Розпорядження
Голова адміністрації
28.03.2003
Номер: 166
Р.номер Управління Юстиції

„Про заходи, спрямовані на реалізацію у Київській області у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року”

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із наступними змінами), Указу Президента України від 24.05.2000 № 717 „Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2002 № 518-р „Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року”:

1. Затвердити заходи, спрямовані на реалізацію у Київській області у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року (далі – заходи), що додаються.

2. Головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити виконання заходів та подавати головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації інформацію про хід виконання заходів щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, для узагальнення та подальшого інформування Мінпраці України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Урупу М. М.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

ЗАХОДИ