Розпорядження
Голова адміністрації
21.10.2001
Номер: 632
Р.номер Управління Юстиції

„Про утворення відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату Київської облдержадміністрації та внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації”

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації (із наступними змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2000 № 821 „Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій” (із наступними змінами), доручення Президента України від 21.08.2002 № 1-1/1086 та доручення Прем’єр-міністра України від 26.08.2002 № 9346/2: 1. Утворити відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату Київської обласної державної адміністрації. 2. Керівникові апарату облдержадміністрації Сем’янівському В.В.: 2.1. Подати голові облдержадміністрації: 2.1.1. У місячний термін проект змін до штатного розпису апарату облдержадміністрації. 2.1.2. У місячний термін Положення про зазначений підрозділ апарату облдержадміністрації. 2.1.3. В установленому порядку вжити заходів, пов’язаних з утворенням відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату Київської обласної державної адміністрації. 3. Внести такі зміни та доповнення до розпоряджень голови облдержадміністрації: 3.1. від 23.06.2000 № 307 „Про впорядкування структури апарату Київської облдержадміністрації” (із наступними змінами): Додаток „Структура апарату Київської обласної державної адміністрації” після пункту 11 „Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення” доповнити новим пунктом 12 такого змісту: „12. Відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю”. У зв’язку з цим, пункти 12,13,14 вважати відповідно пунктами 13,14,15. 3.2. від 23.10.2001 № 630 „Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови та заступниками голови Київської обласної державної адміністрації» (із наступними змінами) у додатку 1 у розділі „Заступник голови адміністрації з питань інформаційної політики” підрозділ „Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації” доповнити позицією такого змісту: „відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю”. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Сем’янівського В.В.

Голова адміністрації

А.А.Засуха