Розпорядження
Голова адміністрації
11.10.2002
Номер: 613
Р.номер Управління Юстиції

“Про роботу Ставищенської райдержадміністрації щодо соціально-економічного та культурного розвитку району”

Діяльність Ставищенської районної державної адміністрації спрямована на організацію виконання положень Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, поліпшення стану справ в економіці, соціальній і культурній сфері району, подальший розвиток агропромислового комплексу району, підтримку та відновлення роботи підприємств виробничої сфери, що передбачає збільшення надходжень до бюджету, а це у свою чергу, дає можливість вирішувати найбільш важливі соціальні питання. Вжиті заходи сприяли зростанню за 8 місяців ц.р., у порівнянні з відповідним періодом минулого року, виробництва сільськогосподарської продукції у господарствах всіх категорій на 3,6 відсотка. Господарства агропромислового комплексу району постійно працюють над виконанням програм у галузі рослинництва. З метою збільшення валового виробництва зерна, як найбільш прибуткової продукції, у районі діє програма “Зерно 2002”. Програмою передбачено збільшення площі посіву зернових, сортозаміну та сортооновлення, вирощування культур за енергозберігаючими технологіями, проведення своєчасної та якісної підготовки ґрунту під посів сільськогосподарських культур. Всі ці заходи дали позитивні результати. Протягом останніх трьох років Ставищенський район входить у п’ятірку кращих в області з урожайності зернових культур. Позитивні тенденції намітилися і в галузі тваринництва. Поголів’я великої рогатої худоби проти відповідного періоду минулого року збільшилося на 469 голів або на 6,2%, у тому числі корів - на 130 голів або на 5,3 відсотка. Значно підвищилася їх продуктивність. Виробництво молока зросло на 745,1 тонни або на 14%, і становить 6,1 тис.тонн. Середній надій молока на одну корову зріс на 341 кг або на 16,4 відсотка. У районі відроджується птахівництво. Проведено реконструкцію і введено у дію Ставищенську філію ЗАТ “Малинове”. У результаті цього з початку поточного року одержано 12,9 млн. штук яєць. Райдержадміністрацією надається підтримка реалізації промисловими підприємствами заходів щодо нарощування обсягів промислового виробництва шляхом ефективного використання наявних виробничих потужностей, освоєння нових ринків збуту, пошуку інвесторів з метою фінансування проектів, пов’язаних із технічним переозброєнням існуючих і створенням нових виробничих потужностей. Реалізація заходів, передбачених Регіональною програмою розвитку малого підприємництва Ставищенського району на 2001-2002 роки, сприяла підвищенню його ролі у зростанні економічного потенціалу району. Кількість суб’єктів підприємницької діяльності збільшилася на 11%, а чисельність працюючих на них на 4,2 відсотка. За 8 місяців п.р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року загальний обсяг роздрібного товарообороту зріс на 28,6 відсотка. У районі постійно здійснюється контроль за станом погашення існуючої заборгованості із заробітної плати на підприємствах-боржниках, зокрема, за виконанням графіків її скорочення. З початку цього року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати скоротилася на 9 відсотків. Чисельність громадян, які на 1 вересня ц.р. мали статус безробітного, зменшилася на 13,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Значну увагу Ставищенська райдержадміністрація приділяє соціально-культурному розвитку району. Завдяки цьому не було скорочено районну мережу закладів освіти, медицини та культури. У районі створено ефективну систему управління освітою, засновану на чіткій схемі отримання інформації про всі ділянки роботи, впровадження нових інформаційних технологій, широкого діагностування стану процесу навчально-виховної роботи. Навчальні заклади забезпечені кваліфікованими кадрами, обладнані сучасною комп’ютерною технікою. Разом з тим, незважаючи на позитивні тенденції стабілізації економіки району, в окремих її галузях та сферах діяльності є недоліки. З початку року промисловими підприємствами району вироблено продукції менше ніж за відповідний період минулого року. Спостерігається зростання податкового боргу з платежів до бюджету. Проблемним є питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Насамперед це стосується працівників сільськогосподарських підприємств, заборгованість перед якими з початку поточного року зросла на 8,4 відсотка. Вивчення стану справ у районі та розгляд цього питання на засіданні колегії облдержадміністрації 2 жовтня 2002 року свідчить, що райдержадміністрація використовує надані їй повноваження для розв’язання найбільш гострих проблем соціально-економічного розвитку, вживає заходів для поліпшення стану справ у різних галузях економіки, культури і соціальній сфері, контролює ситуацію у районі. Разом з тим райдержадміністрації необхідно вжити додаткових заходів, спрямованих на подолання спаду виробництва на підприємствах району, поліпшення стану розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії, скорочення заборгованості із виплати заробітної плати у виробничій сфері. Зважаючи на викладене та з метою посилення впливу Ставищенської районної державної адміністрації щодо вирішення актуальних питань соціально-економічного і культурного розвитку району: 1. Довідку “Про роботу Ставищенської райдержадміністрації щодо соціально-економічного та культурного розвитку району” взяти до відома (додається). 2. Голові Ставищенської районної державної адміністрації Бандурі В.М. продовжити роботу, спрямовану на підвищення ефективності діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації у забезпеченні соціально-економічного та культурного розвитку району. 3. Ставищенській райдержадміністрації : 3.1. Розробити та затвердити комплекс першочергових заходів, спрямованих на недопущення кризових явищ, закріплення позитивних зрушень в економіці та соціальній сфері району. 3.2. Надати необхідну допомогу сільськогосподарським підприємствам, що збитково працюють у галузі тваринництва, у розробці заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану цих підприємств. 3.3. З метою виконання Указу Президента України від 17.02.2001 № 100/2001 “Про заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому ринку та розвитку тваринництва у 2001-2004 роках”: вжити заходів щодо нарощування чисельності поголів’я худоби і птиці, його продуктивності, обсягів виробництва продукції тваринництва, передбаченого виробничою програмою на 2002 рік; продовжити роботу щодо виконання сільськогосподарськими підприємствами району розробленої програми інтенсифікації виробництва молока та створення високопродуктивних стад молочної худоби. 3.4. Проаналізувати діяльність підприємств, що мають значне скорочення обсягів виробництва або простоюють, та вжити заходів, спрямованих на зростання промислового виробництва. 3.5. Прискорити роботу щодо оснащення об’єктів бюджетної сфери та наявного житлового фонду приладами обліку, регулювання води та теплової енергії. 3.6. Активізувати роботу комісії райдержадміністрації з питань забезпечення своєчасної сплати податків і виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Проаналізувати причини зростання та низьких темпів погашення заборгованості із виплати заробітної плати на всіх підприємствах і в організаціях, де вона має місце, та вжити вичерпних заходів щодо її погашення до кінця 2002 року. 3.7. Постійно здійснювати організаційні та практичні заходи щодо збільшення рівня працевлаштування безробітних громадян, зокрема шляхом надання одноразових виплат допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, а також створення додаткових робочих місць за рахунок дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 3.8. Запровадити практику моніторингу за суб’єктами господарювання, які протягом тривалого часу декларують збитки та мають значну заборгованість з податків і платежів до бюджету. 3.9. Провести відповідну роботу із встановлення та затвердження органами місцевого самоврядування виважених ставок єдиного податку, за рахунок чого додатково залучити до кінця року на спрощену систему оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. 4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації разом із Ставищенською райдержадміністрацією надати практичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам у завершенні комплексу осінніх польових робіт. 5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації спільно із Ставищенською райдержадміністрацією продовжити системну роботу щодо сприяння розвитку конкурентного середовища у районі, забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу та усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності. 6. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації спільно із Ставищенською райдержадміністрацією надати необхідну допомогу промисловим підприємствам району у розробці заходів, направлених на перепрофілювання та технічне переозброєння виробництва, шляхом залучення інвестицій, створення нових робочих місць, оздоровлення фінансового стану підприємств. 7. Головному управлінню економіки та головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при розробці проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2003 рік розглянути питання щодо надання фінансової допомоги у будівництві та реконструкції об’єктів соціальної сфери села, а також об’єктів комунального призначення, які забезпечують життєдіяльність мешканців смт Ставище. 8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації

А.А.Засуха