Розпорядження
Голова адміністрації
02.12.2002
Номер: 721
Р.номер Управління Юстиції

„Про заходи з виконання перспективного плану невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.09.2002 № 564-р в Київській області”

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації “ (із наступними змінами), Указу Президента України від 21.03.2002 № 279 “Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”, з метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2002 № 564-р “Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”, створення належних умов для відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, утвердження принципів свободи совісті, віросповідної рівності та з урахуванням рекомендацій Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії:

1. Утворити обласну комісію з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії у складі згідно з додатком 1 та затвердити Положення про неї (додаток 2).

2. Затвердити заходи з виконання перспективного плану невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.09.2002 № 564-р, в Київській області (додаток 3).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Урупу М.М.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

Додаток 1 до розпорядження голови адміністрації

Додаток 2 до розпорядження голови адміністрації

Додаток 3 до розпорядження голови адміністрації