Розпорядження
Голова адміністрації
29.06.2004
Номер: 385
Р.номер Управління Юстиції

„Про роботу Кагарлицької райдержадміністрації щодо здійснення земельної реформи”

На виконання Указів Президента України від 03.12.99 № 1529/99 “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”, від 02.02.2002 № 92 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)” (із наступними змінами), особливо щодо здійснення розрахунків за оренду земельних часток (паїв), Кагарлицькою районною державною адміністрацією проведена значна робота щодо здійснення земельної реформи, врегулювання майнових питань та ефективного ведення сільськогосподарського виробництва.
Загальна площа земель Кагарлицького району становить 92561 га. Всього в обробітку знаходиться 66263 га сільськогосподарських угідь, з яких розпайовано 48200 га. На даний час сільськогосподарські підприємства різних форм власності обробляють 46781 га, у тому числі фермерські господарства – 11148 га.
14665 громадян району набули право на земельну частку (пай). Виготовлено та видано власникам сертифікатів на земельну частку (пай) 6770 державних актів на право приватної власності на землю, або 46,6% до кількості власників сертифікатів.
У районі 1804 працівники соціальної сфери на селі, у тому числі пенсіонери, отримали земельні ділянки загальною площею 1583 га для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва та інших цілей (по 0,88 га на одну особу).
Власниками земельних часток (паїв) укладено 14098 договорів оренди землі на площу 45,5 тис.га. Переоформлено договорів оренди землі згідно з виданими актами на право приватної власності на землю стосовно 8,8 тис.га.
У 2003 році згідно з договорами оренди нараховано 7528 тис.грн. орендної плати. За станом на 20.05.2004 розрахунки за оренду земельних часток (паїв) проведені на 103% (на відповідний період минулого року – 90%), по області цей показник становить 97,6%.
Cередній розмір плати за оренду земельних часток (паїв) по району становить 1,5% від вартості земельної частки (паю) (по області – 1,3%).
Зважаючи на викладене, з метою поліпшення здійснення в області земельної реформи та з урахуванням обговорення цього питання на засіданні колегії обласної державної адміністрації:
1. Довідку “Про роботу Кагарлицької райдержадміністрації щодо здійснення земельної реформи” взяти до відома (додається).
2. Райдержадміністраціям, головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації у встановленому порядку забезпечити безумовне виконання Указу Президента України від 02.02.2002 № 92 щодо здійснення плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв).
3. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, обласному головному управлінню земельних ресурсів, райдержадміністраціям:
3.1. Проаналізувати у розрізі районів і господарств виконання указів Президента України щодо реформування земельних відносин в аграрному секторі економіки та ефективність використання земель запасу, у першу чергу фермерськими господарствами та господарствами, які ефективно працюють і мають бажання розширювати свої земельні наділи у межах нормативних розмірів.
Про результати проведеної роботи поінформувати обласну державну адміністрацію до 15 липня 2004 року.
3.2. Активізувати роботу районних комісій з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки, зокрема щодо співпраці з органами місцевого самоврядування при розгляді питань, пов’язаних з видачею державних актів на право приватної власності на землю взамін сертифікатів на право на земельну частку (пай) та свідоцтв про право власності на майновий пай членів колишніх колективних сільськогосподарських підприємств.
3.3. Поліпшити роботу щодо своєчасного і якісного розгляду звернень громадян з питань реформування земельних та майнових відносин.
3.4. Приділяти увагу правовій освіті населення, проводити постійну роботу щодо інформування селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв) через засоби масової інформації з проблемних питань, що виникають у процесі реформування земельних відносин, та роз’яснювати порядок їх вирішення згідно з чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації Губарєва В.С. і Бойка Л.В.

Голова адміністрації

А.А.Засуха