фестивалю та супроводжуючих осіб забезпечують учасники.

З Положенням про І відкритий фестиваль «Легенди степу» можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області (режим доступу: https://chegromada.gov.ua/news/1565856648/).

У разі зацікавленості щодо участі, звертатися безпосередньо до організаторів заходу  за телефонами : 06140-9-18-20; 095-742-94-10; 068-391-32-27.

19.08.2019

ГО «Відкрий світ молоді» запрошує представників Київщини долучитися до проведення семінару – тренінгу «Соціальне партнерство як ефективна форма соціальної взаємодії» в рамках культурно-освітньої поїздки країнами Європи

03 жовтня 2019 року в рамках культурно-освітньої поїздки до Угорщини, Сербії, Хорватії відбудеться семінар-тренінг «Соціальне партнерство як ефективна форма соціальної взаємодії» (програма в додатку).

Метою семінару є розгляд ефективних моделей соціального партнерства як нової форми партнерської соціальної взаємодії, його цілей і завдань на сучасному етапі розвитку суспільства, сучасних методів розбудови партнерських стосунків державних органів влади, місцевого самоврядування, соціально-відповідального бізнесу, інститутів громадського суспільства для надання соціальних послуг.

До участі у семінарі запрошуються представники районних, міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, освіти, культури, молодіжної політики, охорони здоров’я, навчальних закладів, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, інші зацікавлені особи.

Витрати на проїзд, проживання та харчування передбачаються за рахунок учасників семінару.

У разі зацікавленості щодо участі, звертатися безпосередньо до організаторів заходу за телефонами: 097-718-17-67, 067-449-13-41, 050-334-40-92,050-311-32-80

Оголошення

про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29.05.2019 р. № 305 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки», здійснює пошук виконавця експертної грошової оцінки земельної ділянки.

мета – провести експертну грошову оцінку земельної ділянки для подальшого її продажу.

дані про земельну ділянку:

місце розташування: Шпилівська сільська рада Іванківського району Київської області

розмір: 0,2400 га (кадастровий номером 3222086800:02:001:0041)

цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

вимоги: досвід роботи суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель; виконання робіт на умовах оплати по факту виконання.

строк подання конкурсної документації: до 30.08.2019

електронна адреса, за якою подаються документи: oblarchitektura@ukr.net (з позначкою «ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ»)

перелік документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців

лист-пропозицію із зазначенням вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, та строку їх виконання;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

копії кваліфікаційних документів оцінювача(ів) претендента, якого(их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

17 серпня відбудеться I Міжнародний фестиваль «ГречкаFest»

З метою популяризації найкращих традицій українців, на території Національного музею народної архітектури та побуту України 17 серпня 2019 року о 13:00 відбудеться I Міжнародний фестиваль «ГречкаFest».

«ГречкаFest» – це захід для тих, хто любить гречку та гречаний мед, веде здоровий спосіб життя, дбає про збереження історії та культури, природніх екосистем. Гречка є одним з традиційних продуктів харчування українців і вважається «Королевою круп».

У програмі фестивалю: історичні екскурси, майстер-класи, конкурси, тренінги професійні та психологічні; дегустація місцевих кулінарних шедеврів улюблених страв з гречки; танці; окремі заходи для молоді та дітей; концертна програма.

Національний музей народної архітектури та побуту України, Міжнародна асоціація наукових установ виробників гречки, ГО «Об’єднання аграріїв України» звертаються до представників Київщини із пропозицією долучитися до вищезазначеного заходу.

У разі зацікавленості щодо участі, звертатися безпосередньо до організаторів I Міжнародного фестивалю «ГречкаFest» м. Київ, с. Пирогів: т. 044 594 58 23, 050 404-15-16.

07.08.2019

Запрошуються творчі колективи та окремі виконавці Київщини до участі під час проведення Всеукраїнського фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА», який відбудеться з 20 по 25 серпня у с. Великі Сорочинці, Миргородського району, Полтавської області, в рамках Національного Сорочинського ярмарку – 2019

Національний Сорочинський ярмарок та Фестиваль народної творчості «ЯРМАРИНКА» – це самобутнє джерело традиційної української культури і мистецтва, яке протягом століть утвердилось і увійшло в історію як головна культурно-мистецька подія, що проводиться традиційно один раз на рік у серпні, на ярмарковій площі в 16,2 га.

Формат Фестивалю щороку збільшується і удосконалюється, велика увага приділяється фестивалю гумору «Сміємося разом з Гоголем», фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА», фестивалю обрядового дійства «Українське весілля», які є складовими частинами Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

Запрошуються до участі творчі мистецькі колективи та окремі виконавці Київщини.

З положенням Фестивалю і умовами участі можна ознайомитись на офіційному сайті Національного Сорочинського ярмарку  – www.yarmarok.in.ua.

07.08.2019

Представники Київщини запрошуються на

багатожанровий фестиваль

«Festparty у селянській хаті!»

14 вересня 2019 року в смт Покровське, Покровського району Дніпропетровської області відбудеться багатожанровий фестиваль  «Fest-party у селянській хаті!»

Місія фестивалю:

– популяризація унікальності місцевих культур, які утворилися внаслідок поєднання української культури з культурами різних національностей;

– збереження культурної нематеріальної спадщини;

– активізація внутрішнього туризму і приваблення туристичних потоків до Покровської селищної об’єднаної територіальної громади.

В рамках фестивалю відбудуться конкурси на різних локаціях.

Мистецька локація:

вокальне мистецтво (хорове мистецтво; вокальні ансамблі; малі форми).

До виступу учасники готують 1 номер сучасної вокальної композиції тривалістю не більше 5 хвилин з елементами української  та різних культур етнічних народів, що проживають на території України.

хореографія: (хореографічні колективи; хореографічні малі форми).

До виступу учасники готують 1 номер сучасної хореографічної композиції тривалістю не більше 7 хвилин з елементами української  та різних культур етнічних народів, що проживають на території України.

Інструментальна локація

До виступу учасники готують 1 інструментальну композицію, тривалістю до 7 хвилин, в якій є поєднання елементів української та різних культур етнічних народів, які проживають на території України.

Локація художнього читання

До виступу учасники готують 1 твір (проза або поезія) авторів різних національностей українською мовою.

 Виставково-розважальна локація

Учасники готують презентаційні площадки (не більше 5 метрів) з представленням  виробів майстрів народного, декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, які відображають самобутність, унікальність, етнічність та сучасність громади та презентацію про себе тривалістю до 5 хвилин, зміст якої  розкриває поєднання елементів української та різних культур етнічних народів, які проживають на території України.

З метою залучення представників Київщини звертатися за тел.: 050 623 46 58, 099 25 80 665 ; e-mail: pokrov.otg@gmail.com або info@pokr.otg.dp.gov.ua

Онлайн – заявку можна знайти за посиланням: https://bit.ly/2YLHE8f.

Заявки приймаються до 14.08.2019 року

ФОРМА ЗАЯВКИ

31.07.2019

За ініціативи ГО «Серце до серця» та сприяння  Міністерства культури України запрошуються представники Київщини до участі у міжнародній поїздці «Європейські цінності й орієнтири у системах освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики», яка відбудеться з 08 по 18 жовтня 2019 року з відвідуванням Чехії, Німеччини, Франції. Австрії та Словаччини.

Взяти участь у зазначеній поїздці запрошуються представники районних, міських, адміністрацій, місцевого самоврядування, ОТГ Київської області, представники закладів культури, освіти, соціально-гуманітарної сфери, служб у справах дітей, громадських організацій, інші зацікавлені особи тощо.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки.

За підсумками участі у поїздці та семінарі видаються сертифікати міжнародного зразка.

Для участі необхідно мати закордонний біометричний паспорт.

Додаткова інформація та реєстрація учасників за телефонами:             (044) 501-01-15, 0674077798, 0637374047, 0504474968,0932146417.

27 липня 2019 року відбудеться Всеукраїнський фестиваль-показ етнічного та стилізованого одягу «Аристократична Україна»

З метою відродження національних традицій України, укріплення патріотизму та розвитку культурної дипломатії між етносами й національними меншинами, які вважають своєю батьківщиною Україну, та представниками народів, що проживають на території України, 27 липня 2019 року з 12:00 на території історико-культурного комплексу «Замок-музей Радомисль» відбудеться Всеукраїнський фестиваль-показ етнічного та стилізованого одягу «Аристократична Україна».

Етнофешншоу пройде вже вчетверте і сприятиме пізнанню етнографічної та культурної спадщини і досягнень регіонів України, популяризації етнічного одягу у молодіжному середовищі. Під час фестивалю відбуватиметься також і ярмарок-продаж робіт українських дизайнерів та народних майстринь.

Участь у фестивалі та представлення власних виробів на ярмарку – безкоштовна.

Контактна особа від оргкомітету фестивалю: Світлана Пономар, конт. тел. 068 86 70 250, e-mail: events.radozamok@gmail.com.

Оголошення

про прийом заявок і документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами

 Комісія з питань надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам  Київської області оголошує про прийом заявок і документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами.

Комісія приймає документи відповідно до переліку, встановленого пунктом 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106. (із змінами).

Заявки приймаються у період починаючи з дати оприлюднення цього оголошення до 01 листопада 2019 року секретарем комісії за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, к.306. Телефон: 044-234-45-87.

Представників Київщини запрошують на Міжнародний фестиваль «Underhill European Music Festival», який відбудеться 15-16 червня 2019 року в с. Підгір’я, Івано-Франківської області

Фестиваль започаткованою з метою зближення культур Єдиної Європи.

У програмі фестивалю у режимі нон-стоп вдень і вночі працюватимуть З сцени UnderDay, UnderNight та UnderGround, на яких заплановано виступи кращих аматорських та професіональних колективів України та зарубіжжя: Оля Полякова, MOZGI, Dzidzio, Бумбокс, Друга Ріка, СКАЙ, СКРЯБІН, Арсен Мірзоян, Ferry Corsten, James Zabiela, ARTBAT, APHRODITE, Nadav Dagon, Без Обмежень, Іван Navi, Yuko та інші.

Упродовж всіх фестивальних днів відбуватимуться виставки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Головною фішкою кожного дня фестивалю стане незабутнє авіа-шоу від Baltic Bees jet team – Латвійської авіаційної групи вищого пілотажу.

Фестиваль прагне зібрати творчих людей, які вміють побачити, показати і розповісти про Україну, як про державу високого духу і давніх традицій.

Контактна особа щодо вирішення організаційних питань: Іван Ліщук, т. 067 224 36 49.

Держкомтелерадіо України оголошує прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики

Премія у розмірі 20 тис. грн присуджується щороку авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, опубліковані та (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії. Можуть бути висунуті роботи як окремих авторів, так і творчих колективів у складі не більше п’яти осіб.

На здобуття Премії до 10 серпня 2019 року подаються:

клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора;

примірник твору на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення (примірники друкованих засобів масової інформації, телепередачі та радіопрограми на ком пакт-дисках у форматі DVD);

копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу).

Адреса для подання творчих робіт: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Державний комітет телебачення і радіомовлення України (з поміткою «на здобуття Премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики»).

Клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора (у форматі word), а також електронну версію твору прохання надсилати Держкомтелерадіо на електронну адресу: iv@comin.gov.ua

З Положенням про Премію можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо (http://comin.kmu.gov.ua) у розділі «Конкурси, премії» (підрозділ «Премії»).

Телефони для довідок: (044) 279-35-56, (044) 278-86-96.

Представників Київщини запрошуються до участі у міжнародному семінарі «Європейські цінності та компетентності у роботі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: формування, впровадження і моніторинг», який  відбудеться з 15 по 19 вересня 2019 року з відвідуванням Польщі, Литви та Латвії

Взяти участь у міжнародному семінарі запрошуються представники районних, міських адміністрацій, органів місцевого самоврядування, співробітники закладів культури, освіти, охорони здоров’я, у справах молоді та спорту, соціально-гуманітарної сфери, служб у справах дітей, громадських організацій, інші зацікавлені спеціалісти тощо.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників семінару. За підсумками семінару видаються сертифікати міжнародного зразка у кількості 120 академічних годин.

Додаткова інформація та реєстрація за телефонами: (044) 400-43-01, (063) 737-40-47, (067) 407-77-98, (097) 908-52-28, (050) 447-49-68, (093) 214-64-17.

Орієнтовна програма міжнародної поїздки «Європейські цінності та компетентності у роботі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: формування, впровадження і моніторинг», з 15 по 19 вересня 2019 року з відвідуванням Польщі, Литви та Латвії

VI Міжнародний фестиваль «Музика Шопена просто неба»

Цього року вже вшосте в Україні пройде Міжнародний фестиваль «Музика Шопена просто неба».

Планована дата проведення фестивалю – 22-23 червня 2019 року.

Місце проведення – Історико-культурний комплекс «Замок-музей Радомисль».

Фестиваль відбувається за підтримки компанії «In-Jazz» – офіційного представника Yamaha в Україні, громадської платформи «Люди допомагають людям» та за участі піаністів – лауреатів міжнародних конкурсів.

Запрошуємо обдарованих дітей Київщини долучатися до участі. Подати заявку на участь у VI Міжнародному фестивалі «Музика Шопена просто неба» можна до 1 червня 2019 року.

Участь у Фестивалі для дітей безкоштовна. Організатори заходу не покривають транспортні витрати.

Контактна особа – Пономар Світлана, тел.: (068) 867-02-50.

Заявка на участь у Фестивалі

УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Запрошує на Родинне свято Людяності «Моя Українська земля та люди на ній», яке відбудеться в м. Київ 10-12 травня 2019 року

Родинне свято Людяності «Моя Українська земля та люди на ній» присвячене Міжнародному дню матерів та оголошеному Радою церков Року родин, за підтримку якого висловились Всеукраїнська рада церков, КМУ, Міносвіти, Мінсоцполітики, МОЗ, Міноборони, МЗС, НАНУ, АПНУ, громадські ради та об’єднання, дає можливість продемонструвати значимість досягнень Київської області та готовність креативно реагувати на виклики сучасності.

Запрошуємо представників Київської області 12 травня взяти участь у Родинному святі Людяності «Моя Українська земля і люди на ній»:

– на Хрещатику пройде ярмарок продаж-обмін ідей, речей, продукції;

– в Українському домі відбудуться заходи, які продемонструють креативність досягнень територіальних громад (майстер-класи умільців, звітні концерти мистецьких колективів, мистецькі та художні виставки, шаховий турнір на Кубок матерів, інтелектуальні та настільні ігри тощо).

Управління культури, національностей та релігій

Запрошуються представники Київщини до участі у міжнародному семінарі, обговорення перспективи реалізації спільних міжнародних гуманітарних проектів, а також ознайомлення з культурною спадщиною європейських країн, який пройде  з 25 вересня по  03 жовтня 2019 року під час міжнародної просвітницької поїздки  «Культурно – освітня та соціально-гуманітарна співпраця» до Угорщини, Словенії, Італії та Ватикану

Взяти участь у зазначеній поїздці запрошуються представники районних, міських, адміністрацій, представники закладів культури, освіти, соціально-гуманітарної сфери, органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей, громадських організацій, інші зацікавлені спеціалісти тощо.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки. За підсумками участі у поїздці видаються сертифікати міжнародного зразка.

Додаткова інформація та реєстрація учасників за телефонами:            (044) 501-01-15, 0674077798, 0637374047, 0504474968,0932146417

Орієнтовна програма міжнародної просвітницької поїздки «Культурно-освітня та соціально-гуманітарна співпраця» до Угорщини, Словенії, Італії та Ватикану 25 вересня – 03 жовтня 2019 року

До уваги суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, зареєстрованих у Київській області та м. Києві!

 

Оголошення

про умови проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки  через механізм здешевлення кредитів

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300.

Заявки підприємств приймаються секретарем обласної конкурсної комісії до 27 листопада 2019 року (включно) за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, к.306. Телефон: (044) 234-45-87.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного добору кандидатур до складу регіональної комісії з реабілітації при Київській обласній державній адміністрації від наукових установ, громадських об’єднань

Відповідно до законів України „Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, „Про місцеві державні адміністрації”, Положення про регіональну комісію з реабілітації при Київській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 06.02.2019 № 51, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 березня 2019 року № 117 «Про комісію з добору кандидатур членів регіональної комісії з реабілітації від наукових установ, громадських об’єднань» оголошується конкурс по добору  кандидатур до складу регіональної комісії з реабілітації при Київській обласній державній адміністрації від наукових установ, що здійснюють дослідження у сфері історії України ХХ століття,  громадських об’єднань, що провадять діяльність у сфері дослідження історії України  ХХ століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів.

Відбір кандидатур для включення до складу регіональної комісії з реабілітації від наукових установ, громадських об’єднань здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у конкурсі наукові установи, громадські об’єднання до 06 травня 2019 року подають такі документи:

 1. заява за формою, наведеною у оголошенні;
 2. копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової установи, громадського об’єднання;
 3. копія рішення, прийнятого у порядку, встановленому статутом (положенням) або іншим установчим документом наукової установи, громадського об’єднання, або інший документ, підписаний уповноваженою особою керівного органу наукової установи, громадського об’єднання, із зазначенням кандидатури до складу обласної комісії від наукової установи, громадського об’єднання;
 4. лист довільної форми, у якому зазначається інформація про дослідження у сфері історії України ХХ століття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, які здійснюються (здійснювалися) науковою установою, громадським об’єднанням;
 5. заява довільної форми представника наукової установи, громадського об’єднання про згоду на участь у роботі обласної комісії, у якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), згода на обробку персональних даних.

Громадські об’єднання, наукові установи, які подають документи для участі у доборі кандидатур, забезпечують достовірність поданих документів та наявність згоди відповідних суб’єктів персональних даних на обробку їх персональних даних.

Підставами для відмови у допущенні кандидатур до жеребкування є:

1) подання кандидатури науковою установою, громадським об’єднанням, засновником (засновниками) яких є громадяни або юридичні особи держави-агресора;

2) відсутність документів та інформації, передбачених у оголошенні;

3) наявність або виявлення щодо кандидата обставин, визначених підпунктами 5-7 пункту 3.4 розділу ІІІ  Положення про регіональну комісію;

4) відмова наукової установи, громадського об’єднання або кандидата від такої наукової установи, громадського об’єднання від участі у жеребкуванні;

5) перебування наукової установи, громадського об’єднання у процесі припинення.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів із дня опублікування оголошення
з 15 квітня по 06 травня 2019 року за адресою:

м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, каб. № 335 (управління культури, національностей та релігій культури облдержадміністрації). Відповідальна особа – Карпова Наталія Миколаївна, тел. (044) 286-81-48, e-mail: karpova.koda@ukr.net

Жеребкування відбудеться 13 травня 2019 року за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1,
каб. № 335 (обласна державна адміністрація).

ЗАЯВА наукової установи, громадського об’єднання для участі у доборі кандидатур членів регіональної комісії з реабілітації

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році

 

Відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (далі – Порядок), оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році на території Київської області.

Збір проектів здійснюється до 26 грудня 2019 року.

У регіональному конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – заявники) інвестиційні програми і проекти, які відповідають одній з таких умов (1 з 3-ох тематичних напрямків):

 1. Відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385; Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та Плану заходів з їх реалізації на 2018-2020 роки.
 2. Впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;
 3. Проекти на підтримку добровільно об’єднаних територіальних громад.

Окрім зазначених умов проекти мають відповідати наступним критеріям:

 1. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому порядку проектної документації;
 2. Календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
 3. Співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
 4. Спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 5. Загальна кошторисна вартість проектів будівництва(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5 000 тис грн, а для інших проектів – понад 1 000 тис грн.

Перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, що розробленні на виконання Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та Плану заходів з їх реалізації на 2018-2020 роки:

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу.

1.1.2. Модернізація промислових виробництв на новій технологічній базі, зокрема шляхом створення і розвитку індустріальних та технологічних парків.

1.1.3. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва.

1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики.

1.1.5. Розвиток сфери інтелектуальних послуг, створення ноу-хау центрів за участі київських наукових закладів та інноваційного підприємництва.

1.2.1. Просування потенційних можливостей  периферійних районів.

1.2.2. Підтримка створення виробничих об’єктів та технологічних циклів навколо малих міст.

1.2.3. Сприяння створенню несільськогосподарського підприємництва у периферійних сільських районах.

1.3.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

1.3.2. Стимулювання створення, розвиток та просування місцевих брендів.

1.3.3. Підтримка та стимулювання виробництва  продукції на експорт.

1.4.1. Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму.

1.4.2. Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж.

1.4.3. Створення та просування туристичних брендів.

2.1.1. Формування екологічного світосприйняття у населення.

2.1.2. Покращення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів.

2.1.3. Створення сучасної системи управління твердими побутовими відходами.

2.1.4. Забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від підтоплення.

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя».

2.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді.

2.2.3. Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних питаннях.

2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами.

2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді.

2.3.2. Розвиток системи первинної медицини на сільських територіях.

2.3.3. Модернізація  мережі установ соціального захисту.

2.3.4. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського  спорту.

2.3.5. Включення людей з особливими потребами в активне життя.

2.3.6. Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я людей.

2.3.7.Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей.

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою.

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери.

2.4.3. Розвиток конкурентного середовища на ринку обслуговування житла.

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів.

2.5.2 Розвиток мистецької освіти.

2.5.3. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення.

2.5.4. Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів.

3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення.

3.1.2. Сприяння винесенню та розміщенню київських підприємств у райони області.

3.1.3. Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих продуктів.

3.1.4. Підтримка кооперативного руху на селі.

3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем.

3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для вирішення місцевих проблем, сприяння створенню органів самоорганізації населення, покращення доступу до публічної інформації.

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст.

3.2.4 Поліпшення житлових умов населення.

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації.

та впровадження нових технологічних  можливостей  для ведення містобудівного кадастру.

3.3.1. Введення в господарський обіг земель, придатних для використання.

3.3.2. Створення умов для розвитку фермерства.

3.3.3. Сприяння розвитку нетрадиційних видів бізнесу.

3.3.4. Розвиток транскордонного співробітництва.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсному

відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 1. Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект) та передбачають будівництво, подаються:

зведений кошторисний розрахунок;

звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності:

розрахунок категорії складності об’єкта будівництва.

 1. Для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад, – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», завірені в установленому порядку.
 2. Для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад, – копії рішень про утворення об’єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», завірені в установленому порядку.
 3. Документи, які підтверджують відповідність проектів умовам, визначеним у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195, та у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196.
 4. Форма технічного завдання на інвестиційну програму (проект) регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
 5. Форма інвестиційної програми (проекту) регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Окремо наголошуємо на необхідності врахування проектами, що передбачають здійснення будівельних робіт, урахування потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Крім того, інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Всі документи підписуються заявником та подаються в трьох примірниках у паперовій формі та на адресу електронної пошти: dfrr_koda@ukr.net, з поміткою в темі – Назва проекту.

Одночасно, заявники розміщують інвестиційні програми і проекти у електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

Додаткова інформація про державний фонд регіонального розвитку та його нормативно-правова база розміщена на веб-сайті Мінрегіону (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

Місце прийому документів: м. Київ, вул. Іллєнка, 40, 3 поверх, Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, кабінет 420 (плановий відділ). Контактні особи: Ірина Анатоліївна, Оксана Сергіївна.

Адреса електронної пошти: dfrr_koda@ukr.net.

Телефон для довідок: (044) 206 74 39.

01 травня 2019 року в м. Переяслав-Хмельницький відбудеться Обласний фестиваль хореографічного та вокального мистецтва «Ф’южн»

Організатори: відділ культури і туризму Переяслав-Хмельницької міської ради, за сприяння управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації

Фестиваль проводиться у два блоки:

І блок – вокальне мистецтво
ІІ блок – хореографічне мистецтво.

До участі запрошуються аматорські та професійні ансамблі, студії і театри танцю, вокальні ансамблі, театри пісні, а також дуети та сольні виконавці хореографічного та вокального мистецтва закладів культури, загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів.

Для участі у фестивалі необхідно подати заявку разом з творчою біографією соліста, колективу українською мовою, вказати керівника та підпорядкування.

Подача заявок здійснюється до 25 квітня 2019 року до відділу культури і туризму Переяслав-Хмельницької міської ради (електронна адреса: gurina_viktoria@ukr.net – Вікторія (093) 4737012. Контактні телефони: (04567) 5-53-23, 5-36-08; (093) 369-72-39 – Антоніна.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ПРОЕКТІВ

У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2020 РІК

До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення проектів у сфері молодіжної політики, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2020 році надається підтримка за рахунок бюджетних коштів.

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з 29 березня 2019 року до 31 жовтня 2019 року щоденно, крім суботи та неділі,
з 10:00 год. до 17:00 год., п’ятниця з 10:00 до 16:00 год. за адресою: м. Київ,
пл. Лесі Українки, 1, каб. 534 (5 поверх), тел. (044) 285-58-73.

Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти у сфері молодіжної політики, що подаються для участі у конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році:

 1. Формування громадянської позиції – здійснення заходів, спрямованих на утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.
 2. Здоровий спосіб життя молоді – здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.
 3. Розвиток неформальної освіти – проведення заходів неформальної освіти, спрямованих на набуття молоддю знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти.
 4. Зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).
 5. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб – здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Участь у конкурсі можуть взяти інститути громадянського суспільства (громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи зі статусом юридичної особи, творчі спілки), які мають досвід роботи з молоддю та мають намір реалізувати проект на території Київської області, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу, за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проекту в розмірі не менше як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Наказом управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації від 27.03.2019 № 6 «Про проведення обласного конкурсу з визначення проектів у сфері молодіжної політики, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2020 році надається підтримка за рахунок бюджетних коштів» встановили граничний обсяг фінансування одного проекту, що подається для участі у конкурсі, у сумі до 100 000 гривень (сто тисяч гривень).

Документація має бути підготовлена українською мовою і складатися з:

1) заяви про участь у конкурсі, складеної за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) опису програми (проекту, заходу) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листів-підтверджень органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформації про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвіду виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Форми зазначених документів можна завантажити за посиланням:

https://cutt.ly/qwdgfi

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

– інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

– інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049;

– інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

– інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

– конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

– установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

Контактні особи для отримання консультацій:

Луценко Альона Миколаївна – головний спеціаліст відділу молодіжної політики управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, тел.: (044) 285-58-73,
+38050 868-78-56;

Конкурсна документація, надана до управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде.

До уваги інститутів громадянського суспільства!

При підготовці проектних пропозицій радимо ознайомитися із наступними нормативно-правовими актами:

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року
  № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-п#n176

 • Наказом Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016
  № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16

Оголошення про проведення обласного конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2020 році надається підтримка за рахунок бюджетних коштів

До уваги представників інститутів громадянського суспільства! Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2020 рік

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з 29 березня до 30 вересня 2019 року щоденно, окрім суботи та неділі з 9-00 до 18-00 години, п’ятниця з 9-00 до 17-00 години за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, каб. 542 (5 поверх), тел. (044) 485-58-86.

Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти з національно-патріотичного виховання, що подаються для участі у Конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році:

 1. Військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на допризовну підготовку молоді, підвищення престижу військової служби, підвищення готовності молоді до територіальної оборони, удосконалення системи військово-патріотичного виховання.
 2. Формування ціннісних орієнтирів молоді. Духовно-моральне виховання – здійснення заходів, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів молоді, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення, формування патріотичної свідомості молоді, популяризації української культури, мови і народних традицій
 3. Формування громадянської свідомості молоді – проведення заходів неформальної освіти, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти, свідомості дітей та молоді, формування відповідної системи цінностей, метою яких є виховання відповідального, чесного, порядного, національно орієнтованого громадянина-патріота України
 4. Збереження історичної пам’яті – проведення заходів спрямованих на відновлення й відкриття закритих сторінок історії України та видатних особистостей українського державотворення, відновлення та виховання історичної пам’яті; популяризацію, привернення уваги, відзначенню видатних державних дат, подій пов’язаних зі становленням української державності та виборюванням незалежності

Участь у конкурсі можуть взяти інститути громадянського суспільства (громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи зі статусом юридичної особи, творчі спілки), які мають досвід діяльності у сфері національно-патріотичного виховання та мають намір реалізувати проект на території Київської області, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу, за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проекту в розмірі не менше як 15 відсотків від необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс декілька конкурсних пропозицій.

Наказом управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації від 28.03.2019  № 7  «Про проведення обласного конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2020 році надається підтримка за рахунок бюджетних коштів» встановили граничний обсяг фінансування одного проекту, що подається для участі у Конкурсі, у сумі до 100 000 гривень (сто тисяч гривень 00 копійок).

Документація має бути підготовлена українською мовою і складатися з:

1) заяви про участь у конкурсі, складеною за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі наявності);

2) опис програми та кошторис витрат (оригінал), необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором конкурсу .

Опис проекту, повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання проекту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

(Форми зазначених документів можна завантажити за посиланням: https://cutt.ly/vwddoV )

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

–   конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

–   інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

–  інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку;

–  інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

–   інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

–  установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Контактна особа для отримання консультацій:

Луценко Альона Миколаївна – головний спеціаліст відділу молодіжної політики управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, тел.: (044) 285 58 86 , (050) 868 78 56.

Потєхіна Ольга Володимирівна – головний спеціаліст відділу національно-патріотичного виховання управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, тел.: (044) 285 58 86 , (066) 484 46 97.

Конкурсна документація, надана до управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде.

До уваги інститутів громадянського суспільства! При підготовці проектних пропозицій радимо ознайомитися із Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF) та Наказом Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері» від 03.03.2016  № 808 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16)

В Національній академії державного управління при Президентові України з 01 квітня 2019 року розпочалася вступна кампанія

Національна академія державного управління при Президентові України є головним освітньо-науковим закладом у системі підготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та здійснює підготовку магістрів у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», що дозволяє слухачам отримати сучасні знання для ефективного проведення державно-управлінських реформ.

Законами України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що саме професійна освіта державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування є основою підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Створення професійного інституту публічної служби дозволить успішно реалізувати реформи у всіх сферах суспільного життя.

У Національній академії державного управління при Президентові України з 01 квітня 2019 року розпочалася вступна кампанія.

Деталі на офіційному веб-сайті Національної академії: http://academy.gov.ua/

Оголошено конкурс на здобуття звання Всесвітньої столиці книги ЮНЕСКО 2021

Проект «Всесвітня столиця книг» започаткована Генеральною конференцією ЮНЕСКО у 2001 році з метою відзначення міст, що досягли значних успіхів у популяризації книг, читання, а також у розвитку книжкової індустрії.

Проект є іміджевим та не передбачає фінансового сприяння містам-переможцям. До лауреатів конкурсу, зокрема, належать такі міста як Мадрид (Іспанія, 2001 рік), Монреаль (Канада, 2005 рік), Єреван (Вірменія, 2012 рік), Вроцлав (Польща, 2016 рік).

Детальна інформація щодо модальностей участі у конкурсі доступна за посиланням https://en.unesco.org/world-book-capital-city. Відповідні документи необхідно передати до Секретаріату ЮНЕСКО не пізніше 2 травня 2019 року.

04-08 квітня 2019 року відбудеться міжнародний семінар «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку» з відвідуванням Словаччини, Угорщини та Польщі

Взяти участь у міжнародному семінарі запрошуються представники районних, міських, державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, співробітники закладів культури, освіти, охорони здоров’я, громадських організацій, гуманітарної сфери й інші зацікавлені спеціалісти.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників семінару. За підсумками семінару видаються сертифікати.

Документи (перелік додається), необхідні для оформлення шенгенських віз (окрім власників біометричних паспортів для виїзду за кордон), надсилаються до до Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» за адресою: 03062, м. Київ, вул. Щербаківського, 31/40, офіс 62 або надаються особисто після попередньої реєстрації за телефонами: (044) 400-43-01, (063) 737-40-47, (067) 407-77-98, (097) 908-52-28, (050) 447-49-68, (093) 214-64-17.

Орієнтовна програма за посиланням: http://sds.in.ua/2019/02/vidbudetsya-mizhnarodniy-seminar-dlya/

ГО «Відкрий світ молоді» запрошує долучитися представникам Київщини до міжнародної культурно-освітньої поїздки країнами Європи

ГО «Відкрий світ молоді» з 01 по 08 травня 2019 року запланувала проведення культурно-освітньої поїздки до Словенії, Італії, Австрії, Хорватії, Угорщини.

Метою поїздки є інтеграція українців у європейський соціокультурний простір, формування соціальної мобільності, розширення світогляду шляхом ознайомлення з культурою країни Європи.

У ході поїздки передбачається проведення тренінгу з розвитку ефективного спілкування та лідерства, відвідування національних парків та історичної спадщини вищезазначених країн.

У поїздку запрошуються мешканці Київської області, а саме: представники державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, галузі культури, освітяни, соціальні та медичні працівники, інші зацікавлені особи.

Фінансові витрати на проїзд, проживання, харчування передбачаються за рахунок учасників поїздки.

Детальніша інформація від організаторів та реєстрація щодо участі за телефонами: 044-453-73-43, 067-449-13-41, 097-718-17-67, 050-334-40-92, 050-311-32-80.

Оголошення

про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21.11.2018 р. № 647 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, де знаходяться об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності товариства з обмеженою відповідальністю «АНКОМТЕХ», здійснює пошук виконавця експертної грошової оцінки земельної ділянки.

мета – провести експертну грошову оцінку земельної ділянки для подальшого її продажу.

дані про земельну ділянку:

місце розташування: Софіївсько-Борщагівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області

розмір: 1,00 га (кадастровий № 3222486200:04:001:0028)

цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

вимоги: досвід роботи суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель; виконання робіт на умовах оплати по факту виконання.

строк подання конкурсної документації: до 20.03.2019

електронна адреса, за якою подаються документи: oblarchitektura@ukr.net (з позначкою «ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ»)

перелік документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців

лист-пропозицію із зазначенням вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, та строку їх виконання;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

копії кваліфікаційних документів оцінювача (ів) претендента, якого (их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Оголошення

про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 30.11.2018 р. № 664 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки громадянки Осадчої О.В.», здійснює пошук виконавця експертної грошової оцінки земельної ділянки.

мета – провести експертну грошову оцінку земельної ділянки для подальшого її продажу.

дані про земельну ділянку:

місце розташування: Рокитнянська селищна рада Рокитнянського району Київської області

розмір: 0,4567 га (кадастровий № 3223755100:07:001:0009)

цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

вимоги: досвід роботи суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель; виконання робіт на умовах оплати по факту виконання.

строк подання конкурсної документації: до 20.03.2019

електронна адреса, за якою подаються документи: oblarchitektura@ukr.net (з позначкою «ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ»)

перелік документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців

лист-пропозицію із зазначенням вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, та строку їх виконання;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

копії кваліфікаційних документів оцінювача(ів) претендента, якого(их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного добору кандидатур до складу регіональної комісії з реабілітації при Київській обласній державній адміністрації від наукових установ, громадських об’єднань

Відповідно до законів України „Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, „Про місцеві державні адміністрації”, Положення про регіональну комісію з реабілітації при Київській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 06.02.2019 № 51, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 березня 2019 року № 117 «Про комісію з добору кандидатур членів регіональної комісії з реабілітації від наукових установ, громадських об’єднань» оголошується конкурс по добору  кандидатур до складу регіональної комісії з реабілітації при Київській обласній державній адміністрації від наукових установ, що здійснюють дослідження у сфері історії України ХХ століття,  громадських об’єднань, що провадять діяльність у сфері дослідження історії України  ХХ століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів.

Відбір кандидатур для включення до складу регіональної комісії з реабілітації від наукових установ, громадських об’єднань здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у конкурсі наукові установи, громадські об’єднання до 26 березня 2019 року подають такі документи:

 1. заява за формою, наведеною у додатку 1;
 2. копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової установи, громадського об’єднання;
 3. копія рішення, прийнятого у порядку, встановленому статутом (положенням) або іншим установчим документом наукової установи, громадського об’єднання, або інший документ, підписаний уповноваженою особою керівного органу наукової установи, громадського об’єднання, із зазначенням кандидатури до складу обласної комісії від наукової установи, громадського об’єднання;
 4. лист довільної форми, у якому зазначається інформація про дослідження у сфері історії України ХХ століття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, які здійснюються (здійснювалися) науковою установою, громадським об’єднанням;
 5. заява довільної форми представника наукової установи, громадського об’єднання про згоду на участь у роботі обласної комісії, у якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), згода на обробку персональних даних.

Громадські об’єднання, наукові установи, які подають документи для участі у доборі кандидатур, забезпечують достовірність поданих документів та наявність згоди відповідних суб’єктів персональних даних на обробку їх персональних даних.

Підставами для відмови у допущенні кандидатур до жеребкування є:

1) подання кандидатури науковою установою, громадським об’єднанням, засновником (засновниками) яких є громадяни або юридичні особи держави-агресора;

2) відсутність документів та інформації, передбачених у оголошенні;

3) наявність або виявлення щодо кандидата обставин, визначених підпунктами 5-7 пункту 3.4 розділу ІІІ  Положення про регіональну комісію;

4) відмова наукової установи, громадського об’єднання або кандидата від такої наукової установи, громадського об’єднання від участі у жеребкуванні;

5) перебування наукової установи, громадського об’єднання у процесі припинення.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів із дня опублікування оголошення
з 07 березня по 26 березня 2019 року за адресою:

м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, каб. № 335 (управління культури, національностей та релігій культури облдержадміністрації). Відповідальна особа – Карпова Наталія Миколаївна, тел. (044) 286-81-48, e-mail: karpova.koda@ukr.net

Жеребкування відбудеться 05 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1,
каб. № 335 (обласна державна адміністрація).

ЗАЯВА наукової установи, громадського об’єднання для участі у доборі кандидатур членів регіональної комісії з реабілітації

Національний конкурс «Благодійна Україна – 2018»

Інформація щодо Конкурсу:

У жовтні 2018 року Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» оголошено старт нового етапу Національного конкурсу «Благодійна України – 2018».

Мета Конкурсу: розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик.

 Завдання Конкурсу:

 • популяризація благодійництва, меценатства та волонтерства, їхніх організацій та ефективних практик;
 • відзначення кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та ефективних практик, інших колективів та організацій, які реалізували значні благодійні проекти та акції в Україні протягом звітного року;
 • інформування суспільства про кращі практики благодійної діяльності;
 • популяризація та заохочення широкого кола громадян до благодійності.

Переможців на загальнодержавному рівні визначатимуть в 16-тьох основних, 3-ох індивідуальних та 4-ох спеціальних номінаціях.

Кінцевий термін подачі заявок для участі у Національному конкурсі «Благодійна Україна – 2018» 15 березня 2019 року. Церемонія нагородження традиційно відбудеться навесні 2019 року.

Додаткову інформацію про Конкурс (умови, критерії, порядок оцінювання) можна отримати на офіційному веб-сайті Національного конкурсу «Благодійна Україна» http://blagoukraine.org/ukr/about.html

Всеукраїнська премія «Диво – дитина 2019»!

Основна мета Премії – пошук, відбір, вшанування та нагородження грошовими преміями найталановитіших та найобдарованіших дітей України.

Премія вручається на основі експертної оцінки та за встановленими номінаціями дітям, які мають досягнення у науці, спорті, мистецтві; унікальні розумові або фізичні здібності; дітям-рятівникам.

Номінації Премії: «Найрозумніша дитина»; «Найтворча дитина»; «Найдивовижніша дитина»; «Найгероїчніша дитина».

Щорічно Премія «Диво-Дитина» проходить за підтримки Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та обласних державних адміністрацій.

Кожен рік участь у премії беруть близько 3000 талановитих та обдарованих дітей з усіх областей України.

Положення про Премію, перелік необхідних документів та терміни їх подання розміщено на сайті  www.divodutuna.com.

Культурно-просвітницька поїздка «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу

З метою розвитку волонтерського руху, обговорення перспективи реалізації спільних міжнародних гуманітарних проектів, а також ознайомлення з культурною спадщиною європейських країн з 04 по 12 травня 2019 року заплановано додаткову міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу (програма поїздки додається).

Взяти участь у зазначеній поїздці запрошуються представники культурно-освітніх, соціальних закладів, учні, студенти  навчальних закладів, громадських організацій тощо.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки (вартість становить 710 євро (проїзд, проживання, харчування й екскурсії). Учасникам поїздки необхідно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон або оформлену шенгенську візу.

Додаткова інформація та попередня реєстрація відбуватиметься за телефонами: (044) 501-01-15, (067) 407-77-98, (097) 908-52-28, (050) 447-49-68, (093) 214-64-17.

Орієнтовний план міжнародної культурно-просвітницької поїздки «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу

Запрошуємо долучатися!

03-11 червня 2019 року відбудеться Міжнародна культурно-освітня поїздка «Співпраця у сфері культури, охорони здоров’я й освіти» до Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Македонії, Сербії й Угорщини

З метою розвитку волонтерського руху, участі у міжнародних ознайомчих семінарах, конференціях, обговорення перспективи реалізації спільних міжнародних гуманітарних проектів, а також ознайомлення з культурною спадщиною європейських країн з 03 по 11 червня 2019 року заплановано міжнародну культурно-освітню поїздку «Співпраця у сфері культури, охорони здоров’я й освіти» до Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Македонії, Сербії й Угорщини.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки (програма поїздки додається). Учасникам поїздки необхідно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон або оформлену шенгенську візу.

Просимо поінформувати зацікавлені сторони, ЗМІ, організації та установи соціального та гуманітарного напрямку діяльності та при нагоді долучитися до поїздки.

Додаткова інформація та попередня реєстрація відбуватиметься за телефонами: (044) 501-01-15, (067) 407-77-98, (097) 908-52-28, (050) 447-49-68, (093) 214-64-17.

Орієнтовний план міжнародної культурно-просвітницької поїздки «Співпрацяу сфері культури, охорони здоров’я й освіти» до Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Македонії, Сербії й Угорщини, 03-11 червня 2019 року

Запрошуємо взяти участь у ІІ Обласному фестивалі сучасної хореографії “ДзиҐа”, організаторами якого виступають Управління культури національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи» та Київський обласний осередок Національної хореографічної спілки України.

Якщо ви хочете виступити перед компетентними, поважними в Країні, хореографічного мистецтва людьми отримати об’єктивні оцінки та слушні рекомендації, навчитися чомусь новому, а може, навіть глянути на себе з боку – реєструйтеся.

Анкети-заявки на участь в фестивалі приймаються від структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію державної політики в галузі культури в районах, містах обласного підпорядкування до 16:00 30 листопада 2018 року на електронну адресу kocntkor@ukr.net

Виникли питання?
Зв’яжіться з нами зручним для Вас способом
E-mail: vera.sineok@gmail.com
Тел: (044)-235-82-48
Тел/Viber: +38 (063) 753-22-75

Центр громадських ініціатив «Ми разом» розпочав реалізацію культурно-освітнього проекту «Канікули для друзів».

В рамках проекту організовуються екскурсійні поїздки у найцікавіші куточки України для нечуючих та слабочуючих дітей зі шкіл-інтернатів різних міст нашої країни.

Зазначений проект має на меті познайомити дітей з історією, культурою та традиціями різних регіонів України та інших країн. Допомогти дітям створити міцні дружні відносини з однолітками, що також мають вади слуху, на основі взаємної підтримки, поваги і спільних цінностей.

Враховуючи викладене, звертаємося з проханням сприяти організаторам проекту у проведенні екскурсійних та інших заходів для нечуючих дітей у закладах культури Київської області.

Детальну інформацію про проект можна дізнатись за посиланням https://oorazom.org.uaта www.facebook.com/oorazom/.

Оголошення

про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10.08.2018 № 437 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій знаходиться об`єкт нерухомого майна, що перебуває у власності товариства з обмеженою відповідальністю «ЮККА-СОЮЗ», здійснює пошук виконавця експертної грошової оцінки земельної ділянки для визначення ціни продажу.

Дані про земельну ділянку, умови надання послуг та їх оплати:

місце розташування: урочище «Піщане», на території Рокитнянської селищної ради Рокитнянського району Київської області (за межами населеного пункту);

площа: 6,6729 га;

кадастровий номер: 3223755100:10:001:0002;

цільове призначення: для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (забудовані землі)

граничний розмір вартості послуг: 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень (з урахуванням податків та проведення рецензування звіту про оцінку);

умови оплати: оплата після виконання робіт та їх приймання замовником по акту.

У пропозиції щодо укладення договорів на проведення експертної грошової оцінки (надалі –Пропозиції) просимо зазначити:

вартість послуг (з урахуванням податків та проведення рецензування звіту про оцінку);

строк виконання оцінки;

досвід роботи суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель;

надання рецензії на звіт за ініціативою виконавця оцінки в порядку передбаченому законодавством;

іншу інформацію про суб’єкта оціночної діяльності (за бажанням).

До Пропозиції просимо надати (в електронному вигляді):

документи, що підтверджують реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

копії установчих документів (для юридичної особи);

згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Просимо надсилати Пропозиції на електронну адресу: oblarchitektura@ukr.net (з позначкою «ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ») до 07.09.2018 року.

УІВЦ «Галактика» проводить Національно-патріотичний проект «Нас єднає Україна»

З метою гідного представлення світовій спільноті єдності української нації, сили національного духу та вшанування здобутків наших співвітчизників УІВЦ «Галактика» проводить Національно-патріотичний проект «Нас єднає Україна».

Проект здійснюється за підтримки та участі народних депутатів України, представників Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських і політичних організацій та інших.

В рамках проекту за кошти спонсорів та учасників випускається Книга Пошани «Нас єднає Україна», яка на своїх сторінках розкриє багато імен, розповість про життєві долі наших співвітчизників та їхні успіхи.

Урочистості Проекту, приурочені до Дня Незалежності України, відбудуться в серпні 2018 року в місті Києві.

Місце проведення — Будинок офіційних прийомів: м. Київ, вул. М. Грушевського, 22. Разом із національним визнанням лауреати Проекту будуть відзначені орденом «Єдність і слава», почесною грамотою та Книгою пошани «Нас єднає Україна».

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) оголошено проведення конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2018 році.

Із інформацією про Конкурс 2018 року можна ознайомитися на офіційному веб- сайті Мінрегіону за посиланням: 

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/konkurs/konkurs-krashhi-praktiki-mistsevogo-samovryaduvannya-u-2018-rotsi/buklet-konkurs-krashhi-praktiki-mistsevogo-samovryaduvannya-u-2018-rotsi/

Втретє у Радомишлі пройде фестиваль «Аристократична Україна»

28 липня втретє на Житомирщині відбудеться Всеукраїнський фестиваль-показ етнічного одягу та аксесуарів – етнофешншоу «Аристократична Україна». Демонструвати стилізований український одяг будуть не професійні моделі, а дружини загиблих захисників – героїв АТО.

Фестиваль буде проходити на території історико-культурного комплексу «Замок-музей «Радомисль» з 12:00 до 16:00 год.

 Під час фестивалю діятиме ярмарок-продаж робіт українських дизайнерів та народних майстринь.

Демонструвати свій одяг на фестивалі будуть майстри-дизайнери з різних куточків України.

 Нагадаємо, що жителів області очікують фестивальні та спортивні вихідні.

Довідково. Фестиваль «Аристократична Україна» пройде вже втретє і сприятиме пізнанню етнографічної та культурної спадщини і досягнень регіонів України, популяризації етнічного одягу у молодіжному середовищі та серед громадян інших країн світу.

Джерело: http://oda.zt.gov.ua/vtrete-u-radomishli-projde-festival-%C2%ABaristokratichna-ukraina%C2%BB.html 

Київська обласна державна адміністрація інформує
Київська обласна державна адміністрація інформує, що згідно з ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 квітня 2018 року відкрито провадження у справі №826/5483/18 за позовом Костюченка Сергія Леонідовича до Київської обласної державної адміністрації про визнання незаконним та скасування розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації Горгана О.Л. від 22 березня 2018 року №196.
Підготовче судове засідання призначене на 01 серпня 2018 року о 13-15 годині у приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корп. 1, блок А, зал судових засідань №9.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) оголошено проведення конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2018 році.

Із інформацією про Конкурс 2018 року можна ознайомитися на офіційному веб- сайті Мін регіону за посиланням: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/konkurs/konkurs-krashhi-praktiki-mistsevogo-samovryaduvannya-u-2018-rotsi/buklet-konkurs-krashhi-praktiki-mistsevogo-samovryaduvannya-u-2018-rotsi/

Прийом творів на здобуття премії імені В.Чорновола

Рада голів державних адміністрації інформує про проведення українською компанією Terrasoft наймасштабнішої бізнес-події цього літа Форуму бізнес- і ІТ-лідерів , який відбудеться у м. Києві, 21 червня 2018 року

Оголошено обласний щорічний конкурс з визначення проектів у сфері молодіжної політики, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2018 році надається підтримка за рахунок бюджетних коштів

Візьми участь в опитуванні щодо оцінки стану молодіжного підприємництва в Україні

                                            Київська обласна державна адміністрація інформує
Київська обласна державна адміністрація інформує, що згідно з ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 квітня 2018 року відкрито провадження у справі №826/5486/18 за позовом Берегового Олега Леонідовича до Київської обласної державної адміністрації про визнання незаконним та скасування розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації Горгана О.Л. від 22 березня 2018 року №196.
Відповідно до вищезазначеної ухвали від 11.04.2018 у справі №826/5486/18 підготовче судове засідання призначене на 07 червня 2018 року о 10:30 годині у приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корп. 1, зал судових засідань №1.

Київська обласна державна адміністрація інформує

Київська обласна державна адміністрація інформує, що згідно з ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 16 листопада 2017 року відкрито провадження у справі №826/14278/17 за позовом Шрамченко Людмили Геннадіївни до Київської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування розпорядження №206 від 15.06.2015 року «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 05 травня 2014 року №120».

Згідно з ухвалою окружного адміністративного суду міста Києва від 18.01.2018 судове засідання призначене для розгляду справи по суті на 08.02.2018 16:50 годині у приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корп. 1, зал судових засідань №1.»

З 22 по 26 січня 2018 року в місті Вільнюсі (Литва) відбудеться міжнародний міжвідомчий семінар. Умови поїздки, програма, контактні телефони

ДО УВАГИ АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

21 листопада стартувала Національна премія «MEDIA etc. 2.0» для фахових медійників

III Міжнародний фестиваль дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія»

Розпочато прийом заявок на відбіркові конкурси фестивалю «Червона рута»

Розпочався V Всеукраїнський конкурс есе «Я – європеєць»

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИТЯЧО-МОЛОДІЖНОЇ ТВОРЧОСТІ «ВЕСЕЛКА МИРУ»

Про Всеукраїнський конкурс на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва

Увага! Продовжено термін подачі заявок для участі у обласному прес-турі “Оновлена Донеччина”

ПОЛІЦІЯ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОВОДИТЬ АКЦІЮ «КВАРТИРА ПІД ОХОРОНУ -2017»

16 вересня у м. Дніпро вперше відбудеться Всеукраїнська щорічна премія KS Motivation

Громадська організація «Вікімедіа України» запрошує сфотографувати найкращі пам’ятки рідного краю

КЗ КОР “Київська обласна бібліотека для дітей” запрошує 2 червня на розважально-музичне свято “Хай щастю дитини не буде кінця!” присвячене Міжнародному дню захисту дітей

19 травня у Фастові відбудеться Конференція «Презентація індустріально-логістичного потенціалу міста Фастова»

В апараті Київської обласної державної адміністрації пройшов І тур Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”

Оголошення про результати конкурсного відбору на посаду керівника Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс»

Прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності

Стартує І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Центр розвитку місцевого самоврядування шукає офіс-менеджера

Центр розвитку місцевого самоврядування шукає бухгалтера

ІХ Всеукраїнський правовий ВІП-турнір

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році