Конкурси, акції

19.02.2021

Всеукраїнський лiтературний конкурс iм. Олени Телiги та Олега Ольжича

Державний комiтет телебачення i радiомовлення України запрошує талановитих лiтераторiв, науковцiв, працівників культури Київщини долучитися до Всеукраїнського лiтературного конкурсу iменi Олени Телiги та Олега Ольжича.

Головною метою конкурсу є утвердження iсторичної пам’ятi українського народу, його нацiональної свiдомостi, формування та поширення духовних цiнностей та прiоритетiв. Конкурс проводиться у п’яти номiнацiях i охоплює як лiтературнi, документально-публiцистичнi твори, так i науковi дослiдження нацiонально-визвольної боротьби українськоrо народу.

До участi у конкурсi запрошуються студенти, аспiранти, науковцi, краєзнавцi, працiвники архiвiв та бiблiотек. Переможцi конкурсу отримають звания лауреата та будуть нагородженi спецiальними дипломами. Iнформацiя про переможцiв буде поширена у ЗМI.

Кращi конкурснi роботи будуть надрукованi у збiрнику конкурсу, частина накладу якого буде розповсюджена по бiблiотеках України. Автори отримають подарунковi 5 примiрникiв книги.

Контактна особа: Надiя Бугай, тел.: (096) 377-94-45.

E-mail: nadiyabugai@gmail.com

Положення

про Всеукраїнський лiтературний  конкурс

iменi Олени Телiги та Олега Ольжича

«Тiльки тим дана перемога,

хто у болi смiятись змiг!» (ОленаТелiга)

                                                   1.Загальнi положення

1.1. Всеукраїнський  лiтературний  конкурс  iменi  Олени  Телiги  та  Олега Ольжича «Тільки   тим  дана  перемога,  хто  у  болi  смiятись  змiг!»  (Олена Телiга)    (далi  –  Конкурс)  засновано  Жiночим  товариством  iменi  Ольги Басараб та Олени Телiги, Органiзацiєю українських нацiоналiстiв. Конкурс проводиться щороку з метою утвердження iсторичної пам’ятi українського народу, його національної свідомості, формування та поширення духовних цiнностей та пріоритетів – патріотизму, відданості справі державотворення, визвольних змагань, вшанування учасникiв українських національно-визвольних змагань.

1.2. Конкурс проводиться у таких номiнацiях

І. Художнi твори (прозовi та поетичнi твори про подiї та учасникiв нацiонально-визвольного руху; про волонтерiв, добровольцiв, вiйськовослужбовцiв, капеланiв, медпрацiвникiв, журналiстiв, якi брали або беруть участь у росiйсько-українськiй вiйнi).

П. Переклад поезiй Олени Телiги і Олега Ольжича iноземними мовами.

ІІІ. Документально-публiцистичнi твори (нариси та eceї про

учасникiв нацiонально-визвольних змагань, зокрема, членiв УВО, ОУН, УПА; нариси про учасникiв росiйсько-української вiйни, iнтерв’ю з ними, репортажi з мiсць воєнних дiй).

 1. Науковi працi (дослiдження на основi архiвних джерел, зокрема відкриття невiдомих iсторичних фактiв про дiяльнiсть УВО, ОУН, УПА).
 2. Буктрейлери – короткi аматорськi вiдеоролики, знятi за мотивами

книг про визначних діячів національно-визвольного руху, зокрема,

ОУН i УПА.

 • На Конкурс подаються оригiнальнi твори, написані українською мовою, якi ранiше не оприлюднювалися, зi свiтлинами, фотодокументами та iншими iлюстрацiями (при наявностi). Обсяг роботи: до 100 сторiнок у форматi Word (мiжрядковий iнтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14).
 • До участi у Конкурсi запрошуються: студенти, аспіранти, науковцi, краєзнавцi, працiвники архiвiв i бiблiотек.
 • Прийом конкурсних робiт триває з 1 квiтня до 1 вересня.

Конкурснi роботи надсилаються за адресою:

nadiyabugai@gmail.com з позначкою «Конкурс, оргкомiтет».

 • До конкурсної роботи додається окремий файл з iнформацiєю про автора за такою формою:
  • номiнацiя i назва конкурсної роботи;
  • ПІБ та фото автора конкурсної роботи;
  • навчальний заклад або мiсце роботи автора;
  • електронна пошта i номер мобiльного телефону автора;
  • поштова адреса автора для пересилки збiрника Конкурсу
 1. Порядок визначення переможця Конкурсу

2.1. Починаючи з 1 вересня по 13 грудня, журi Конкурсу розглядає конкурснi роботи та шляхом прямого вiдкритого голосування визначає кращi  з  них.  Кожна   з  номiнацiй    має   1-е,  2-е,,  3-є  місця.    Результати голосування   за   номінаціями    оголошуються   відразу   після   підведення шдсумків.

2.2.     Журі     Конкурсу     також може  встановити     до    трьох заохочувальних відзнак для конкурсантів, які не стали переможцями, але ї’xнi конкурснi роботи привернули увагу i здобули схвальну оцiнку.

2.3. Критерiї, за якими оцiнюватимуться твори:

 • оригінальність художнього задуму;
 • яскравiсть i самобутнiсть твору, rлибина осмислення теми патріотизму;

– новизна та достовірність архiвних знахiдок, рiвень їхнього

аналізу, коментарів до них.

Буктрейлери оцiнюються за такими критерiями:

 • змiстовнiсть презентацiї книги;
 • майстернiсть анiмацiї;
 • рiвень володiння iнформацiйно-комукацiйними технологiями.
 1. Нагороди Конкурсу

3.1.Переможцi Конкурсу отримують звания лауреата та нагороджуються    спецiальним дипломом вiдповiдно до номiнації.

 • Iнформацiя про результати Конкурсу розмiщуеться у ЗМI, на сайтi Культурна референтура ОУН http://kroun.info/, на сторiнках соцiальної мережi Facebook: Жiноче товариство iменi Ольги Басараб та Олени Телiги, Органiзацiя українських нацiоналiстiв.

3.3.Кращi конкурснi роботи увiйдуть до збiрника Конкурсу, який буде видано i подаровано авторам-призерам (до 5-ти примiрникiв). Частину накладу книги буде розповсюджено по бiблiотеках України.

16.09.2020

Постановою Верховної Ради України від 25 серпня 2020 року № 824-XI  оголошено конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України

З метою забезпечення реалізації положень статті 20 Конституції України та створення передумов для утвердження великого Державного Герба України як невід’ємного атрибута держави та складової її конституційного ладу Верховна Рада України доручила Кабінету Міністрів України провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України у такі етапи:

– у термін до 1 жовтня 2020 року утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу;

– у термін до 1 листопада 2020 року здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України;

– у термін до 1 грудня 2020 року визначити переможця конкурсу та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.

Додатково.

У Конституції вказано що в Україні існує малий та великий Державний Герб. Наразі затверджено лише малий Герб – тризуб.

Останнього разу уряд затверджував проєкт великого Державного Герба у 2009 році, проте тоді його не підтримала Верховна Рада України.

Перший конкурс на великий герб оголошували ще у 1993 році.

У 20 статті Конституції вказано, що великий Герб України встановлюється з урахуванням малого Герба та герба Війська Запорізького законом, що ухвалюється не менш як 300 голосами.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

30.04.2020

Всеукраїнський конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади»

З метою подальшого і всебічного висвітлення процесів децентралізації, Мінрегіон вкотре проводить Всеукраїнський конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади».

До участі у Конкурсі приймаються матеріали за чотирма номінаціями:

 • онлайн-публікація,
 • стаття в друкованому ЗМІ,
 • радіоматеріал,
 • відеоматеріал.

Матеріали мають бути опублікованими вперше у період із 1 січня до 30 вересня 2020 року.

Конкурсні роботи подаються до 18.00 30 вересня 2020 року.

Учасник може подати не більше однієї конкурсної роботи за кожною з номінацій, оформивши їх окремими конкурсними заявками.

Тематичні пріоритети конкурсних робіт

 • Мета, завдання, зміст, очікувані результати та переваги реформи, спрямованої на децентралізацію та розбудову місцевого самоврядування.
 • Добровільне об’єднання територіальних громад.
 • Співробітництво територіальних громад.
 • Фінансова децентралізація та ресурсна підтримка місцевого і регіонального розвитку.
 • Збільшення спроможності органів місцевого самоврядування у наданні якісних послуг населенню та розбудові добробуту громад.
 • Кращі практики органів місцевого самоврядування в Україні з питань соціально-економічного розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям.

Призовий фонд від Програми Ради Європи

У кожній з чотирьох номінацій передбачені три премії:

 • І премія – 20000 грн,
 • ІІ премія – 15000 грн,
 • ІІІ премія – 10000 грн.

Форма заявки  учасника Конкурсу розміщена за посиланням: http://bit.ly/Application-2020

Довідкову інформацію з питань Конкурсу можна отримати за
тел.: (044) 458-44-40; (044) 501-92-03; (093) 403-58-87; (097) 917-70-70, або надіславши запит на електронну адресу: contest@internews.ua

Детальна інформація про конкурс за адресою: http://bit.ly/MinregMC

Довідково:

У 2020 році Конкурс проводиться відповідно до наказу Мінрегіону від 09.04.2019 року № 84.

Положення про Конкурс затверджене наказом Мінрегіону
від 16.05.2017 № 113
, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 року за № 706/30574.

Партнери Конкурсу – Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні», ГO «Інтерньюз-Україна», Координатор проектів ОБСЄ в Україні.

ДОДАТКИ

30.04.2020

Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» 2020

Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» 2020 року проводиться згідно з  наказом Мінрегіону від 09.04.2020 року № 83 (Положення про Конкурс https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0419-14)

Тема 1 «Влада та громада: інформування, діалог, участь»

Практики мають демонструвати високий рівень втілення принципу прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування (ОМС), залучення мешканців усіх категорій до процесів прийняття рішень, згуртованість, соціальну відповідальність та комплексне вирішення питань місцевого розвитку на засадах публічно-приватного партнерства або самоорганізації/волонтерства, високу якість надання публічних послуг через Е-технології та моделі інтегрованих послуг.

Приклади практик

 • Доступність інноваційних електронних інформаційно-консультативних сервісів (портали, мобільні додатки, електронна звітність/підзвітність, онлайн-діяльність виконкомів та рад)
 • Використання ефективних інструментів взаємної комунікації та зворотного зв’язку
 • Впровадження інноваційних проектів в рамках громадського бюджету участі/публічно-приватного партнерства/самоорганізації
 • Підвищення якості публічних послуг через Е-технології та моделі інтегрованих послуг, що задовольняють усі категорії населення, зокрема соціально вразливі категорії (національні меншини, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю)

Тема 2 «Покращення якості надання освітніх послуг»

У цій темі важливим є досвід ОМС, де найбільш ефективно реалізовані процеси формування спроможних мереж закладів освіти, забезпечення відкритості та прозорості у сфері управління освітою та діяльності освітніх закладів, підвищення професійного рівня педагогічних працівників, створення Нового освітнього простору, ефективного впровадження Нової української школи, співпраці з мешканцями громад з питань подальшого розвитку місцевих закладів освіти, підготовки висококваліфікованих спеціалістів для роботи на місцевих підприємствах тощо.

Приклади практик

 • Реалізація стратегії розвитку освіти
 • Відкритість і прозорість роботи органів управління освітою
 • Ефективне використання коштів для надання якісних освітніх послуг
 • Співпраця та залучення мешканців до процесів управління освітою
 • Доступність до якісної дошкільної, шкільної, професійної, позашкільної освіти та інклюзивного навчання
 • Забезпечення ефективного спільного освітнього простору
 • Організація супроводу освітнього процесу (соціально-психологічний, медичний, логопедичний, методичний аспекти)

Тема 3 «Формування безпечного, комфортного та привабливого життєвого середовища»

Практики мають відображати досвід ОМС та громад, які дбають про розроблення заходів безпеки у всіх сферах життєдіяльності людини, зокрема належного утриманням вулично-дорожньої мережі та попередження травматизму учасників дорожнього руху. Покращення зовнішньої привабливості села, селища, міста та підвищення комфортності: екопарки, арт-об’єкти, спортивні містечка, вдалі архітектурні рішення, що поєднують їх минуле і сьогодення, комфортне пересування усіх категорій населення в межах та за межі громади. Збереження довкілля, оперативне реагування на ліквідацію негативних наслідків, спричинених природою чи діяльністю людини.

Приклади практик

 • Організація правопорядку та смарт-захисту населення (центри безпеки, місцеві пожежні команди, комплексні заходи контролю, нагляду і сповіщення, поліцейський офіцер громади, муніципальна варта, інформаційний термінал громади/бот громади)
 • Удосконалення транспортної інфраструктури (транспортне сполучення, зупинки громадського транспорту, електротранспорт, соціальне таксі, електронний квиток)
 • Забезпечення комфортного та безпечного руху транспортних засобів і пішоходів (у т.ч. маломобільної групи населення)
 • Покращення екологічного стану і зовнішнього вигляду громади (управління відходами, безвідходне виробництво, благоустрій та озеленення, заходи із енергозбереження/енергоефективності, використання «зеленої» енергії, регулювання рекламної діяльності, вуличний дизайн, діяльність «екологічних шерифів»)
 • Організація сімейного відпочинку та дозвілля різних соціальних, вікових та маломобільних груп населення (онлайн розважальні програми, простір колективного розвитку, дні спілкування із природою, дні відкритих дверей, декоративно-прикладні форми діяльності, колективні творчі справи, вечори відпочинку, патріотичне виховання, інклюзивні простори для людей з інвалідністю)

Звертаємо увагу: у 2020 році прийом заявок триватиме до 25 серпня.

Відзначення переможців планується на жовтень 2020 року.

Партнером Мінрегіону з проведення Конкурсу є Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»

Більше про Конкурс можна дізнатися на офіційному веб-сайті Мінрегіону: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/konkurs/

ДОДАТКИ

02.04.2020

Обласний конкурс “Бібліотечний stand-up вперше Made in Ukraine”

КЗ КОР “Київська обласна бібліотека для дітей” повідомляє що незважаючи на те що в Україні впроваджено карантин з причини пандемії, бібліотечне життя в бібліотеці та у бібліотеках Київської області вирує в режимі онлайн.
День гумору і сміху – 1 квітня, проводимо як і належить з жартами.
Бо почуття гумору робить наше життя яскравішим, щасливішим, допомагає пережити важкі часи і подолати будь-які труднощі, сприяє легкості у спілкуванні. Реалізуючи ідеї та принципи, закладені у Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава” КЗ КОР “Київська обласна бібліотека для дітей” за підтримки Київської обласної державної адміністрації та Київської обласної ради проводить Обласний конкурс теревень “Бібліотечний stand-up вперше Made in Ukraine”.
Ти активний, артистичний та любиш жартувати?
Тоді цей Конкурс саме для тебе!

ПОЛОЖЕННЯ

Управління культури, національностей та релігій КОДА

27.11.2019

Національний конкурс  «Благодійна  Україна – 2019»

Асоціація благодійників України оголошує активну фазу Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2019». Конкурс є відкритим та направлений на підтримку проектів, проходить щорічно і його часовими рамками є календарний рік.

Метою конкурсу є підтримка та розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників та волонтерів, їхніх організацій та практик.

Завданнями Конкурсу є: популяризація благодійництва та волонтерства, їхніх організацій та ефективних практик; відзначення кращих благодійників та волонтерів, їхніх організацій та ефективних практик, інших колективів та організацій, які реалізували значні благодійні проекти та акції в Україні протягом звітного року; інформування суспільства про кращі практики благодійноcті; популяризація та заохочення широкого кола громадян до благодійності та волонтерства, актуальність та суспільна значущість проектів.

У конкурсі можуть брати участь благодійники/волонтери, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року; благодійні проекти (ініціативи), реалізація яких (повністю або окремого етапу) була здійснена у зазначений період; суспільні інституції, які у цей період провадили діяльність, спрямовану на розвиток і підтримку благодійності в Україні, благоотримувачі, представники медіа.

Цьогоріч переможців визначатимуть в 17-ти основних, 3-ох індивідуальних  та  4-ох спеціальних номінаціях. У кожній із вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу, переможці будуть оголошені на церемонії нагородження, що відбудеться навесні 2020 року у Києві.

Заявки на участь у конкурсі можуть подавати безпосередньо самі благодійники, набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій), незалежно від громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних ініціатив.

Заповнюючи заявку необхідно обрати одну, або декілька номінацій під які підпадає діяльність організації чи проект:

Основні колективні номінації:

Благодійність великого бізнесу.

Благодійність середнього та малого бізнесу.

Корпоративна благодійність.

Колективне волонтерство.

Всеукраїнська благодійність.

Регіональна благодійність.

Місцева благодійність.

Благодійність в охороні здоров’я.

Благодійність в освіті та науці.

Благодійність в культурі та мистецтві.

Благодійність в соціальній сфері.

Благодійність в сфері екології та охорони довкілля.

Благодійність в захисті України.

Благодійність неурядового сектору.

«Добро починається з тебе».

Благодійна акція року.

«Платформа добра».

Індивідуальні номінації:

Благодійник року.

Волонтер року.

Меценат року.

Спеціальні номінації:

Народний благодійник.

Медіа про благодійність.

Благодійність медіа.

Допомога з-за кордону.

Кінцевий термін подачі заявок для участі в Національному конкурсі «Благодійна Україна – 2019» – 1 березня 2020 року.

Додаткову інформацію про конкурс можна отримати на його офіційному сайті www.blagoukraine.org, або в Оргкомітеті конкурсу за телефоном: 067-164-04-11, електронна пошта:  konkurs.blago@gmail.com

17.10.2019

Запрошуємо долучитися до щорічного 13-го Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття»

Метою конкурсу є підвищення інтересу молоді до української історії, збереження та відновлення національної пам’яті, подолання історичних міфів.

Організатором Всеукраїнського конкурсу виступає Міжнародний благодійний фонд національної пам’яті України у співпраці із центральними та місцевими органами влади, Київським міським будинком учителя. Також в організації заходу беруть участь представники Інституту історії України НАН України, Кабінету Міністрів України, Спілки письменників України.

Інформуємо про умови конкурсу:

 1. У конкурсі можуть брати участь учні старших класів, студенти, учителі, молодіжні громадські організації та творчі спілки. На конкурс можуть подаватися як індивідуальні так і групові проекти.
 2. Участь у конкурсі здійснюється на добровільних засадах.
 3. Конкурсні роботи та анкету учасника (учасників) слід надсилати на адресу vriatuvaty-vid-zabuttia@ukr.net до 1 грудня 2019 року. Протягом грудня 2019 – січня 2020 р. журі з числа професійних учителів, режисерів, громадських діячів опрацьовує конкурсні роботи та визначає переможців. Відзначення переможців відбуватиметься наприкінці січня 2020 р.
 4. До участі у конкурсі приймаються мультимедійні проекти – аматорські документальні та ігрові фільми й відеоролики у форматі AVI.
 5. Тривалість фільму не має перевищувати 8 хвилин.
 6. На початку відеороботи має бути чітко вказано назву матеріалу та його авторів.
 7. Авторський текст виконується українською мовою.
 8. До робота слід долучити окремим файлом у форматі .doc анкету (див. додаток).
 9. Подані на Конкурс матеріали не рецензуються і не повертаються.
 10. При використанні у мультимедійних проектах кадрів з фільмів, репортажів та інших відеоматеріалів, які не були зняті авторами проекту, необхідно зазначити автора відеоматеріалу.

Питання і уточнення щодо умов конкурсу надсилати за адресою: vriatuvaty-vid-zabuttia@ukr.net

06.08.2019

06-07 вересня 2019 року в с. Шамраївка, Сквирського району Київської області, відбудеться V Відкритий молодіжний фестиваль-конкурс патріотичної пісні «Шамраївські зорі»

Захід було започатковано в 2015 році з метою відродження національних традицій та виховання патріотизму у підростаючого покоління, популяризації у молодіжному середовищі української патріотичної пісні.

У фестивалі-конкурсі беруть участь сольні виконавці та малі виконавські форми (дует, тріо) у двох вікових категоріях: 14-18 років та 19-25 років.

Анкети-заявки на участь у фестивалі-конкурсі подаються управлінню культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації  до 15 серпня 2019 року на електронну адресу: oblkultur@ukr.net або тел./факс: (044) 286-87-48) з темою листа: «Шамраївські зорі – 2019».

До складу журі фестивалю-конкурсу входять народні та заслужені артисти України Тарас Петриненко, Валентина Степова, Анатолій Гнатюк, Ніна Мирвода, Астрая, Павло Мрежук, відомі діячі культури Влада Литовченко та інші.

Фестиваль-конкурс не передбачає вступних внесків.

Проживання та харчування учасників фестивалю-конкурсу забезпечується за кошти засновників та організаторів заходу.

Учасники фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками, переможці – цінними подарунками та грошовими винагородами. Призовий фонд фестивалю-конкурсу складає 50 000 гривень.

У заключному Гала-концерті візьмуть участь лауреати фестивалю- конкурсу, відомі українські виконавці та український рок-гурт Друга Ріка».

Контактна інформація щодо участі та детального ознайомлення із

Положенням про Фестиваль-конкурс: (044) 286-87-48

Анкета-заявка на участь у Відкритому молодіжному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Шамраївські зорі

ПОЛОЖЕННЯ про Відкритий молодіжний фестиваль-конкурс сучасної патріотичної пісні «Шамраївські зорі»

01.08.2019

Міністерство культури України заохочує творчих та креативних представників Київщини взяти участь у конкурсі на представлення своєї відео роботи на фестивалі «Burning Man», всіх хто створює цифровий-контент в Україні: дизайн, графіку, спецефекти ігор, фото, відео, VR, AR, оцифровує культурну спадщину, та тих, хто працює з традиційними формами мистецтва.

Цього року понад 100 українських та міжнародних медіа-артистів вперше створять відеопроекцію та презентують 7 відеомапінг перформансів на поверхні піраміди в цьогорічній тематиці фестивалю «Burning Man» — Метаморфози, а саме: Алхімія, Єгипетські піраміди, Діджиталізація світу, Історія Мистецтва, Культура України, Космос, Трансформація людини.

Більш детальна інформація та реєстрація до участі у конкурсному відборі, яка триває до 15 серпня 2019 року, — за посиланнямhttp://digitalculture.in.ua

Контактна особа: Світлана, е-mail: sveta@musicweek.ua, т. 0675022058

31.07.2019

«Вікі любить пам’ятки» – допоможи ілюструвати Вікіпедію та виграй призи!

З 1 по 30 вересня 2019 року триватиме щорічний міжнародний конкурс фотографій об’єктів культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки», який визнаний Книгою рекордів Гіннеса найбільшим фотоконкурсом у світі. Мета проекту — зібрати світлини всіх пам’яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. Цього року конкурс проходить у 30 країнах.

Українська частина проводиться увосьме, і до участі запрошуються всі охочі – і любителі, і професіонали. Конкурсний список складається з понад 87 тисяч пам’яток історико-культурної спадщини України усіх регіонів України, в тому числі Криму. За сім років конкурсу було завантажено понад 250 тисяч вільних фотографій пам’яток культури України.

Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися у Вікісховищі — одному із сестринських проектів Вікіпедії, сфотографувати пам’ятку/и з конкурсних списків та завантажити ці фотографії до Вікісховища з 1 вересня по 30 вересня. Фотографії можуть бути зроблені будь-коли: як під час конкурсу, так і до нього; головне, щоб учасники подавали на конкурс лише власні роботи. Також можна вантажити відеоматеріали, де зображені пам’ятки.

Призовий фонд буде розподілено між авторами найкращих фотографій конкурсу в цілому,  авторами найкращих фото кожного регіону, учасниками, які сфотографували найбільшу кількість пам’яток, та переможцями спецномінацій. Окремо відзначатимуться автори, що вперше беруть участь у конкурсі.

Організатори конкурсу вважають, що проведення «Вікі любить пам’ятки» дає можливість поповнити репозиторій світлин пам’яток з усієї України, завдяки чому учасники та глядачі зможуть краще пізнати свій рідний край, що спонукатиме їх дбайливо ставитися до культурної спадщини своєї держави. «Вікі любить пам’ятки» привертає увагу до проблеми збереження культурної спадщини, до необхідності документування кожної пам’ятки, щоб наші нащадки мали можливість знати і бачити.

Детальніше про конкурс можна дізнатися на сайті: wlm.org.ua

Контактна особа щодо співпраці: Процюк Антон Степанович. Електронна скринька: wlm@wikimedia.org.ua.

Тел.: +38(066)5696135.

З пропозиціями щодо співпраці та питаннями звертатися до організаційного комітету конкурсу: wlm@wikimedia.org.ua     

Шановні молодіжні працівники та працівниці Київщини!

Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання КОДА спільно з Київською обласною молодіжною громадською радою  оголошують  Конкурс кращих практик молодіжної роботи на Київщині в 2019 році.

Наша молодіжна команда прагне зібрати цікаві ідеї та проекти, які розвивають молодь Київщини та поділитися ними на широкий загал молоді та молодіжних працівників.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС:

З метою відбору, відзначення і поширення кращих практик молодіжної роботи в Київській області Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання КОДА спільно з Київською обласною молодіжною радою започаткували в 2019 році Конкурс кращих практик молодіжної роботи на Київщині.

         Основні завдання Конкурсу:

1) обмін успішним досвідом між молодіжними організаціями та молодіжними працівниками Київської області;

2) публічне визнання досягнень та заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення стандартів якості молодіжної роботи в Київській області;
3)
популяризація та активізація молодіжного руху на Київщині.

До участі у конкурсі в 2019 році запрошуються учасники та учасниці, які мають успішні практики в наступних сферах молодіжної політики:

 • участь молоді в процесах демократизації (забезпечення відкритості, прозорості, підзвітності органів влади, просування порядку денного демократичних реформ на рівні громади);
 • освіта та просвітницька діяльність з прав людини, захист прав людини, просування рівності та недискримінації в українському суспільстві;
 • розвиток механізмів забезпечення участі молоді в житті громади (створення дієвих молодіжних рад та створення системи ВзаємоДії молоді з органами влади, громадою, бізнесом;
 • підтримка молодіжних проектів та ініціатив;
 • розвиток молодіжних громадських організацій;
 • волонтерство;
 • змістовне дозвілля для молоді та молодіжне таборування;
 • інклюзивний розвиток (включення вразливих груп молоді);
 • сталий розвиток та екологія;
 • національно-патріотичне виховання;
 • збереження історичної пам’яті та відновлення культурної спадщини;
 • інше.

Якщо у вас є успішний досвід молодіжної роботи, будь ласка, в загальних рисах викладіть інформацію за формою. Опис Вашої практики не обов’язково має бути написаний бездоганно. Ми можемо звернутися до вас з додатковими питаннями та готові допомогти вам оформити опис вашої практики у відповідності до найвищих комунікаційних стандартів. Ваші історії успіху можуть бути з місцевого та регіонального рівня.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ:

– найкращі практики увійдуть до друкованого та електронного видання «Каталог кращих практик молодіжної роботи в Київській області».
– 3 переможці конкурсу отримають призи та відзнаки.

Відбір найкращих практик здійснюватиме експертна комісія, до складу якої увійдуть представники партнерів конкурсу та незалежні експерти молодіжного середовища.

Результати конкурсу будуть оголошені в рамках обласного молодіжного форуму у грудні 2019.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ:

 • залучення молоді – якою мірою молодь як цільова аудиторія була залучена до розробки та впровадження практики;
 • інклюзивність– в якій мірі практика враховує інтереси різних груп молоді;
  • інноваційність– в якій мірі методи та підходи, використані для вирішення проблеми, були новими та креативними;
 • вплив – якою мірою отримані результати є сталими та впливають на досягнення довгострокових цілей;
 • можливість адаптації та поширення – якою мірою методика практики дозволяє використовувати її в різних місцях та контекстах.

Термін подачі анкет – до 1 жовтня 2019 року.

Ознайомитися з детальною інформацією та заповнити анкету для участі в конкурсі можна за посиланням: https://forms.gle/dHU4wQoHNsyvcZFCA.

Консультації щодо заповнення заявки можна отримати за телефонами:

Олена Рожанська, голова Молодіжної ради при Київській обласній державній адміністрації – (098) 101 69 70;

Марина Попатенко, начальник управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання облдержадміністрації – (095) 846 55 89.

Луганська обласна державна адміністрація запрошує представників Київщини на Всеукраїнський фестиваль – конкурс  народної творчості аматорських колективів та виконавців «Слобожанський спас»

Всеукраїнський фестиваль – конкурс  народної творчості аматорських колективів та виконавців «Слобожанський спас» відбудеться 17 серпня 2019 року у м. Сватовому, Луганської області.

До участі у фестивалі – конкурсі запрошуються аматорські колективи, окремі виконавці, майстри ужиткового мистецтва та художники Київської області

Витрати на проїзд, харчування, оплату проживання забезпечують організації, які відряджають учасників заходу.

Метою заходу є збереження та популяризації української культури, фольклорної спадщини, розвитку аматорського мистецтва, розширення культурних зв’язків, виявлення та підтримки обдарованої творчої молоді, встановлення дружніх творчих стосунків між регіонами України.

Контактна особа щодо вирішення організаційних питань: Аліна Адамчук, т. 095 47 400 21, адреса: 93405, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Центральний, буд. 59.

З 29 травня по 02 червня 2019 року в м. Українка Обухівського району відбудеться V Ювілейний фестиваль-академія дитячої кіно-театральної творчості «Золотий ключик» за підтримки Державної агенції з питань кіно, Національної спілки кінематографістів У країни та Української міської ради

Програма фестивалю складається з урочистої церемонії відкриття фестивалю на набережній міста Українка, «Червоної доріжки» та концерту зірок вітчизняного театру, кіно та телебачення, зйомок дитячого короткометражного фільму, телепередач, творчих конкурсів, а також професійних майстер-класів.

У складі художньої колегії фестивалю – Голова Міжнародного Фонду культурного співробітництва, почесний президент фестивалю Влада Литовченко, Народна артистка України Лариса Кадочникова, Народна артистка України Наталія Сумська, Народний артист України Віктор Демерташ, Народна артистка України, телеведуча ,академік Тетяна Цимбал, Народний артист України, Посол миру Гурбан Аббасов, Заслужений артист України, композитор Володимир Бистряков, Заслужений артист України піаніст Володимир Соляник, Заслужений артист України співак Михайло Грицкан, композитор та продюсер Олександр Яременко, телеведуча Наталія Кудряшова.

Учасники та переможці кіно та театральних фестивалів області запрошуються до участі у заході, а також на урочисту церемонію відкриття фестивалю, яка відбудеться 29 травня 2019 року в м. Українка о 19.00 на відкритій сцені на набережній міста.

Контактна особа щодо організаційних питань: 067 253 90 13 – Алла Геннадіївна

ГО «Громадський рух «За процвітання Черкащини» запрошує представників Київської області на фестиваль – конкурс «VIRA FEST», який відбудеться 15-16 червня 2019 року в м. Чигирин, Черкаської області

Мета фестивалю – популяризація сучасними засобами мистецтва творів на духовну тематику, підтримка талановитої молоді, патріотичне виховання на українських традиціях.

Фестиваль відбудеться за сприяння Міністерства культури України. 2018 року на захід до м. Чигирин прибуло понад 15 тисяч гостей.

В межах фестивалю відбувається Всеукраїнський конкурс духовної пісні та конкурс краси.

Цього року планується згуртувати ще більше активних та талановитих громадян України у першій козацькій столиці.

У разі зацікавленості, просимо долучитися мистецьким колективам Київської області до участі у фестивалі – конкурсі «VIRA FEST».

Фінансові витрати здійснюються за рахунок відряджуючої сторони.

Заявки щодо участі надсилати на електронну адресу: chyhyrynfest@gmail.com

Телефон для довідок (067) 531- 65- 69.

24-26 травня в м. Київ відбудеться
ХV Міжнародний дитячий та
юнацький фестиваль-конкурс
«ДУХОВНІ ДЖЕРЕЛА»

Відповідно до листа-запрошення Української літературно-мистецької фундації пропонуємо представникам Київщини взяти участь у XV Міжнародному дитячому та юнацькому фестивалі – конкурсі «Духовні джерела», який відбудеться 24 – 26 травня 2019 року.

Адреса: м. Київ, вул. В. Городецького 1-3/11, Національна музична академія України імені П. Чайковського.

Номінації: «Спів» та «Інструментальне виконавство».

Організатори фестивалю Національна спілка кінематографістів та театральних діячів України, Грузино-Український інститут соціальних відносин Національна музична академія України імені П. Чайковського за підтримки Міністерства культури України та управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

Заявки для участі в фестивалі – конкурсі надсилати до 17 травня 2019 року на електронну пошту: duhovnidzherela@gmail.com

Офіційний сайт: www.kinoshkola.com.ua

Телефони для довідок: (096) 242-07-76; (093) 150-26-84

Фестиваль щастя у Щасливому!

Щасливська сільська рада, КЗВО КОР “Академія мистецтв” за підтримки управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, Київського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки та Молодіжної громадської організації «Студконцерт»

Запрошують до участі у фестивалі!

Відбіркові тури:​

о 12:00 годині

19 травня 2019 р. – КЗВО КОР “Академія мистецтв” (Естрадна пісня, Інструментальний жанр, Розмовний, музично-розмовний жанри )
(м. Київ, вул. Івана Мазепи, 15)

о 14:00 годині
21 травня 2019 р. – Щасливський будинок культури
(Хореографія) (с. Щасливе, вул. Героїв Майдана, 22)

Гала-концерт:

25 травня 2019 р. – Відбудеться ІIІ Відкритий молодіжний музично-пісенний фестиваль-конкурс творчої молоді «Фестиваль щастя у Щасливому» (с. Щасливе, вул. Спортивна, 2)

Лауреатам та активним учасникам фестивальних заходів вручаються дипломи, грошові премії та призи.

Заявки на участь у конкурсі слід заповнювати лише в електронному вигляді на сайті https://www.studconcert.com/festivali до 17 травня 2019 року включно.

Деталі на сайті
www.studconcert.com

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
+38(044)280 6107
+38(067)329 2915
+38(066)922 5849
+38(095)154 9014

01 травня 2019 року в м. Переяслав-Хмельницький відбудеться Обласний фестиваль хореографічного та вокального мистецтва «Ф’южн»

Організатори: відділ культури і туризму Переяслав-Хмельницької міської ради, за сприяння управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації

Фестиваль проводиться у два блоки:

І блок – вокальне мистецтво

ІІ блок – хореографічне мистецтво.

До участі запрошуються аматорські та професійні ансамблі, студії і театри танцю, вокальні ансамблі, театри пісні, а також дуети та сольні виконавці хореографічного та вокального мистецтва закладів культури, загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів Київської області.

Контактні телефони: (04567) 5-53-23, 5-36-08; (093) 369-72-39 – Антоніна.

Оголошується кастинг для юних вокалістів Київської області у рамках третього сезону Яскраві діти України – конкурс дитячої творчості

Чекаємо учасників, які підготують дві композиції: українська народна пісня або сучасна пісня українською мовою та світовий хіт.

До участі у кастингу запрошуємо солістів, а також дуети та тріо.

Вік учасників – від 6 до 15 років.

Обов’язково при собі мати мінусову фонограму пісень (на флешці), посвідчення з навчального закладу та довідку про місце проживання (оригінал).

Кастинг відбудеться 25 квітня у Вишгородському районному центрі творчості «Дивосвіт».

Реєстрація – з 9:00 до 12:30.

Початок кастингу – о 13:00.

Адреса заходу: м. Вишгород, проспект Шевченка, 8. Їхати від станції метро «Героїв Дніпра» маршруткою 397 до зупинки «Кінотеатр «Мир».

Тел. оргкомітету: ‎+380 (63) 691-12-47

Управління культури, національностей та релігій КОДА

Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування»2019 року стартував

Наказ Мінрегіону № 78 від 22.03.2019 року

Тема 1. Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст доходів місцевого бюджету.

Це можуть бути практики:

сприяння    нарощенню податкової  бази, збільшення доходів       місцевого бюджету регіону/району/громади;

створення   індустріального    парку,         бізнес-інкубатора,         центру        підтримки бізнесу;

інвентаризація     землі, створення   реєстру,      робота        з        власниками (користувачами) земельних ділянок;

налагодження обміну інформацією з ДПА щодо платників податків;

запровадження планомірної роботи з платниками податків;

ефективна політика щодо ставок та пільг по платі за землю та інших місцевих податків і зборів.

Тема 2. Розвиток, заснований на особливостях регіонів і громад Приклади практик:

проекти      розвитку,    засновані    на      особливостях       територій    та      їхній унікальності (звичаї, обряди, кухня, ремесла, природа, історія, люди);

креативна економіка, локальні бренди;

фестивалі, виставки, ярмарки;

туристичні маршрути та об’єкти.

Тема 3. Практики залучення молоді до місцевого економічного розвитку Приклади таких практик:

молодіжні ради при ОМС;

творчі майстерні, громадські простори;

курси з підприємництва для школярів, молоді;

молодіжні бізнес-ініціативи;

інші молодіжні формати участі у місцевих справах

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ: у 2019 році прийом заявок триватиме до 9 серпня.

Відзначення переможців відбудеться в жовтні.

Нагадаємо, що протягом 2014 – 2018 років кращими визнано 142 практики.

Партнером Мінрегіону в проведенні Конкурсу є Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»

Детальніше про Конкурс можна дізнатися на офіційному веб-сайті Мінрегіону: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok- mistsevoho-samovryaduvannya/konkurs/

Конкурс КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ у 2019 році

Додаток. ЗАЯВКА учасника конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2019 році

Благодійний фонд «ГРАН-ПРІ» запрошує долучитися до Всеукраїнського конкурсу-піаністів «Зірки твої Україна» пам’яті Людмили Гінзбург

Всеукраїнський конкурс-піаністів «Зірки твої Україна» пам’яті Людмили Гінзбург відбуватиметься 27-30 березня 2019 року у м. Одесі, в стінах всесвітньо відомої спеціалізованої музичної школи ім. П.С.Столярського.

Метою  конкурсу є популяризація творчості сучасних українських композиторів Держави, виявлення та підтримка талановитих музикантів, підвищення професійного рівня виконавців.

У конкурсі братимуть участь 50 виконавців віком від 9-18 років у трьох категоріях молодша 9-11 років (29учасників) середня 12-15 років (16 учасників), старша 16-18 років (5 учасників).

У складі журі: заслужені артисти України, професори та заслужені діячі мистецтв України.

Усі учасники конкурсу сплачують внесок, розмір якого складає 500 (п’ятсот) гривень.

Витрати, пов’язані з проїздом, проживанням, харчуванням учасників конкурсу та їх супроводжуючих здійснюються за власний рахунок учасників.

Деталі щодо участі та положення за посиланням: https://www.piano.co.ua/ru/konkurs-ru/polozhenie-i-usloviya-konkursa/.

ГО «Всеукраїнське об’єднання «Ліга діячів культури України» запрошує Київщину долучитися до Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Гранд-талант-2019»

27 червня 2019 року м. Вільногірськ, Дніпропетровської області (адреса: вул. Центральна, 50, ПК “Металург”), за підтримки Міністерства культури України, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, відбудеться Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості “Гранд-талант – 2019”.

У складі журі фестивалю-конкурсу визначні постаті української культури, голова журі народна артистка України – Лариса Хоролець.

Фестиваль-конкурс проводиться у вікових категоріях від 5 до 25 років, у номінаціях:

         – інструментальна музика (фортепіано, струнні, народні, духові та ударні інструменти);

         – ансамблеве виконання  (інструментальне, вокальне);

         –  вокал (академічний, естрадний, народний);

         – хореографія (народна, бальна, сучасна);

         –  художнє слово.

Деталі щодо участі за тел. 097-11-00-543, 097-13-16-917, e-mail: grandtalant@ukr.net, положення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Гранд-талант-2019» на офіційному сайті проекту: https://grandtalant.wixsite.com/grand-talant.

ЗБІР КОНКУРСНИХ ЗАЯВОК ТРИВАЄ ДО 15 березня 2019 РОКУ! 

Конкурс засновано  в 2007 році.

В форматі «Благодійна Україна» проводиться з 2012 року Асоціацією благодійників України.

Мета конкурсу: розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик.

Завдання Конкурсу:

 • популяризація благодійництва, меценатства та волонтерства, їхніх організацій та ефективних практик;
  • відзначення кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та ефективних практик, інших колективів та організацій, які реалізували значні благодійні проекти та акції в Україні протягом звітного року;
  • інформування суспільства про кращі практики благодійної діяльності;
  • популяризація та заохочення широкого кола громадян до благодійності.

 Національний конкурс «Благодійна Україна – 2012»

 Національний конкурс «Благодійна Україна – 2013»

 Національний конкурс «Благодійна Україна – 2014»

 Національний конкурс «Благодійна Україна – 2015»

 Національний конкурс «Благодійна Україна – 2016»

 Національний конкурс “Благодійна Україна – 2017”

Для участі у конкурсі необхідно подати конкурсну заявку відповідної форми. Форму заявки можна скачати за посиланням. До заявки доцільно додати заскановані фотографії, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які характеризують діяльність благодійника або хід реалізації благодійного проекту (ініціативи). Автори конкурсних заявок несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

Заявки на участь у конкурсі можуть подавати безпосередньо самі благодійники, набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій), незалежно від громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних ініціатив.

Цьогоріч переможців визначатимуть в 16-тьох основних, 3-ох індивідуальних та 4-ох спеціальних номінаціях (у заявці обов’язково вказати номінацію/ї , у яких заявка братиме участь):

Основні колективні номінації:

 1. Благодійність великого бізнесу.
 2. Благодійність середнього та малого бізнесу.
 3. Корпоративна благодійність.
 4. Колективне волонтерство.
 5. Всеукраїнська благодійність.
 6. Регіональна благодійність.
 7. Місцева благодійність.
 8. Благодійність в охороні здоров’я.
 9. Благодійність в освіті та науці.
 10. Благодійність в культурі та мистецтві.
 11. Благодійність в соціальній сфері.
 12. Благодійність в захисті України.
 13. Благодійність неурядового сектору.
 14. «Добро починається з тебе».
 15. Благодійна акція року.
 16. «Платформа добра».

Індивідуальні номінації:

 1. Благодійник року.
 2. Волонтер року
 3. Меценат року

Спеціальні номінації:

 1. Народний благодійник.
 2. Медіа про благодійність
 3. Благодійність медіа
 4. Допомога з-за кордону.

Відзнакою  переможця в окремій номінації конкурсу є «Ангел добра» – унікальна керамічна  статуетка ангела, декорована багатим національним орнаментом і оздоблена бурштином. Авторський бурштиновий «Ангел добра» – спільна розробка Асоціації «Український бурштиновий світ» та українських майстрів.

Оголошення результатів Національного конкурсу «Благодійна Україна» відбувається на підсумковій прес-конференції, а оголошення переможців  – під час урочистої церемонії, яка щорічно відбувається в Києві навесні наступного року за звітним. Переможці нагороджуються спеціальними відзнаками «Ангел добра», дипломами та призами, встановленими Оргкомітетом  і партнерами конкурсу.

Керівні органи Національного конкурсу “Благодійна Україна -2018”:

Організаційний комітет – постійно діючий робочий орган конкурсу, який забезпечує його проведення, пов’язаних з ним заходів  та діяльність керівних органів конкурсу. Голова Оргкомітету – Олександр Максимчук, Президент Асоціації благодійників України.

Наглядова рада – презентує конкурс, приймає стратегічні рішення з проведення конкурсу, здійснює консультування та нагляд за роботою Організаційного комітету і Національної експертної ради. Голова Наглядової ради – Анжеліка Рудницька, співачка, мисткиня, журналіст, волонтер, громадський діяч.

Національна експертна рада – визначає переможців та лауреатів  на загальнодержавному та регіональному рівнях конкурсу. Голова Національної екпертної ради – Марина Криса, президент Благодійного фонду «Приятелі дітей»

Медіа-рада – сприяє популяризації теми благодійності в Україні в засобах масової інформації. Голова Медіа-ради – Лариса Мудрак, медіа-експерт і волонтер.

Ділова рада  популяризує конкурс та благодійність у діловому середовищі. Голова Ділової ради – Володимир Демчак,  президент  «Української торгово-промислова конфедерації»

Співорганізатор:

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000»

Партнери:

Ресурсний центр “Гурт”

Координати Оргкомітету:

м. Київ, вул. Мала Житомирська, 20-А, оф.1, 01001
Тел.: (067) 164-04-11

www.blagoukraine.org

е-mail: konkurs.blago@gmail.com

За ініціативи Донецької обласної державної адміністрації,  Донецької обласної військово-цивільної адміністрації   з 26 по 29 грудня 2018 року у  м. Покровськ, Донецької області відбудеться Гала-концерт Всеукраїнського хорового конкурсу «Щедрик Фест»

Проведення Конкурсу є частиною ювілейного міжнародного проекту з відзначення 100-річчя заснування Української Республіканської Капели під керівництвом Олександра Кошиця та світового тріумфу «Щедрика» в обробці Миколи Леонтовича.

Хор-переможець конкурсу стане сучасним провідником культурної дипломатії України у світі та здійснить світове концертне турне за маршрутом Капели, як це було сто років тому.

У співпраці з Українським інститутом національної пам’яті та містами України триває пересувна вулична фотовиставка «Культурна дипломатія України. Світовий тріумф Щедрика».

Особливою місією конкурсу є братерська підтримка представниками різних регіонів України наших співвітчизників-мешканців Донеччини, частина території якої є тимчасово окупованою.

Члени журі конкурсу – заслужений діяч мистецтв України, хоровий диригент Олександр Леонідович Тарасенко та народна артистка України, хоровий диригент Галина Луківна Горбатенко. До складу журі конкурсу також увійшли сучасний український композитор Ігор Володимирович Щербаков, Президент Естонської хорової асоціації Рауль Тальмар та член художньої ради Угорської хорової асоціації Бенс Шандор.

Враховуючи вищезазначене, просимо при нагоді долучитися кращим хорових колективам та гідно презентувати творчий потенціал Київщини на Всеукраїнському конкурсі «Щедрик Фест».

Положення про конкурс, заявка на участь у ньому, зміст фотовиставки та контакти оргкомітету розміщені на сайті http://shchedrykfest.com.ua

«Вікі любить пам’ятки» – сфотографуй пам’ятку для Вікіпедії і виграй у конкурсі!

«Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) — міжнародний фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, метою якого є зібрати світлини для ілюстрування статей у Вікіпедії, Вікімандрах та інших вікіпроектах.

«Вікі любить пам’ятки» — українська частина міжнародної ініціативи Wiki Loves Monuments 2018, метою якою є фотографування та викладання у вільний доступ фотографій об’єктів історико-культурної спадщиникраїн-учасниць.

В Україні в поле зору об’єктивів учасників повинні потрапити пам’ятки з Державного списку нерухомих пам’яток України, або/і єврейської спадщини України (спецномінація).

Учасники проекту збирають відомості про ці об’єкти, перш за все географічні координати і адреси. У вересні кожного року всі зацікавлені в участі в конкурсі мають можливість завантажити фотографії пам’яток до Вікісховища і виграти приз!

Восени проходить Щорічний міжнародний фотоконкурс об’єктів культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки» — цей конкурс визнаний Книгою рекордів Гіннеса найбільшим фотоконкурсом у світі.

Метою проекту є зібрати світлини всіх пам’яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. Цього року конкурс проходить у понад 50 країнах світу.

Кожна країна-учасниця проводить свій національний етап, і обирає десять найкращих світлин із зображенням своєї культурна спадщини. Ці світлини братимуть участь у міжнародному етапі конкурсу.

Українська частина проводиться усьоме, і до участі долучалися всі охочі – і любителі, і професіонали. Конкурсний список складається з понад 81 тисячі пам’яток історико-культурної спадщини України з усіх областей України, в тому числі Криму.

Для участі у конкурсі потрібно бути зареєстрованим у Вікісховищі — одному із сестринських проектів Вікіпедії, сфотографувати пам’ятку/и з конкурсних списків та завантажити ці фотографії до Вікісховища, а також обов’язково вказати їхній унікальний ID. Фотографії можуть бути зроблені в будь-який час: як протягом вересня, так і раніше, головне, щоб це були власні роботи. Також можна вантажити відеоматеріали, де зображені пам’ятки.

Призовий фонд буде розподілено між авторами найкращих фотографій конкурсу загалом,  авторів найкращих фото кожного регіону, учасниками, які сфотографували найбільшу кількість пам’яток та переможцями спецномінацій. Окремою номінацією відзначатимуться автори, що вперше беруть участь у конкурсі.

Організатори конкурсу вважають, що проведення «Вікі любить пам’ятки» дає можливість поповнити репозитарій світлин пам’яток з усієї України, завдяки чому учасники та глядачі зможуть краще пізнати свій рідний край і це спонукатиме їх дбайливо ставитися до культурної спадщини своєї держави.

З пропозиціями щодо співпраці та питаннями звертатися до організаційного комітету конкурсу: wlm@wikimedia.org.ua

Про Всеукраїнський конкурс на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва у 2018 році

Державний комітет телебачення і радіомовлення України оголошує  Всеукраїнський  конкурс  на  краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва у 2018 році.

На конкурс подаються друковані періодичні видання для дітей та юнацтва загальнодержавної, регіональної та місцевої сфер розповсюдження.

Конкурс проводиться у номінаціях: «Краще періодичне друковане видання для дітей»; «Краще періодичне друковане видання для юнацтва».

Прийом заявок на участь триває з 1 вересня по 1 грудня  2018 року.

Положення про конкурс розміщено на веб-сайті Держкомтелерадіо під рубрикою  «Конкурси, премії» в розділі «Конкурси».

Оголошено конкурс проектів у сфері роботи з дітьми та молоддю на 2019 рік

До уваги представників інститутів громадянського суспільства! Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс проектів у сфері молодіжної політики, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2019 рік

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з 30 березня до 31 жовтня 2018 року щоденно, крім суботи та неділі з 9-00 до 18-00 години, п’ятниця з 9-00 до 17-00 години за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, каб 542 (5 поверх), тел. (044) 485-58-86.

Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти у сфері роботи з дітьми та молоддю, що подаються для участі у Конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році:

 1. Формування громадянської позиції – здійснення заходів, спрямованих на утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.
 2. Здоровий спосіб життя молоді — здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.
 3. Розвиток неформальної освіти – проведення заходів неформальної освіти, спрямованих на набуття молоддю знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти.
 4. Зайнятість молоді — створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).
 5. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Участі у конкурсі можуть взяти інститути громадянського суспільства (громадські організації та громадянські спілки), які мають досвід роботи з молоддю та мають намір реалізувати проект на території Київської області, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу, за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проекту в розмірі не менше як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Наказом управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації від 29.03.2018  № 6  «Про проведення обласного конкурсу з визначення проектів у сфері роботи з дітьми та молоддю, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надається підтримка за рахунок бюджетних коштів» встановили граничний обсяг фінансування одного проекту, що подається для участі у Конкурсі, у сумі до 100 000 гривень (сто тисяч гривень 00 копійок).

Документація має бути підготовлена українською мовою і складатися з:

1) заяви про участь у конкурсі, складеною за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі наявності);

2) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у разі наявності);

3) копії документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис та кошторис витрат (оригінал), необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором конкурсу .

Опис проекту, повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання проекту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

(Форми зазначених документів можна завантажити за посиланням: https://www.bit.ly/MK2019 )

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

–   конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

–   інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

–  інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку;

–  інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

–   інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

–  установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Контактні особи для отримання консультацій:

Луценко Альона Миколаївна – головний спеціаліст відділу молодіжної політики управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, тел.: (044) 285 58 73 , 050 868 78 56;

Конкурсна документація, надана до управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде.

До уваги інститутів громадянського суспільства! При підготовці проектних пропозицій радимо ознайомитися із Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-п#n176) та Наказом Міністерства молоді та спорту України “Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері” від 03.03.2016  № 808 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16)

Оголошено конкурс проектів із національно-патріотичного виховання на 2019 рік

До уваги представників інститутів громадянського суспільства! Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2019 рік

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з 30 березня до 31 жовтня 2018 року щоденно, крім суботи та неділі з 9-00 до 18-00 години, п’ятниця з 9-00 до 17-00 години за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, каб 542 (5 поверх), тел. (044) 485-58-86.

Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти з національно-патріотичного виховання , що подаються для участі у Конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році:

 1. Військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на допризовну підготовку молоді, підвищення престижу військової служби, підвищення готовності молоді до територіальної оборони, удосконалення системи військово-патріотичного виховання.
 2. Формування ціннісних орієнтирів молоді. Духовно-моральне виховання – здійснення заходів, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів молоді, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення, формування патріотичної свідомості молоді, популяризації української культури, мови і народних традицій
 3. Формування громадянської свідомості молоді – проведення заходів неформальної освіти, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти, свідомості дітей та молоді, формування відповідної системи цінностей, метою яких є виховання відповідального, чесного, порядного, національно орієнтованого громадянина-патріота України
 4. Збереження історичної пам’яті – проведення заходів спрямованих на відновлення й відкриття закритих сторінок історії України та видатних особистостей українського державотворення, відновлення та виховання історичної пам’яті; популяризацію, привернення уваги, відзначенню видатних державних дат, подій пов’язаних зі становленням української державності та виборюванням незалежності

Участі у конкурсі можуть взяти інститути громадянського суспільства (громадські організації та громадянські спілки), які мають досвід діяльності у сфері національно-патріотичного виховання та мають намір реалізувати проект на території Київської області, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу, за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проекту в розмірі не менше як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Наказом управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації від 29.03.2018  № 5  «Про проведення обласного конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надається підтримка за рахунок бюджетних коштів» встановили граничний обсяг фінансування одного проекту, що подається для участі у Конкурсі, у сумі до 100 000 гривень (сто тисяч гривень 00 копійок).

Документація має бути підготовлена українською мовою і складатися з:

1) заяви про участь у конкурсі, складеною за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі наявності);

2) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у разі наявності);

3) копії документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис та кошторис витрат (оригінал), необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором конкурсу .

Опис проекту, повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання проекту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

(Форми зазначених документів можна завантажити за посиланням: https://www.bit.ly/NPV2019 )

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

–   конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

–   інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

–  інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку;

–  інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

–   інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

–  установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Контактні особи для отримання консультацій:

Сакута Марія Андріївна – головний спеціаліст відділу національно-патріотичного виховання управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, тел.: (044) 285 58 86 , 0957731606;

Рибалко Андрій Петрович – начальник відділу національно-патріотичного виховання управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, тел.: (044) 285 58 86, 0669901393

Конкурсна документація, надана до управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде.

До уваги інститутів громадянського суспільства! При підготовці проектних пропозицій радимо ознайомитися із Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-п#n176) та Наказом Міністерства молоді та спорту України “Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері” від 03.03.2016  № 808 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16)

Оголошено конкурс проектів із національно-патріотичного виховання на 2018 рік

До уваги представників інститутів громадянського суспільства! Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2018 рік

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з 30 березня до 10 травня 2018 року щоденно, крім суботи та неділі з 9-00 до 18-00 години, п’ятниця з 9-00 до 17-00 години за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, каб 542 (5 поверх), тел. (044) 485-58-86.

Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти з національно-патріотичного виховання , що подаються для участі у Конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році:

 1. Військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на допризовну підготовку молоді, підвищення престижу військової служби, підвищення готовності молоді до територіальної оборони, удосконалення системи військово-патріотичного виховання.
 2. Формування ціннісних орієнтирів молоді. Духовно-моральне виховання – здійснення заходів, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів молоді, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення, формування патріотичної свідомості молоді, популяризації української культури, мови і народних традицій
 3. Формування громадянської свідомості молоді – проведення заходів неформальної освіти, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти, свідомості дітей та молоді, формування відповідної системи цінностей, метою яких є виховання відповідального, чесного, порядного, національно орієнтованого громадянина-патріота України
 4. Збереження історичної пам’яті – проведення заходів спрямованих на відновлення й відкриття закритих сторінок історії України та видатних особистостей українського державотворення, відновлення та виховання історичної пам’яті; популяризацію, привернення уваги, відзначенню видатних державних дат, подій пов’язаних зі становленням української державності та виборюванням незалежності

Участі у конкурсі можуть взяти інститути громадянського суспільства (громадські організації та громадянські спілки), які мають досвід діяльності у сфері національно-патріотичного виховання та мають намір реалізувати проект на території Київської області, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу, за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проекту в розмірі не менше як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Наказом управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації від 29.03.2018  № 4  «Про проведення обласного конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2018 році надається підтримка за рахунок бюджетних коштів» встановили граничний обсяг фінансування одного проекту, що подається для участі у Конкурсі, у сумі до 100 000 гривень (сто тисяч гривень 00 копійок).

Документація має бути підготовлена українською мовою і складатися з:

1) заяви про участь у конкурсі, складеною за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі наявності);

2) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у разі наявності);

3) копії документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис та кошторис витрат (оригінал), необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором конкурсу .

Опис проекту, повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання проекту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

(Форми зазначених документів можна завантажити за посиланням: https://www.bit.ly/NPV2018)

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

–   конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

–   інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

–  інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку;

–  інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

–   інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

–  установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Контактні особи для отримання консультацій:

Сакута Марія Андріївна – головний спеціаліст відділу національно-патріотичного виховання управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, тел.: (044) 285 58 86 , 0957731606;

Рибалко Андрій Петрович – начальник відділу національно-патріотичного виховання управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, тел.: (044) 285 58 86, 0669901393

Конкурсна документація, надана до управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде.

До уваги інститутів громадянського суспільства! При підготовці проектних пропозицій радимо ознайомитися із Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-п#n176) та Наказом Міністерства молоді та спорту України “Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері” від 03.03.2016  № 808 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16)

Конкурс наукових робіт “Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні” 

З 12 березня 2018 …  Інститут політико-правових та релігійних досліджень у 2018 році до Дня Конституції України проводить Національний конкурс наукових робіт «Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні».

Дедлайн – 1 червня 2018 року.

Детальніша інформація за посиланням: 

https://gurt.org.ua/news/competitions/44162/

e-mail: institute2014@ukr.net

www.fasebook.com/institute2015