Розпорядження
Голова адміністрації
25.10.2002
Номер: 633
Р.номер Управління Юстиції

«Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого спільним наказом Головного управління державної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України від 10.05.2002 № 30/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2002 за № 446/6734 та відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами): 1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації (далі – Порядок), що додається. 2. Апарату, головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку та до 15 листопада 2002 року затвердити відповідні переліки питань для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців. 3. Райдержадміністраціям до 15 листопада 2002 року розробити та затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців відповідних структурних підрозділів, перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки своїх функціональних повноважень та забезпечити організацію цієї роботи. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Сем’янівського В.В.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

ПОРЯДОК проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відідлах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації Додаток 1 до Порядку Додаток 2 до Порядку Додаток 3 до Порядку Додаток 4 до Порядку